Într-o zi, poate şarpele îşi va executa pedeapsa, şi se va înghiţi de la celălalt capăt al său.


Într-o-zi-poate-şarpele-îşi-va-executa-pedeapsa-şi-se-va-înghiţi-de-celălalt-capăt-al-său
octav bibereÎntrozipoateşarpeleîşivaexecutapedeapsaşiseînghiţidecelălaltcapătalsăupoate şarpeleşarpele îşiîşi vava executaexecuta pedeapsaşi sese vava înghiţiînghiţi dede lala celălaltcelălalt capătcapăt alal săupoate şarpele îşişarpele îşi vaîşi va executava executa pedeapsaşi se vase va înghiţiva înghiţi deînghiţi de lade la celălaltla celălalt capătcelălalt capăt alcapăt al săupoate şarpele îşi vaşarpele îşi va executaîşi va executa pedeapsaşi se va înghiţise va înghiţi deva înghiţi de laînghiţi de la celălaltde la celălalt capătla celălalt capăt alcelălalt capăt al săupoate şarpele îşi va executaşarpele îşi va executa pedeapsaşi se va înghiţi dese va înghiţi de lava înghiţi de la celălaltînghiţi de la celălalt capătde la celălalt capăt alla celălalt capăt al său

Guvernul este ca un copil: un tub digestiv cu un mare apetit la un capăt şi niciun simţ al responsabilităţii la celălalt capăt.Omului nu trebuie să-i dictezi o dispoziţie pentru a executa ceva. El trebuie să recepţioneze faptul că meritele şi capacităţile lui l-au determinat pe şef să-l selecteze dintre toţi pentru a executa ce i s-a cerut. În felul acesta, în loc de sarcină, i se crea satisfacţia selectării şi nu a împovărării.Viaţa e un povârniş cu un capăt în cer şi cu celălalt în neant... Omul trebuie să facă imense şforţări să stea în picioare, iar cand a început prăvălirea, nimeni nu-i mai poate reda echilibrul.Fiecare om îşi are sufletul lui, pe care nu poate să-l amestece cu altul. Doi oameni se pot îndrepta unul către celălalt, pot vorbi unul cu altul şi pot fi foarte apropiaţi. Dar sufletele lor sunt ca nişte flori, fiecare a prins rădăcini în locul lui şi nici unul nu poate veni la celălalt, altminteri ar trebui să-şi părăsească rădăcina şi asta nu poate s-o facă. Florile îşi împrăştie mireasma şi sămânţa pentru că doresc foarte mult să fie împreună; dar floarea nu poate face nimic pentru ca sămânţa să ajungă la locul potrivit, acest lucru îl face vântul, iar acesta vine şi pleacă mereu cum şi când îi e voia.Confesiunea e mereu o slăbiciune. Sufletul solemn îşi păstrează propriile secrete şi îşi primeşte pedeapsa în tăcere.Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său.