Înţelepciunea te învaţă să te îndepărtezi de oamenii şi situaţiile care scot la suprafaţă partea întunecată din tine sau care îţi ameninţă principiile, valorile, respectul de sine şi moralitatea. Nu permite nimănui să îţi tulbure pacea interioară şi liniştea minţii.


Înţelepciunea-te-învaţă-să-te-îndepărtezi-de-oamenii-şi-situaţiile-care-scot-suprafaţă-partea-întunecată-din-tine-sau-care-îţi
ursula yvonne sandnerÎnţelepciuneateînvaţăîndepărtezideoameniişisituaţiilecarescotsuprafaţăparteaîntunecatădintinesauîţiameninţăprincipiilevalorilerespectulsinemoralitateanupermitenimănuitulburepaceainterioarălinişteaminţiiÎnţelepciunea tete învaţăînvaţă săsă tete îndepărteziîndepărtezi dede oameniioamenii şişi situaţiilesituaţiile carecare scotscot lala suprafaţăsuprafaţă parteapartea întunecatăîntunecată dindin tinetine sausau carecare îţiîţi ameninţăameninţă principiilerespectul dede sinesine şişi moralitateanu permitepermite nimănuinimănui săîţi tulburetulbure paceapacea interioarăinterioară şişi liniştealiniştea minţiiÎnţelepciunea te învaţăte învaţă săînvaţă să tesă te îndepărtezite îndepărtezi deîndepărtezi de oameniide oamenii şioamenii şi situaţiileşi situaţiile caresituaţiile care scotcare scot lascot la suprafaţăla suprafaţă parteasuprafaţă partea întunecatăpartea întunecată dinîntunecată din tinedin tine sautine sau caresau care îţicare îţi ameninţăîţi ameninţă principiilerespectul de sinede sine şisine şi moralitateanu permite nimănuipermite nimănui sănimănui să îţisă îţi tulbureîţi tulbure paceatulbure pacea interioarăpacea interioară şiinterioară şi linişteaşi liniştea minţii

Nu permite nimănui să îţi tulbure pacea interioară şi liniştea minţii.Nemulţumirea, frustrarea, furia, invidia, gelozia - toate sunt creaţia minţii tale. Ele apar fie pentru că ai vrea ca lucrurile să fie altfel decât sunt - deci nu trăieşti în acceptare, fie că porţi războaie în interiorul tău de care nu eşti conştient, iar apoi le cauţi, inconştient, şi în exterior. De fapt, ceea ce îţi lipseşte ţie este pacea interioară. Dacă te-ai simţi liniştit şi împăcat cu tine însuţi, nimic din exteriorul tău nu ar mai putea să îţi declanşeze stările negative pe care le simţi. Şi nu, liniştea interioară nu se obţine prin războaiele pe care le porţi cu ceilalţi sau cu viaţa. Pacea interioară provine din acceptarea ta, a vieţii şi a celorlaţi - fără pretenţii, aşteptări, judecată sau critică. În mod paradoxal, acceptarea fără judecare este precursorul schimbării. Astfel, vei observa că de cele mai multe ori, nimic din exteriorul tău nu trebuie să se schimbe... ci doar gândirea, percepţia, atitudinea şi comportamentele tale.Orice schimbare din viaţa ta presupune mai întâi o schimbare la nivel de credinţe. Ai nevoie să accepţi acele gânduri noi care te îndeamnă să acţionezi. Însă dacă tu îţi găseşti scuze, justificări şi motivaţii prin care îţi susţii situaţia actuală, nimic nu se va schimba, ci te vei adânci din în ce în ce mai mult în conflictul interior în care te afli deja. O parte din tine îşi doreşte schimbarea, însă cealaltă parte te menţine pe loc. Dacă a apărut dorinţa de schimbare, înseamnă că asta este ceea ce-ţi doreşti de fapt. Din momentul în care îţi doreşti altceva, negarea schimbării şi străduinţa de a-ţi găsi noi argumente prin care să stai în situaţia ta actuală te îndepărtează de liniştea interioară. Iar mai devreme sau mai târziu, asta duce la depresie. Oamenii fericiţi nu trăiesc în reprimare, ci au curajul să îşi urmeze chemarea interioară oriunde îi poartă ea.De fiecare dată când îţi încalci o promisiune îţi pierzi stima de sine, respectul de sine, încrederea în sine şi pierzi şi încrederea altora în tine. De fiecare dată când îţi păstrezi o promisiune, îţi creşti aceste bunuri valoroase.Priveşte-ţi viaţa ca pe o şcoală fantastică, în care să poţi creşte. Tot ceea ce experimentezi, atât lucrurile bune cât şi cele care îţi aduc provocări, a ajuns la tine pentru a te învăţa lecţia pe care ai nevoie să o înveţi în acea etapă a evoluţiei tale ca persoană. Înţelege acest adevăr şi nu înceta să îţi pui întrebarea: Orice schimbare din viaţa ta presupune mai întâi o schimbare la nivel de credinţe. Ai nevoie să accepţi acele gânduri noi care te îndeamnă să acţionezi. Însă dacă tu îţi găseşti scuze, justificări şi motivaţii prin care îţi susţii situaţia actuală, nimic nu se va schimba, ci te vei adânci din în ce în ce mai mult în conflictul interior în care te afli deja. O parte din tine îşi doreşte schimbarea, însă cealaltă parte te menţine pe loc. Dacă a apărut dorinţa de schimbare, înseamnă că asta este ceea ce-ţi doreşti de fapt. Din momentul în care îţi doreşti altceva, negarea schimbării şi străduinţa de a-ţi găsi noi argumente prin care să stai în situaţia ta actuală te îndepărtează de liniştea interioară. Iar mai devreme sau mai târziu, asta duce la depresie.