Învaţă să gândeşti. Atunci vorba şi fapta ta vor căpăta valoare.


Învaţă-să-gândeşti-atunci-vorba-şi-fapta-vor-căpă-valoare
dan surducanÎnvaţăgândeştiatuncivorbaşifaptavorcăpătavaloareÎnvaţă săsă gândeştiatunci vorbavorba şişi faptafapta tata vorcăpăta valoareÎnvaţă să gândeştiatunci vorba şivorba şi faptaşi fapta tafapta ta vorta vor căpătavor căpăta valoareatunci vorba şi faptavorba şi fapta taşi fapta ta vorfapta ta vor căpătata vor căpăta valoareatunci vorba şi fapta tavorba şi fapta ta vorşi fapta ta vor căpătafapta ta vor căpăta valoare

Oricât de frumos şi bine expus ar fi, cuvântul nu are absolut nicio valoare atunci când fapta nu îl urmează. -Adina-Cristinela Ghinescu
oricât-de-frumos-şi-bine-expus-ar-fi-cuvântul-nu-are-absolut-nicio-valoare-atunci-când-fapta-nu-îl-urmează
În anii ce vor urma ne vom întâlni cu tot ceea ce am creat cu gândul, cu vorba şi cu fapta. Ar putea fi bucuria reuşitei sau ruşinea lipsei. -Oreste Teodorescu
În-anii-vor-urma-ne-vom-întâlni-cu-tot-ceea-am-creat-cu-gândul-cu-vorba-şi-cu-fapta-ar-putea-fi-bucuria-reuşitei-sau-ruşinea-lipsei
Învaţă o nouă limbă şi vei căpăta un nou suflet. -proverbe cehe
Învaţă-o-nouă-limbă-şi-vei-căpă-un-nou-suflet
Cel mai bine te învaţă cel care nu-ţi spune ce să gândeşti, ci cum să gândeşti. -Alan Gregg
cel-mai-bine-te-învaţă-cel-care-nu-ţi-spune-să-gândeşti-cum-să-gândeşti