Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare.


Închisese-ochii-pentru-a-nu-vedea-răul-de-pe-acest-pământ-şi-în-acest-fel-răul-l-a-găsit-fără-nici-o-apărare
ernst wiechertÎnchiseseochiipentrunuvedearăuldepeacestpământşiînfelgăsitfărăniciapărareÎnchisese ochiiochii pentrunu vedeavedea răulrăul dede pepe acestacest pământîn acestacest felgăsit fărăfără nicinici oo apărareÎnchisese ochii pentrupentru a nua nu vedeanu vedea răulvedea răul derăul de pede pe acestpe acest pământîn acest felgăsit fără nicifără nici onici o apărareochii pentru a nupentru a nu vedeaa nu vedea răulnu vedea răul devedea răul de perăul de pe acestde pe acest pământgăsit fără nici ofără nici o apărareÎnchisese ochii pentru a nuochii pentru a nu vedeapentru a nu vedea răula nu vedea răul denu vedea răul de pevedea răul de pe acestrăul de pe acest pământgăsit fără nici o apărare

A vedea umilinţaPe această fiinţă.A vedea fericirePe această iubire.A vedea iertarePe această disperare.A vedea un talentatPe acest om minunat.A vedea un cuvântPe acest mormânt.A vedea un păzitorPe acest popor.A vedea un zborPe acest nor.Ţineţi minte că răul care există acum în lume va creşte doar în intensitate, şi nu răul va învinge acest rău, ci numai dragostea.Răul se impune vieţii prin şantajul mai răului. El are acest sadism: de a se face acceptat prin ameninţarea cu mai răul.Nevinovăţia e o chestiune de vocabular. Trebuie să eviţi a numi răul. Omul bun nu vede răul pentru că refuză să-i înveţe numele, să-l individualizeze, să-l ştie. Există răul şi în el, dar intră, nu ştiu cum, în altă compoziţie.Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău.Răul este necesar. Dacă el n-ar exista, nu ar exista nici binele. Răul este unica raţiune de a fi a binelui. Ce ar fi curajul departe de primejdie şi mila fără durere?