Învaţă să taci şi te vei bucura de prostia altuia.


Învaţă-să-taci-şi-te-vei-bucura-de-prostia-altuia
teodor dumeÎnvaţătacişiteveibucuradeprostiaaltuiaÎnvaţă săsă tacitaci şişi tete veivei bucurabucura dede prostiaprostia altuiaÎnvaţă să tacisă taci şitaci şi teşi te veite vei bucuravei bucura debucura de prostiade prostia altuiaÎnvaţă să taci şisă taci şi tetaci şi te veişi te vei bucurate vei bucura devei bucura de prostiabucura de prostia altuiaÎnvaţă să taci şi tesă taci şi te veitaci şi te vei bucuraşi te vei bucura dete vei bucura de prostiavei bucura de prostia altuia

Prostia ta te obligă să taci; prostia altuia te îndreptăţeşte să urli.Niciodată nu este vina altuia. Dacă vei continua să arunci responsabilitatea asupra altuia, vei fi mereu falit sau deziluzionat. Nu vei câştiga niciodată suficient.Învaţă de la apă să ai statornic drum,Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.Învaţă de la pietre cât trebuie să spui,Învaţă de la soare cum trebuie s-apui.Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci,Cum trebuie prin lume de liniştit să treci,Învaţă de la toate, că toate-ţi sânt surori,Să treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori.Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi,Învaţă de la apă să nu dai înapoi.Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.Învaţă de la soare ca vremea s-o cunoşti,Învaţă de la stele că ceru-i numai oşti.Învaţă de la greieri – când umerii ţi-s greiŞi du-te la furnică să vezi povara ei.Nu te bucura de necazul altuia.De la prostie se învaţă, ceea ce prostia nu învaţă.Sfântul Efrem Sirul a spus: