Înfrânge-ţi durerea, fii vesel de se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte.


Înfrânge-ţi-durerea-fii-vesel-de-se-poate-că-tot-zi-ajunge-şi-cea-mai-lungă-noapte
william shakespeareÎnfrângeţidurereafiiveseldesepoatecăcitotziajungeşiceamailungănoaptefii veselvesel dede sese poatecăci tottot lala zizi ajungeajunge şişi ceacea maimai lungălungă noaptefii vesel devesel de sede se poatecăci tot latot la zila zi ajungezi ajunge şiajunge şi ceaşi cea maicea mai lungămai lungă noaptefii vesel de sevesel de se poatecăci tot la zitot la zi ajungela zi ajunge şizi ajunge şi ceaajunge şi cea maişi cea mai lungăcea mai lungă noaptefii vesel de se poatecăci tot la zi ajungetot la zi ajunge şila zi ajunge şi ceazi ajunge şi cea maiajunge şi cea mai lungăşi cea mai lungă noapte

Învinge durerea, râzi cât se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte...Ncio pasiune nu poate fi supusă, cu atât mai puţin cea care se naşte din durere: căci este trufaşă şi nu îngăduie nici un leac. De aceea este mai bine să o învingi decât să o înşeli: căci durerea care e înşelată şi îndepărtată cu plăceri şi ocupaţii se înalţă din nou şi, la vreme de linişte, cu mai mult avânt se repede să muşte;în schimb, atunci când durerea a dat înapoi în faţa raţiunii, se potoleşte pentru totdeauna.Să fii tu însuţi? Într-o lume care face totul, zi şi noapte, ca tu să fii altcineva? Înseamnă să duci cea mai grea bătălie pe care o poate duce un om. Şi să lupţi fără oprire...Cu două degete muiate în apă poţi să stingi o lumânare. Închizând pleoapele, poţi stinge o rază de soare. Dar noapte nu se face. Căci noapte nici nu poate fi. Nici noaptea pământului, noaptea cea mare, nu e noapte, ci doar o umbră într-un univers de lumină.Sfinţii au străbătut calea cea mai lungă pe care o poate străbate o fiinţă umană: calea ce duce de la iad la rai. Sau chiar o cale şi mai lungă: calea de la diavol la Dumnezeu.Să-ţi faci puţini prieteni, din tine nu ieşi;Căci prea des falsitatea, credinţa ne-o înfrânge.Când ţi se-ntinde o mână, mai înainte de-a o strânge,Gândeşte-te că, poate, te va lovi 'ntr-o zi.