În vise nu ne regăsim niciodată în deşertăciunea cerurilor, ci aici pe pământ; pe tărâmul realităţii vedem doar lucruri reale, văzute prin fermecătoarea splendoare a imaginaţiei şi a capriciului, în locul simplei lumini a realităţii şi necesităţii.


În-vise-nu-ne-regăsim-niciodată-în-deşertăciunea-cerurilor-aici-pe-pământ-pe-tărâmul-realităţii-vedem-doar-lucruri-reale-văzute-prin
ludwig feuerbachÎnvisenuneregăsimniciodatăîndeşertăciuneaceruriloraicipepământtărâmulrealităţiivedemdoarlucrurirealevăzuteprinfermecătoareasplendoareimaginaţieişicapriciuluiloculsimpleilumininecesităţiiÎn visevise nunu nene regăsimregăsim niciodatăniciodată înîn deşertăciuneadeşertăciunea cerurilorci aiciaici pepe pământpe tărâmultărâmul realităţiirealităţii vedemvedem doardoar lucrurilucruri realevăzute prinprin fermecătoareafermecătoarea splendoareimaginaţiei şiîn locullocul simpleisimplei luminirealităţii şişi necesităţiiÎn vise nuvise nu nenu ne regăsimne regăsim niciodatăregăsim niciodată înniciodată în deşertăciuneaîn deşertăciunea cerurilorci aici peaici pe pământpe tărâmul realităţiitărâmul realităţii vedemrealităţii vedem doarvedem doar lucruridoar lucruri realevăzute prin fermecătoareaprin fermecătoarea splendoaresplendoare a imaginaţieia imaginaţiei şişi a capriciuluiîn locul simpleilocul simplei luminilumini a realităţiia realităţii şirealităţii şi necesităţii

Fricile noastre sunt mult mai numeroase decât pericolele reale, suferim mai ales datorită imaginaţiei dacât a realităţii.Nu am primit o educaţie formală. Deci, intelectul meu este simţul realităţii; nu am nimic altceva pentru mine. Iar simţul realităţii deschide uşa spre instinct.Dacă priveşti România prin ochii lui Sancho Panza, un ţăran plin de vitalitate, cu simţul realităţii, vezi un ghetou neocomunist, fără perspectivă politică, fără viitor, trăind o confuzie şi o improvizaţie totală. Un destin aproape tragic. Dacă priveşti prin ochii lui Don Quijote, vezi o ţară cu o taină imensă, capabilă să dăruiască şi celorlalţi. Depinde prin ce ochi o priveşti. El s-a îndrăgostit de Dulcineea nu din văzute, ci din auzite. Eu, la fel, m-am îndrăgostit de România, nu din văzute, pentru că îţi vine să te sinucizi dacă ieşi acum pe stradă, ci din ce-am citit şi din ce mi-au povestit alţii despre ea.În cărţile noastre ne vedem sufletul fragil arzând la flacăra realităţii, ne zidim sufletele în biserici de cuvinte!Stabilirea ţelurilor constituie preludiul acţiunii. Ele nu sunt doar nişte dorinţe sau un substitut al realităţii. Prin urmare, trebuie conturate cu claritate.Mi se pare jenant să ne agăţăm de raţiuni imaginare ca să fugim de raţiunea imaginarului... De teritoriul nesfârşit al realităţii interioare, singura în care se întâmplă cu adevărat întâlnirile noastre... Sensul oricărei mitologii şi parabole este să deschidă porţile realităţii. Naşterea spiritului Herei din spiritul lui Zeus e realitatea, metafora e ideea de metaforă...