Încrederea în tine însuţi nu are nimic de-a face cu visele sau cu dorinţele.


Încrederea-în-tine-însuţi-nu-are-nimic-de-a-face-cu-visele-sau-cu-dorinţele
colin turnerÎncredereaîntineînsuţinuarenimicdeafacecuviselesaudorinţeleÎncrederea înîn tinetine însuţiînsuţi nunu areare nimicface cucu viselevisele sausau cucu dorinţeleÎncrederea în tineîn tine însuţitine însuţi nuînsuţi nu arenu are nimicface cu viselecu visele sauvisele sau cusau cu dorinţeleÎncrederea în tine însuţiîn tine însuţi nutine însuţi nu areînsuţi nu are nimicface cu visele saucu visele sau cuvisele sau cu dorinţeleÎncrederea în tine însuţi nuîn tine însuţi nu aretine însuţi nu are nimicface cu visele sau cucu visele sau cu dorinţele

Manifestă-ţi încrederea în tine însuţi în chip activ, nu pasiv. Încrederea izvorăşte din convingere.Educaţia este ştiinţa de a asculta aproape orice fel de spuse fără a-ţi pierde stăpânirea sau încrederea în tine însuţi.Încrederea ta în tine trebuie să fie condiţionată doar de măsura în care îţi atingi propriile tale obiective, de puterea de a-ţi urmări şi atinge visurile şi de abilităţile pe care le pui în slujba calităţii vieţii tale. Încrederea în tine nu trebuie să aibă nicio legătură cu ce spun alţii despre tine sau cu gradul în care corespunzi nevoilor sau aşteptărilor lor. Dacă încrederea ta în tine este influenţată de cuvintele altor oameni vei fi mereu dependent de ei, vei fi dispus să faci compromisuri şi să te pierzi pe tine doar ca să primeşti laudele sau să te fereşti de criticile lor. Trăind astfel, viaţa ta nu îţi mai aparţine, iar încrederea ta în tine va fi condiţionată de alţii. Nu le permite altora să-ţi decidă valoarea. Stabileşte-ţi propriile obiective, atinge-le cu determinare şi perseverenţă şi fii mândru de tine!Talentul este încrederea în tine însuţi, în forţa ta.Ei condamnă dragostea de sine aşa cum nu condamnă nimic altceva, şi şi-au pus la punct învăţătura astfel încât să pară foarte logică. Ei zic: Iubeşte-te mai întâi pe tine însuţi şi toti cei din jurul tău vor face la fel. Trebuie cu adevărat să te iubeşti pe tine însuţi pentru a ajunge să realizezi ceva în lumea asta.