În Lumea lui Dumnezeu, compasiunea e fă­ră de sfârşit, dragostea nu încetează niciodată, răbdarea nu se termină niciodată. Numai în lumea omului, bunătatea este limitată.


În-lumea-lui-dumnezeu-compasiunea-e-fă­ră-de-sfârşit-dragostea-nu-încetează-niciodată-răbdarea-nu-se-termină-niciodată-numai-în-lumea
neale donald walschÎnlumealuidumnezeucompasiuneafă­rădesfârşitdragosteanuînceteazăniciodatărăbdareaseterminăniciodatănumaiînlumeaomuluibunătateaestelimitatăÎn lumealumea luilui dumnezeucompasiunea ee fă­răfă­ră dede sfârşitdragostea nunu înceteazăîncetează niciodatărăbdarea nunu sese terminătermină niciodatănumai înîn lumealumea omuluibunătatea esteeste limitatăÎn lumea luilumea lui dumnezeucompasiunea e fă­răe fă­ră defă­ră de sfârşitdragostea nu înceteazănu încetează niciodatărăbdarea nu senu se terminăse termină niciodatănumai în lumeaîn lumea omuluibunătatea este limitată

Dragostea este ingredientul de care lumea noastră niciodată nu se satură şi care niciodată nu se găseşte din abundenţă. Lumea niciodată nu va renunţa la nevoia ei de a avea dragoste.În adevăr, omul ignorant, pe lângă că este tulburat în multe chipuri de cauzele externe şi nu ajunge niciodată la adevărata linişte sufletească, trăieşte aproape neştiutor de sine, de Dumnezeu şi de lucruri, aşa încât încetează de a suferi numai atunci când încetează de a nu mai fi. Înţeleptul, dimpotrivă, întrucât îl considerăm ca atare, aproape că nu se tulbură sufleteşte, ci fiind printr-un fel de necesitate eternă conştient de sine, de Dumnezeu şi de lucruri, nu încetează niciodată să existe şi să se bucure totdeauna de adevărata linişte sufletească.Niciodată omul nu a fost mai puternic şi niciodată el nu s-a simţit, ca individ, mai neputincios. Niciodată el nu a fost mai savant şi niciodată nu a avut impresia că înţelege atât de prost ceea ce se petrece în lumea sa. Niciodată nu s-a apropiat cu mai multă fervoare de ţelurile progresului său, niciodată barbaria lui nu i s-a arătat mai bine înarmată pentru a distruge aceste ţeluri.În orice societate, artistul are o responsabilitate. Impresia sa e evident limitată şi niciun pictor sau scriitor nu poate schimba lumea. Ei pot însă încerca să păstreze non-conformismul în viaţă. Datorită lor, cei puternici nu vor putea spune niciodată că toată lumea este de acord cu actele lor. Acea mică diferenţă e importantă.Copilăria este lumea miracolului şi a magiei: este ca şi cum creaţia ar răsări trandafirie din noapte, totul fiind proaspăt şi uimitor. Copilăria se termină în momentul în care lucrurile încetează să mai fie uluitoare. Atunci când lumea îţi dă senzaţia de Dumnezeu nu încetează niciodată să ne ierte, niciodată!... Dar noi, uneori, încetăm să cerem iertare.