Închisese ochii pentru a nu vedea răul de pe acest pământ, şi, în acest fel, răul l-a găsit fără nici o apărare.


Închisese-ochii-pentru-a-nu-vedea-răul-de-pe-acest-pământ-şi-în-acest-fel-răul-l-a-găsit-fără-nici-o-apărare
ernst wiechertÎnchiseseochiipentrunuvedearăuldepeacestpământşiînfelgăsitfărăniciapărareÎnchisese ochiiochii pentrunu vedeavedea răulrăul dede pepe acestacest pământîn acestacest felgăsit fărăfără nicinici oo apărareÎnchisese ochii pentrupentru a nua nu vedeanu vedea răulvedea răul derăul de pede pe acestpe acest pământîn acest felgăsit fără nicifără nici onici o apărareochii pentru a nupentru a nu vedeaa nu vedea răulnu vedea răul devedea răul de perăul de pe acestde pe acest pământgăsit fără nici ofără nici o apărareÎnchisese ochii pentru a nuochii pentru a nu vedeapentru a nu vedea răula nu vedea răul denu vedea răul de pevedea răul de pe acestrăul de pe acest pământgăsit fără nici o apărare

Ţineţi minte că răul care există acum în lume va creşte doar în intensitate, şi nu răul va învinge acest rău, ci numai dragostea. -Marea Ducesă Olga a Rusiei
Ţineţi-minte-că-răul-care-există-acum-în-lume-va-creşte-doar-în-intensitate-şi-nu-răul-va-învinge-acest-rău-numai-dragostea
Răul se impune vieţii prin şantajul mai răului. El are acest sadism: de a se face acceptat prin ameninţarea cu mai răul. -Vasile Băncilă
răul-se-impune-vieţii-prin-şantajul-mai-răului-el-are-acest-sadism-de-a-se-face-acceptat-prin-ameninţarea-cu-mai-răul
Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău. -Pascal Bruckner
Într-o-zi-orice-fiinţă-îşi-întâlneşte-stăpânul-care-o-face-să-plătească-răul-făcut-că-răul-vrea-răul-celui-rău
Răul este necesar. Dacă el n-ar exista, nu ar exista nici binele. Răul este unica raţiune de a fi a binelui. Ce ar fi curajul departe de primejdie şi mila fără durere? -Platon
răul-este-necesar-dacă-el-n-ar-exista-nu-ar-exista-nici-binele-răul-este-unica-raţiune-de-a-fi-a-binelui-ce-ar-fi-curajul-departe-de-primejdie