În zilele bune ai doisprezece fraţi; în zilele negre n-ai niciunul.


În-zilele-bune-ai-doisprezece-fraţi-în-zilele-negre-n-ai-niciunul
proverbe bengalezeÎnzilelebuneaidoisprezecefraţiînnegrenainiciunulÎn zilelezilele bunebune aiai doisprezecedoisprezece fraţiîn zilelezilele negreÎn zilele bunezilele bune aibune ai doisprezeceai doisprezece fraţiîn zilele negreÎn zilele bune aizilele bune ai doisprezecebune ai doisprezece fraţiÎn zilele bune ai doisprezecezilele bune ai doisprezece fraţi

Soarele apune oricum, şi peste zilele bune şi peste zilele rele.În zilele bune, văd meseria de preşedinte ca aceea a unui dirijor de orchestră. În zilele întunecate, seamănă mai mult cu un ambreiaj - angajarea motorului pentru a transmite un efect de mişcare, în timp ce forţa de frecare creşte.Adulterul este o împerechere clandestină între zilele cu soţ, şi zilele fără.Toate zilele sunt nopţi până te văd, iar nopţile strălucesc ca zilele când te visez.Am observat că în zilele cele mai obide şi amărăciunii pe care mi le aducea viaţa, în zilele grele, pe care ea mi le-a dăruit din belşug, tocmai în zilele acelea se deşteaptă în mine cu mai multă dârzenie, perseverenţa în realizarea ţelului. Aceasta o datorez cărţilor care ne înfăţişează toate chinurile şi torturile sufletului avântat al omului...Noapte albă - la o masăAi băut cu kilele,Iar blondina de acasă,Negre-ţi face zilele.