În afară de tutun, alcool şi televiziune, majoritatea drogurilor sunt actualmente ilegale, dar totuşi copiii noştri le pot găsi oricând la orice colţ de şcoală.


În-afară-de-tutun-alcool-şi-televiziune-majoritatea-drogurilor-sunt-actualmente-ilegale-dar-totuşi-copiii-noştri-pot-gă-oricând-orice-colţ
manu chaoÎnafarădetutunalcoolşiteleviziunemajoritateadrogurilorsuntactualmenteilegaledartotuşicopiiinoştripotgăsioricândoricecolţşcoalăÎn afarăafară dede tutunalcool şişi televiziunemajoritatea drogurilorsunt actualmenteactualmente ilegaledar totuşitotuşi copiiicopiii noştrinoştri lele potpot găsioricând laorice colţcolţ dede şcoalăÎn afară deafară de tutunalcool şi televiziunemajoritatea drogurilor suntdrogurilor sunt actualmentesunt actualmente ilegaledar totuşi copiiitotuşi copiii noştricopiii noştri lenoştri le potle pot găsipot găsi oricândgăsi oricând laoricând la oricela orice colţorice colţ decolţ de şcoală

Indiferent dacă cresc, ei rămân totuşi copiii noştri, şi unul din cele mai importante lucruri pe care le putem dărui este dragostea noastră necondiţionată, o iubire care nu depinde de nimic decât de faptul că sunt copiii noştri.Majoritatea alcoolicilor refuză să privească adevărul în faţă, încercând mereu să se sustragă responsabilităţilor. De aceea, ei nu au propriu-zis un liber arbitru, voinţa lor este aproape anulată. Deşi unii spun cu aroganţă: Mai preţioşi decât copiii noştri sunt copiii copiilor noştri.Eu am o altă şcoală de televiziune în spate şi probabil nu mai sunt în pas cu vremurile.Copiii sunt o calitate a vieţii. Când copiii noştri sunt fericiţi, atunci noi suntem fiinţe umane mai bune.Lauda este raza de soare ce ne luminează sufletele; nu putem să creştem şi să ne dezvoltăm fără ea. Şi totuşi, dacă majoritatea dintre noi sunt prea grăbiţi să declanşeze vântul rece al criticii, suntem oarecum reticenţi în a oferi semenilor noştri laude călduroase şi sincere.