În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia.


În-cele-mai-vechi-timpuri-cunoscute-în-transilvania-şi-în-ţările-învecinate-locuiau-dacii-care-mai-erau-numiţi-şi-geţi-şi-de-ei-a-primit
martin hochmeisterÎncelemaivechitimpuricunoscuteîntransilvaniaşiţărileînvecinatelocuiaudaciicareeraunumiţigeţideeiprimitactualatransilvanieîmpreunăcumoldovamunteniaregiuniledinungarianumeledaciaÎn celecele maimai vechivechi timpuritimpuri cunoscuteîn transilvaniatransilvania şiîn ţărileţările învecinateînvecinate locuiaulocuiau daciicare maimai erauerau numiţinumiţi şişi geţigeţi şişi dede lala eiprimit actualaactuala transilvanietransilvanie împreunăîmpreună cucu moldovamuntenia şişi regiunileregiunile învecinateînvecinate dindin ungariaungaria numelenumele dede daciaÎn cele maicele mai vechimai vechi timpurivechi timpuri cunoscuteîn transilvania şitransilvania şi înşi în ţărileîn ţările învecinateţările învecinate locuiauînvecinate locuiau daciicare mai eraumai erau numiţierau numiţi şinumiţi şi geţişi geţi şigeţi şi deşi de lade la eiei a primita primit actualaprimit actuala transilvanieactuala transilvanie împreunătransilvanie împreună cuîmpreună cu moldovamuntenia şi regiunileşi regiunile învecinateregiunile învecinate dinînvecinate din ungariadin ungaria numeleungaria numele denumele de dacia

Personal, am trăit mai multe vieţi, unele din ele îmi aparţineau numai mie, altora le-am împrumutat numele. Ce e foarte curios, e că cele cărora le-am dat numele meu sunt cele mai cunoscute.Lenjeria intimă este cunoscută din cele mai vechi timpuri ca una dintre cele mai importante arme de seducţie.Cu zboruri prea înalte, neaşteptate sunt hăurile-ades învecinate.Aşa am aflat că ţinutul despre care vorbea contele se găseşte tocmai la hotarul dintre Transilvania, Moldova şi Bucovina, în inima Carpaţilor – una dintre cele mai sălbatice şi necercetate zone ale Europei.În oraşul cel mare, în care sunt atâţia oameni şi atâtea case şi n-au toţi loc unde să-şi facă o grădină şi de aceea cei mai mulţi trebuie să se mulţumească cu flori în glastre, erau şi doi copii sărmani, care aveau o grădină puţin mai mare decât un vas cu flori. Nu erau frate şi soră, dar se iubeau între ei ca şi cum ar fi fost. Părinţii lor locuiau în două mansarde din cele două case alăturate şi care erau aşa de apropiate una de alta încât streşinile mai că se atingeau şi cum ferestrele erau faţă în faţă puteai să treci de la o locuinţă la cealaltă.Înainte chiar ca astronomia să fi ajuns la apogeul ei, din timpurile cele mai vechi, când planetele erau deosebite de stele numai prin mişcările lor, dar nu erau cunoscute ca globuri asemenea cu pământul, când stelele nu erau pentru omenire sorii de astăzi, s-a căutat să se explice cum s-a format universul, cum este el construit, chiar şi cari va fi sfârşitul lui. Teoriile în chestiune nu se întemeiau pe nici un fapt ştiinţific. Târziu, prin secolul XVII, au început să se formuleze teorii mai serioase, mai târziu ceva, Wright în Anglia, Kant în Germania şi Laplace în Franţa au dat la lumină teorii mai aproape de adevăr.