Învaţă să iubeşti, aceasta-i unica metodă prin care înveţi să fii iubit.


Învaţă-să-iubeşti-aceasta-i-unica-metodă-prin-care-înveţi-să-fii-iubit
cornel stelian popaÎnvaţăiubeştiaceastaiunicametodăprincareînveţifiiiubitÎnvaţă săsă iubeştiunica metodămetodă prinprin carecare înveţiînveţi săsă fiifii iubitÎnvaţă să iubeştiunica metodă prinmetodă prin careprin care înveţicare înveţi săînveţi să fiisă fii iubitunica metodă prin caremetodă prin care înveţiprin care înveţi săcare înveţi să fiiînveţi să fii iubitunica metodă prin care înveţimetodă prin care înveţi săprin care înveţi să fiicare înveţi să fii iubit

Am făcut o listă cu lucrurile care nu te învaţă la şcoală. Nu te învaţă cum să iubeşti pe cineva, cum să fii faimos, cum să fii bogat sau sărac, cum să te îndepărtezi de un om pe care nu îl mai iubeşti, cum să ştii ce se petrece în mintea celuilalt, ce să spui unui om care este pe moarte. Nu te învaţă nimic din ceea ce trebuie să ştii cu adevărat.Învaţă să te joci româneşteşi să te bucuri româneşte.Învaţă să scrii româneşteşi să citeşti româneşte.Învaţă să munceşti româneşteşi să mănânci româneşte.Învaţă să creşti româneşte şi să iubeşti româneşte.Învaţă să zideşti româneşteşi să trăieşti româneşte.Învaţă să fii român,pe destinul tău stăpân.Învaţă de la apă să ai statornic drum,Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum.Învaţă de la umbră să taci şi să veghezi,Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi.Învaţă de la pietre cât trebuie să spui,Învaţă de la soare cum trebuie s-apui.Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci,Cum trebuie prin lume de liniştit să treci,Învaţă de la toate, că toate-ţi sânt surori,Să treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori.Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat,Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi,Învaţă de la apă să nu dai înapoi.Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.Învaţă de la soare ca vremea s-o cunoşti,Învaţă de la stele că ceru-i numai oşti.Învaţă de la greieri – când umerii ţi-s greiŞi du-te la furnică să vezi povara ei.Viaţa trebuie întărită prin multe prietenii. Să iubeşti şi să fii iubit este cea mai mare fericire pe care ţi-o oferă viaţa.Nu rişti nimic dacă iubeşti fără ca tu să fii iubit. În felul acesta ne-a iubit pe noi Cristos.Să iubeşti, să râzi, să râzi din nou. Să asculţi şi să înveţi, să spui te rog şi mulţumesc. Să ai opinii. Să le respecţi pe ale celorlalţi. Să fii sincer. Să fii prieten. Să fii tu însuţi.