În asemenea măsură natura ne delectează şi abundă în varietate, încât printre copacii ei nu există nici unul care să fie exact la fel cu altul; şi nici printre plante, printre ramuri, printre fructe şi frunze nu vei afla nici una similară cu alta.


În-asemenea-măă-natura-ne-delectează-şi-abundă-în-varietate-încât-printre-copacii-ei-nu-există-nici-unul-care-să-fie-exact-fel-cu-altul
leonardo da vinciÎnasemeneamăsurănaturanedelecteazăşiabundăînvarietateîncâtprintrecopaciieinuexistăniciunulcarefieexactfelcualtulplanteramurifructefrunzeveiaflaunasimilarăaltaÎn asemeneaasemenea măsurămăsură naturanatura nene delecteazădelectează şişi abundăabundă înîn varietateîncât printreprintre copaciicopacii eiei nunu existăexistă nicinici unulunul carecare săsă fiefie exactexact lala felfel cucu altulşi nicinici printreprintre planteprintre ramuriprintre fructefructe şişi frunzefrunze nunu veivei aflaafla nicinici unauna similarăsimilară cucu altaÎn asemenea măsurăasemenea măsură naturamăsură natura nenatura ne delecteazăne delectează şidelectează şi abundăşi abundă înabundă în varietateîncât printre copaciiprintre copacii eicopacii ei nuei nu existănu există niciexistă nici unulnici unul careunul care săcare să fiesă fie exactfie exact laexact la fella fel cufel cu altulşi nici printrenici printre planteprintre fructe şifructe şi frunzeşi frunze nufrunze nu veinu vei aflavei afla niciafla nici unanici una similarăuna similară cusimilară cu alta

Preşedinte. Personalitatea principală dintr-un mic grup de oameni printre care - şi doar printre ei - se ştie sigur că un număr imens de compatrioţi nu vor pe nici unul dintre ei ca preşedinte.Treptat mi s-a descoperit că linia care desparte binele de rău nu trece printre state, nici printre clase sociale, nici printre partide politice, ci direct prin inima fiecarui om – şi apoi prin toate inimile omeneşti... Şi chiar şi înlăuntrul inimilor copleşite de rău, se păstrează un mic cap de pod al binelui. Şi chiar şi în cea mai bună dintre toate inimile, rămâne nedezrădăcinat... un colţişor de rău.Ignoranţa este o buruiană dăunătoare, pe care dictatorii o pot cultiva printre nătărăii lor, dar pe care nici o democraţie nu şi-o poate permite printre cetăţenii săi.Există numai câţiva sfinţi printre oamenii de ştiinţă, la fel ca şi printre alţi oameni, dar adevărul este un scop comparabil cu sanctitatea.Nu vreau să am nici iaht, nici limuzină,Nici să mă număr printre monştrii sacri,Nici să mă joc cu blondele-n piscină.Vulpea zicea că strugurii sunt acri... !Există o clasă muncitoare – puternică şi fericită – atât printre bogaţi, cât şi printre săraci; există o clasă leneşă – slabă, păcătoasă şi nenorocită – atât printre bogaţi, cât şi printre săraci.