În viaţă, ca în circulaţia rutieră: una e să depăşeşti şi alta să fii depăşit.


În-viaţă-ca-în-circulaţia-rutieră-una-e-să-depăşeşti-şi-alta-să-fii-depăşit
george geafirÎnviaţăcaîncirculaţiarutierăunadepăşeştişialtafiidepăşitÎn viaţăca înîn circulaţiacirculaţia rutierăuna esă depăşeştidepăşeşti şişi altaalta săsă fiifii depăşitca în circulaţiaîn circulaţia rutierăuna e săe să depăşeştisă depăşeşti şidepăşeşti şi altaşi alta săalta să fiisă fii depăşitca în circulaţia rutierăuna e să depăşeştie să depăşeşti şisă depăşeşti şi altadepăşeşti şi alta săşi alta să fiialta să fii depăşituna e să depăşeşti şie să depăşeşti şi altasă depăşeşti şi alta sădepăşeşti şi alta să fiişi alta să fii depăşit

E atât de dificil să fii şi sensibilă, şi mândră. Ca să nu suferi trebuie să fii sau una, sau alta. Nu, în orice caz, şi una, şi alta.Dacă blocăm circulaţia banilor, dacă singura noastră intenţie este aceea de a ne crampona de banii noştri şi de a-i depozita ca să ne bucurăm numai noi de ei, noi vom bloca de fapt circulaţia energiei vieţii în propria noastră viaţă.Duc pe-oricine în spinare,Chiar când fug sunt biciuit,Una e să fii călareŞi-alta să fii călărit.Una e să crezi şi alta e să fii credul.Ginerele, între dame(Una soaţă, alta soacră):Morala comună te obligă uneori să fii imoral într-o direcţie pentru ca să fii mai moral în alta! E una din complicaţiile vieţii cel mai greu de suportat.