În lupt-aprinsă sau duelLa cascador tu faci apel.De-i scenă însă de amor,Eşti cel mai vajnic cascador!


În-lupt-aprinsă-sau-duella-cascador-faci-apelde-i-scenă-însă-de-amoreşti-cel-mai-vajnic-cascador
constantin voinescuÎnluptaprinsăsauduellacascadorfaciapeldeiscenăînsădeamoreşticelmaivajniccascadorsau duelladuella cascadortu faciscenă însăînsă decel maimai vajnicvajnic cascadorsau duella cascadorduella cascador tucascador tu faciscenă însă decel mai vajnicmai vajnic cascadorsau duella cascador tuduella cascador tu facicel mai vajnic cascadorsau duella cascador tu faci

Cu aşa viteză mare,Că, doar este cascador,Doarme la... reanimareCă de mult el casc-a-dor... !Le-am admirat pe colegele Renata Scotto sau Mirella Freni. E foarte greşit însă să vrei să fii numai Renata Tebaldi, Maria Callas sau Angela Gheorghiu. Nu toate putem fi ca ele. E important însă să poţi convinge, să ştii să joci pe scenă, să fii şi actor. Nu mai poţi să stai nemişcată pe scenă şi să cânţi.Doamne, ce mai pui de lele!-Presupun că exclamaţi.E Doctrina liberală pleacă de la postulatul că libertatea nu e doar un lux sau un adaos în viaţa omului, ci ea îl defineşte şi îl deosebeşte de animale. Libertatea îţi îngăduie să faci orice, asumându-ţi însă riscurile respective, care te îndeamnă la temperanţă şi la respectul persoanei altuia. Ea nu-ţi impune restricţii, ci te cheamă să ţi le pui singur, făcând apel la raţiune, aşadar la oportunitate.Sunt o FIINŢĂ umană, nu o FĂCUTĂ umană. Valoarea ta nu e egală cu cât de bine faci lucrurile în viaţă. Nu eşti ceea ce faci. Dacă eşti ceea ce faci, atunci când nu mai faci... nu mai eşti.Eu, stând în culise, văd exact ce şi cum a făcut actorul pe scenă. Nu am mai văzut actori care să stea în arhechin sau care să vină la repetiţiile altor colegi. Trebuie să ştiu ce fac colegii mei pentru a vedea unde mă situez eu. Dacă nu eşti curios să vezi asta, poţi să crezi că eşti Dumnezeu. Însă dacă ieşi afară şi te compari cu alţii, vezi că, de fapt, sunt foarte mulţi Dumnezei în jurul tău.