Întuneric gol – gândul mă lasă în patfără regrete


Întuneric-gol-gândul-mă-lasă-în-patfără-regrete
constantin păunÎntunericgolgândullasăînpatfărăregreteÎntuneric golgol –– gândulgândul mămă lasălasă înîn patfărăpatfără regreteÎntuneric gol –gol – gândul– gândul măgândul mă lasămă lasă înlasă în patfărăîn patfără regreteÎntuneric gol – gândulgol – gândul mă– gândul mă lasăgândul mă lasă înmă lasă în patfărălasă în patfără regreteÎntuneric gol – gândul măgol – gândul mă lasă– gândul mă lasă îngândul mă lasă în patfărămă lasă în patfără regrete

Sunt oameni, care, tot întrebând, lasă să ghicească gândul lor voind să descopere gândul altora.Adevăratele victorii, singurele care nu se lasă cu regrete, sunt cele obţinute în lupta cu ignoranţa.În întuneric cuvintele devin fosforescente, luminează gândul ce devine idee şi ideea se transformă în vers.Până la noaptea nunţii, nevastă-mea se temea de întuneric. După asta m-a văzut pe mine gol şi de atunci se teme şi pe lumină...Întins, la cârciumă-a venit,Cu gândul la-alcool,O stică-ntreagă a golit, Apoi s-a dat de gol.Unii lasă în urma lor un gol, umplut de alţii.