În acest moment, este timp din abundenţă. În acest moment, eşti exact acolo unde trebuie. În acest moment, există posibilităţi infinite.


În-acest-moment-este-timp-din-abundenţă-În-acest-moment-eşti-exact-acolo-unde-trebuie-În-acest-moment-există-posibilităţi-infinite
victoria moranÎnacestmomentestetimpdinabundenţăeştiexactacoloundetrebuieexistăposibilităţiinfiniteÎn acestacest momenteste timptimp dindin abundenţăÎn acestacest momenteşti exactexact acoloacolo undeunde trebuieÎn acestacest momentexistă posibilităţiposibilităţi infiniteÎn acest momenteste timp dintimp din abundenţăÎn acest momenteşti exact acoloexact acolo undeacolo unde trebuieÎn acest momentexistă posibilităţi infiniteeste timp din abundenţăeşti exact acolo undeexact acolo unde trebuieeşti exact acolo unde trebuie

Fii fericit pentru acest moment. Acest moment este viaţa ta. -Omar Khayyam
fii-fericit-pentru-acest-moment-acest-moment-este-viaţa
Ce coincidenţă: să fii exact în acest moment. -Iustinian Cruceanu
ce-coincidenţă-să-fii-exact-în-acest-moment
Când un gând este puternic, se datorează credinţei ataşate lui... la un moment dat, gândurile devin irelevante... când sunt irelevante, sinele se revelează în întregime în acest moment... -Mooji
când-un-gând-este-puternic-se-datorează-credinţei-ataşate-lui-un-moment-dat-gândurile-devin-irelevante-când-sunt-irelevante-sinele-se