Într-o altă viaţă mi-ar fi plăcut să fiu chirurg estetician. Mi se pare că eşti un fel de arhitect în acea poziţie.


Într-o-altă-viaţă-mi-ar-fi-plăcut-să-fiu-chirurg-estetician-mi-se-pare-că-eşti-un-fel-de-arhitect-în-acea-poziţie
tom fordÎntroaltăviaţămiarfiplăcutfiuchirurgesteticianmisepareeştiunfeldearhitectînaceapoziţiealtă viaţăfi plăcutplăcut săsă fiufiu chirurgchirurg esteticianmi sese parepare căcă eştieşti unun felfel dede arhitectarhitect înîn aceaacea poziţiefi plăcut săplăcut să fiusă fiu chirurgfiu chirurg esteticianmi se parese pare căpare că eştică eşti uneşti un felun fel defel de arhitectde arhitect înarhitect în aceaîn acea poziţiefi plăcut să fiuplăcut să fiu chirurgsă fiu chirurg esteticianmi se pare căse pare că eştipare că eşti uncă eşti un feleşti un fel deun fel de arhitectfel de arhitect înde arhitect în aceaarhitect în acea poziţiefi plăcut să fiu chirurgplăcut să fiu chirurg esteticianmi se pare că eştise pare că eşti unpare că eşti un felcă eşti un fel deeşti un fel de arhitectun fel de arhitect înfel de arhitect în aceade arhitect în acea poziţie

Somnul este un adevărat chirurg estetician. -Alina Gavrilă
somnul-este-un-adevărat-chirurg-estetician
Trebuie să ai rezistenţă în această profesie, de arhitect. Începi un proiect în tinereţe şi la sfârşitul său eşti o altă persoană. Eşti gata să îţi urmezi pasiunea. -Santiago Calatrava
trebuie-să-ai-rezistenţă-în-această-profesie-de-arhitect-Începi-un-proiect-în-tinereţe-şi-sfârşitul-său-eşti-o-altă-persoană-eşti
În viaţă nu e importantă poziţia în care ai ajuns ci distanţa parcursă până la acea poziţie. -Dumitru Monacu
În-viaţă-nu-e-importantă-poziţia-în-care-ai-ajuns-distanţa-parcursă-până-acea-poziţie
Doresc sa fiu estetician! 500.000 dolari pe an pentru a mă ocupa de păsărici şi fese. -Robert Zemeckis
doresc-fiu-estetician-500000-dolari-pe-an-pentru-a-mă-ocupa-de-păsărici-şi-fese
E plăcut să fiu aici! La vârsta mea e plăcut să fiu oriunde. -George Burns
e-plăcut-să-fiu-aici-la-vârsta-mea-e-plăcut-să-fiu-oriunde