Întreaga lege a existenţei umane constă numai în posibilitatea pentru om de a se închina în faţa a ceva infinit de măreţ. Lipseşte-i pe oameni de acest infinit măreţ, ei nu vor accepta să trăiască şi vor muri prada desperării.


Întreaga-lege-a-existenţei-umane-constă-numai-în-posibilitatea-pentru-om-de-a-se-închina-în-faţa-a-ceva-infinit-de-măreţ-lipseşte-i-pe
dostoievskiÎntreagalegeexistenţeiumaneconstănumaiînposibilitateapentruomdeseînchinafaţacevainfinitmăreţlipseşteipeoameniacestmăreţeinuvoracceptatrăiascăşimuripradadesperăriiÎntreaga legeexistenţei umaneumane constăconstă numainumai înîn posibilitateaposibilitatea pentrupentru omom dese închinaînchina înîn faţaceva infinitinfinit dede măreţpe oamenioameni dede acestacest infinitinfinit măreţei nunu voraccepta săsă trăiascătrăiască şişi vormuri pradaprada desperăriilege a existenţeia existenţei umaneexistenţei umane constăumane constă numaiconstă numai înnumai în posibilitateaîn posibilitatea pentruposibilitatea pentru ompentru om dede a sea se închinase închina înînchina în faţafaţa a cevaa ceva infinitceva infinit deinfinit de măreţpe oameni deoameni de acestde acest infinitacest infinit măreţei nu vornu vor acceptavor accepta săaccepta să trăiascăsă trăiască şitrăiască şi vorşi vor murivor muri pradamuri prada desperării

Pe lume nu există nimic măreţ, există numai ce e drept şi ce e nedrept. Iar toate sunt la fel de infinit de măreţe sau infinit de mărunte.Dacă fiinţa umană – omul – acest cuvânt, cel mai măreţ din câte se rostesc pe pământ, nu poate fi uşor definit – pentru că el se desfăşoară în istorie, în ştiinţă, artă, cultură, într-un cadru infinit, tot astfel – copilul – progenitura lui – prelungirea lui pe linia cu infinitul – cu farmecul, cu rostul lui măreţ, cu grandoarea lui, nu va putea fi suficient de definit cu cuvântul oricât de bine scris sau vorbit ar fi. El rămâne raţiunea de a fi şi gloria celor ce l-au născut şi l-au crescut în deplin acord cu legile vieţii, pentru ca la rândul lui să slujească vieţii.Dacă simţi nevoia unui lucru măreţ, infinit, un lucru care să te facă să-l simţi pe Dumnezeu, nu trebuie să mergi departe pentru a găsi acel lucru. Cred că mai profund, mai infinit şi mai etern decât oceanul este privirea unui copilaş când se trezeşte dimineaţa şi gângureşte sau râde pentru că vede soarele strălucind deasupra leagănului.Probabil universul nu este nici finit nici infinit, cuvintele finit sau infinit fiind doar expresii care nu vor sa spuna nimic. Daca nu poti sa-ti imaginezi finitul sau unfinitul, dar nici ceva nici-finit, nici-infinit, lucruri care sunt atat de elementare, atat de simple, incat ar trebui sa fim creati astfel incat sa le putem intelege, ce putem face altceva decat sa nu mai gandim?Omul este un infinit în virtualitate, omul este făcut pentru infinit, dar nu este infinit în sine. Devine infinit în legătura cu Dumnezeu.Iubitorii cărţilor mă vor înţelege şi vor recunoaşte simţământul că plăcerea unei biblioteci constă în simplul fapt al existenţei ei.