Înstrăinat am fost printre fraţii mei şi străin fiilor maicii mele; că râvna casei Tale m-a mâncat, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea.


Înstrăinat-am-fost-printre-fraţii-mei-şi-străin-fiilor-maicii-mele-că-râvna-casei-tale-m-a-mâncat-şi-ocările-celor-te-ocărăsc-pe-tine
davidÎnstrăinatamfostprintrefraţiimeişistrăinfiilormaiciimelerâvnacaseitalemâncatocărilecelorteocărăscpetinecăzutasuprameaÎnstrăinat amam fostfost printreprintre fraţiifraţii meimei şişi străinstrăin fiilormaicii melecă râvnarâvna caseicasei taleşi ocărileocările celorce tete ocărăscocărăsc pepe tinetine auau căzutcăzut asupraasupra meaÎnstrăinat am fostam fost printrefost printre fraţiiprintre fraţii meifraţii mei şimei şi străinşi străin fiilorstrăin fiilor maiciifiilor maicii melecă râvna caseirâvna casei taleşi ocările celorocările celor cecelor ce tece te ocărăscte ocărăsc peocărăsc pe tinepe tine autine au căzutau căzut asupracăzut asupra mea

Când sunt prea străin printre ai mei, mă simt înstrăinat de mine.Dac-ar fi fost să trec printr-o pădure cu lupi ca să ajung până la tine, aş fi ajuns cu zdrenţele tinereţii mele sfâşiate, dându-ţi ultima ei picătură. De ar fi fost să trec prin ierburi cu şerpi ca să ajung până la tine, cu tălpile goale aş fi călcat pe şuierul morţii mele, aducându-ţi-o să-i închizi ochii. Dar la poarta casei tale veghează dragostea - şi mi-am tras paşii înapoi ca la ieşirea cu icoana din biserică. Cânt răguşit pe sub ferestrele casei tale, cum cântă copiii italieni pe străzile oraşelor noastre, în mizeria frumuseţii lor cu ochi mediteranieni. Cânt cu mâna întinsă sub cer, ca odinioară cei neîmpăcaţi la răspântii de drum: Ascultaţi, voi toţi, bucuria şi durerea mea.Umorul a fost balsamul vieţii mele, dar nu a făcut parte din viaţa mea publică, ci a fost rezervat celor mai buni prieteni ai mei.Cineva: Iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească. Iisus Hristos: Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei? (Întinzând mâna către ucenicii Săi) Iată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă.Părinţii mei reprezintă unica mare influenţă asupra vieţii mele. Iar dacă tatăl meu ar fi fost acolo pentru mine, ar fi fost o dublă mare influenţă asupra vieţii mele.Fiul meu; păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale! Spune înţelepciunii: