Înţeleptul trebuie să meargă la cel prost, altminteri înţelepciunea ar pieri, deoarece prostul nu vine niciodată la cel înţelept.


Înţeleptul-trebuie-să-meargă-cel-prost-altminteri-înţelepciunea-ar-pieri-deoarece-prostul-nu-vine-niciodată-cel-înţelept
bodenstedtÎnţeleptultrebuiemeargăcelprostaltminteriînţelepciuneaarpierideoareceprostulnuvineniciodatăînţeleptÎnţeleptul trebuietrebuie săsă meargămeargă lala celcel prostaltminteri înţelepciuneaînţelepciunea arar pierideoarece prostulprostul nunu vinevine niciodatăniciodată lala celcel înţeleptÎnţeleptul trebuie sătrebuie să meargăsă meargă lameargă la cella cel prostaltminteri înţelepciunea arînţelepciunea ar pierideoarece prostul nuprostul nu vinenu vine niciodatăvine niciodată laniciodată la cella cel înţeleptÎnţeleptul trebuie să meargătrebuie să meargă lasă meargă la celmeargă la cel prostaltminteri înţelepciunea ar pierideoarece prostul nu vineprostul nu vine niciodatănu vine niciodată lavine niciodată la celniciodată la cel înţeleptÎnţeleptul trebuie să meargă latrebuie să meargă la celsă meargă la cel prostdeoarece prostul nu vine niciodatăprostul nu vine niciodată lanu vine niciodată la celvine niciodată la cel înţelept

Am descoperit că există patru feluri de elevi: prostul care rămâne prost, prostul ce se transformă în înţelept, înţeleptul care devine prost şi înţeleptul ce continuă să fie înţelept.Prostul crede că este înţelept, dar înţeleptul se ştie ca fiind prost.Nu e înţelept să fii sigur de înţelepciunea cuiva. Este bine să-ţi aminteşti că cel puternic s-ar putea să slăbească şi că cel înţelept să greşească.Numai cel mai înţelept om şi omul cel mai prost om nu se schimbă niciodată.Prostul cel mai prost e prostul alterat de filosofie.Pasiunea îl transformă pe cel mai înţelept bărbat într-un bufon şi pe cel mai prost bărbat în cel mai înţelept.