Într-adevăr, există pe lume oameni mai riguros convinşi decât şarlatanii de bună credinţă?


Într-adevăr-există-pe-lume-oameni-mai-riguros-convinşi-decât-şarlatanii-de-bună-credinţă
paul fevalÎntradevărexistăpelumeoamenimairigurosconvinşidecâtşarlataniidebunăcredinţăexistă pepe lumelume oamenioameni maimai rigurosriguros convinşiconvinşi decâtdecât şarlataniişarlatanii dede bunăbună credinţăexistă pe lumepe lume oamenilume oameni maioameni mai rigurosmai riguros convinşiriguros convinşi decâtconvinşi decât şarlataniidecât şarlatanii deşarlatanii de bunăde bună credinţăexistă pe lume oamenipe lume oameni mailume oameni mai rigurosoameni mai riguros convinşimai riguros convinşi decâtriguros convinşi decât şarlataniiconvinşi decât şarlatanii dedecât şarlatanii de bunăşarlatanii de bună credinţăexistă pe lume oameni maipe lume oameni mai riguroslume oameni mai riguros convinşioameni mai riguros convinşi decâtmai riguros convinşi decât şarlataniiriguros convinşi decât şarlatanii deconvinşi decât şarlatanii de bunădecât şarlatanii de bună credinţă

Ne închipuim că a avea credinţă înseamnă automat a fi convinşi că Dumnezeu există în acelaşi mod în care suntem convinşi că un scaun există. Oamenii care nu cred sau nu sunt convinşi că dumnezeu există, îşi închipuie că credinţa este un lucru imposibil pentru ei. Nu e aşa. Oamenii care se îndoiesc pot avea o credinţă mare, deoarece credinţa ţine de ceea ce faci, nu de ceea ce gândeşti. De fapt, cu cât mai mult te îndoieşti, cu atât mai eroică este credinţa ta.În Lume există oameni atât de înfometaţi, încât nu există altă formă prin care Îl pot găsi pe Dumnezeu decât într-o felie de pâine.Într-o lume în care fiecare este un geniu, nu există şefi şi angajaţi. Există numai învăţători şi discipoli într-o asociere de bună voie.Amintiri nu are decât clipa de-acum.Ce-a fost într-adevăr nu se ştie.Morţii îşi schimbă tot timpul între einumele, numerele, unu, doi, trei... Există numai ceea ce va fi,numai întâmplările neîntâmplate,atârnând de ramura unui copacnenăscut, stafie pe jumătate... Există numai trupul meu înlemnit,ultimul, de bătrân, de piatră.Tristeţea mea aude nenăscuţii câinipe nenăscuţii oameni cum îi latră.O, numai ei vor fi într-adevăr!Noi, locuitorii acestei secundesuntem un vis de noapte, zvelt,cu-o mie de picioare alergând oriunde.Există bugete imense de publicitate numai atunci când nu există nici o diferenţă între produse. Dacă produsele ar fi într-adevăr diferite, oamenii ar cumpăra pe cel care este mai bun. Publicitatea îi învaţă pe oameni să nu se încreadă în propria lor judecată. Publicitatea îi învaţă pe oameni să fie stupizi.Există unii oameni care trăiesc într-o lume de vis şi există oameni care se confruntă cu realitatea; apoi sunt cei care transformă una în alta.