Într-o zi îţi vei da seama că nu mai este nimic de adăugat... ci nenumărate lucruri de eliminat... ca să cunoşti.


Într-o-zi-îţi-vei-da-seama-că-nu-mai-este-nimic-de-adăugat-nenumărate-lucruri-de-eliminat-ca-să-cunoşti
stefano d'annaÎntroziîţiveidaseamanumaiestenimicdeadăugatnenumăratelucrurieliminatcacunoştizi îţiîţi veivei dada seamaseama căcă nunu maimai esteeste nimicnimic dede adăugatadăugat cici nenumăratenenumărate lucrurilucruri dede eliminateliminat caca săsă cunoştizi îţi veiîţi vei davei da seamada seama căseama că nucă nu mainu mai estemai este nimiceste nimic denimic de adăugatde adăugat ciadăugat ci nenumărateci nenumărate lucrurinenumărate lucruri delucruri de eliminatde eliminat caeliminat ca săca să cunoştizi îţi vei daîţi vei da seamavei da seama căda seama că nuseama că nu maică nu mai estenu mai este nimicmai este nimic deeste nimic de adăugatnimic de adăugat cide adăugat ci nenumărateadăugat ci nenumărate lucrurici nenumărate lucruri denenumărate lucruri de eliminatlucruri de eliminat cade eliminat ca săeliminat ca să cunoştizi îţi vei da seamaîţi vei da seama căvei da seama că nuda seama că nu maiseama că nu mai estecă nu mai este nimicnu mai este nimic demai este nimic de adăugateste nimic de adăugat cinimic de adăugat ci nenumăratede adăugat ci nenumărate lucruriadăugat ci nenumărate lucruri deci nenumărate lucruri de eliminatnenumărate lucruri de eliminat calucruri de eliminat ca săde eliminat ca să cunoşti

E bineînţeles mai bine să cunoşti lucruri irelevante decât să nu cunoşti nimic.Dr. Meredith Grey: Îmi doresc să faci această operaţie, deoarece medicina progresează în fiecare zi. Într-un an, doi, poate cinci ani, vor descoperi un remediu pentru Alzheimer, iar când acest lucru se va întâmpla, vom putea începe o nouă viaţă. Vei avea şansa să mă cunoşti cu adevărat, şi îţi vei da seama că sunt un medic bun. Chiar îmi doresc să faci operaţia. Dar totul depinde de tine mamă, este viaţa ta. Ellis: Îmi aminteşti de fiica mea. (Meredith îşi dă seama că mama ei nu mai este lucidă şi izbucneşte în plâns.) Chief: S-a întâmplat acum o oră. Era conştientă, iar apoi... Îmi pare rău. Dr. Meredith Grey: Si mie. (Suspină, apoi pleacă.)Când în sfârşit am ajuns la ceva ce individul spunea că ar vrea să facă, eu îi spun: Fii mulţumit cu ce ai; bucură-te de felul în care sunt lucrurile. Când îţi vei da seama că nu lipseşte nimic, toată lumea îţi va aparţine.Cu cât călătoreşti mai mult în lume îţi dai seama că n-ai văzut mai nimic şi că nu vei şti totul niciodată.Cu cât călătoreşti mai mult în lume, îţi dai seama că n-ai văzut mai nimic şi că nu vei şti totul niciodată.