În acest moment, este timp din abundenţă. În acest moment, eşti exact acolo unde trebuie. În acest moment, există posibilităţi infinite.


În-acest-moment-este-timp-din-abundenţă-În-acest-moment-eşti-exact-acolo-unde-trebuie-În-acest-moment-există-posibilităţi-infinite
victoria moranÎnacestmomentestetimpdinabundenţăeştiexactacoloundetrebuieexistăposibilităţiinfiniteÎn acestacest momenteste timptimp dindin abundenţăÎn acestacest momenteşti exactexact acoloacolo undeunde trebuieÎn acestacest momentexistă posibilităţiposibilităţi infiniteÎn acest momenteste timp dintimp din abundenţăÎn acest momenteşti exact acoloexact acolo undeacolo unde trebuieÎn acest momentexistă posibilităţi infiniteeste timp din abundenţăeşti exact acolo undeexact acolo unde trebuieeşti exact acolo unde trebuie

Fii fericit pentru acest moment. Acest moment este viaţa ta.Nu există o profunzime a minţii pe care trebuie să o atingem. Nu există decât o vacuitate imaculată. Nu există interior, exterior, suprafaţă sau adâncime. Nu ai unde să te duci. Oriunde te-ai duce, e tot aici. Priveşte în jur, spune care sunt limitele acestui moment. Cum îl măsori? După lungime, lăţime, grosime? Acest moment prezent nu are nimic de-a face cu timpul sau cu profunzimea. E foarte simplu. Vei râde când îţi vei da seama cât de simplu este. Oamenii petrec 30 de ani în peşteri doar ca să descopere că sunt ei înşişi, Sinele lor. Acest A FI este aici şi acum. E ca şi cum ţi-ai căuta ochelarii în timp ce îi porţi. Orice ai face, oriunde ai fi, eşti mereu în această Sursă.Totul este creat din moment în moment şi este mereu nou. Ca şi focurile de artificii, acest univers este o celebrare şi tu eşti spectatorul care contemplează eterna sărbătoare a splendorii tale absolute.Ce coincidenţă: să fii exact în acest moment.Când un gând este puternic, se datorează credinţei ataşate lui... la un moment dat, gândurile devin irelevante... când sunt irelevante, sinele se revelează în întregime în acest moment...Din moment ce un om se dedică unei anumite direcţii în viaţă, îşi pune toate puterile în oamenii din spatele lui. Numim acest lucru puterea inimii. Din moment ce un om se dedică unui lucru, nimic nu-l va opri din calea reuşitei.