În fiecare moment consumăm viitorul ca să ni-l putem explica în zilele care tocmai au trecut.


În-fiecare-moment-consumăm-viitorul-ca-să-l-putem-explica-în-zilele-care-tocmai-trecut
marius torokÎnfiecaremomentconsumămviitorulcanilputemexplicaînzilelecaretocmaitrecutÎn fiecarefiecare momentmoment consumămconsumăm viitorulviitorul caca săputem explicaexplica înîn zilelezilele carecare tocmaitocmai auau trecutÎn fiecare momentfiecare moment consumămmoment consumăm viitorulconsumăm viitorul caviitorul ca săputem explica înexplica în zileleîn zilele carezilele care tocmaicare tocmai autocmai au trecutÎn fiecare moment consumămfiecare moment consumăm viitorulmoment consumăm viitorul caconsumăm viitorul ca săputem explica în zileleexplica în zilele careîn zilele care tocmaizilele care tocmai aucare tocmai au trecutÎn fiecare moment consumăm viitorulfiecare moment consumăm viitorul camoment consumăm viitorul ca săputem explica în zilele careexplica în zilele care tocmaiîn zilele care tocmai auzilele care tocmai au trecut

Este evident că nu putem explica ce este pasiunea unei persoane care nu a trăit-o aşa cum nu putem explica ce este lumina orbului.Tot prezentul nostru trece prin trecut. Nu putem face un pas, nu putem lua o gură de aer, nu putem privi cerul fără să ne întoarcem în trecut. Avem un trecut în suflet, un trecut în inimă, un trecut în ochi, Doamne, atâtea trecuturi şi tot atâtea poveri.Aceasta, este, atunci problema lumii: este un preţ de plătit pentru fiecare creştere în conştiinţă. Noi nu putem fi mai sensibili la plăcere fără a fi mai sensibili la durere. Prin faptul că ne amintim trecutul noi putem planifica viitorul. Dar abilitatea de a planifica viitorul, este neutralizată de Să invăţam din trecut, ca să putem contesta viitorul la timp!Am observat că în zilele cele mai obide şi amărăciunii pe care mi le aducea viaţa, în zilele grele, pe care ea mi le-a dăruit din belşug, tocmai în zilele acelea se deşteaptă în mine cu mai multă dârzenie, perseverenţa în realizarea ţelului. Aceasta o datorez cărţilor care ne înfăţişează toate chinurile şi torturile sufletului avântat al omului...Fiecare om determină soarta lumii. Bătrân este acela care găseşte mai multă bucurie în trecut decât în viitorul său.