În România, dacă apuci să-ţi expui vreo relaţie prin media, în două luni e moartă. Interpretările sunt atât de subiective şi atât de ieftine, atât de multe strâmbe se bagă pe dedesubt, încât relaţia nu are cum să răzbească.


În-românia-dacă-apuci-să-ţi-expui-vreo-relaţie-prin-media-în-două-luni-e-moartă-interpretările-sunt-atât-de-subiective-şi-atât-de
tania budiÎnromâniadacăapucisăţiexpuivreorelaţieprinmediaîndouălunimoartăinterpretărilesuntatâtdesubiectiveşiieftinemultestrâmbesebagăpededesubtîncâtrelaţianuarecumrăzbeascăÎn româniadacă apuciexpui vreovreo relaţierelaţie prinprin mediaîn douădouă luniluni ee moartăinterpretările suntsunt atâtatât dede subiectivesubiective şişi atâtatât dede ieftineatât dede multemulte strâmbestrâmbe sese bagăbagă pepe dedesubtîncât relaţiarelaţia nunu areare cumcum săsă răzbeascăexpui vreo relaţievreo relaţie prinrelaţie prin mediaîn două lunidouă luni eluni e moartăinterpretările sunt atâtsunt atât deatât de subiectivede subiective şisubiective şi atâtşi atât deatât de ieftineatât de multede multe strâmbemulte strâmbe sestrâmbe se bagăse bagă pebagă pe dedesubtîncât relaţia nurelaţia nu arenu are cumare cum săcum să răzbească

Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:Dacă sexul este un fenomen atât de natural, atunci de ce sunt atât de multe cărţi despre cum să-l faci?Pe acest teren monoton, cu aspect aproape dezolant, curg cele două răuri, atât de încete şi cu malurile atât de joase, încât te miri cum nu se întind peste întreaga câmpie.Cine are de ascuns mizerii, are de ce se teme, cine nu, are o relaţie sinceră, deschisă, de înţelegere. Prin media ne facem cunoscuţi, ne facem publicitate, ne putem exprima opiniile, convingerile. Eu am o relaţie excepţională, de încredere cu presa. Atunci când îmi este trădată încrederea ştiu să ripostez, dar pornesc de la prezumţia de încredere. Viaţa mea este atât de tumultoasă, dar e atât de deschisă, că nu mai este interesantă. Nu mi-e teamă să-mi asum bunele şi relele vieţii mele şi nu mi-e teamă să le recunosc.Ce perspectivă minunată şi uimitoare avem aici despre imensitatea splendidă a universului... Atât de mulţi Sori, atât de multe Pământuri... şi fiecare dintre ele înţesate cu atât de multe plante, arbori şi animale, împodobite cu atât de mulţi munţi şi atât de multe mări!... Şi cât de mult trebuie să ne crească uimirea şi admiraţia când luăm în considerare multitudinea prodigioasă de stele şi distanţa faţă de ele!Viaţa toată e o amintire, cu excepţia momentului prezent, care trece atât de repede, încât abia dacă apuci să-l vezi trecând.