Înţelepciunea faptului că existăm ne îndeamnă să venerăm ceea ce ne-a fost refuzat la fel cum venerăm ceea ce ne-a fost acordat.


Înţelepciunea-faptului-că-existăm-ne-îndeamnă-să-venerăm-ceea-ne-a-fost-refuzat-fel-cum-venerăm-ceea-ne-a-fost-acordat
immanuel kantÎnţelepciuneafaptuluiexistămneîndeamnăvenerămceeaneafostrefuzatfelcumacordatÎnţelepciunea faptuluifaptului căcă existămexistăm nene îndeamnăîndeamnă săsă venerămvenerăm ceeaceea cefost refuzatrefuzat lala felfel cumcum venerămvenerăm ceeaceea cefost acordatÎnţelepciunea faptului căfaptului că existămcă existăm neexistăm ne îndeamnăne îndeamnă săîndeamnă să venerămsă venerăm ceeavenerăm ceea cefost refuzat larefuzat la fella fel cumfel cum venerămcum venerăm ceeavenerăm ceea ceÎnţelepciunea faptului că existămfaptului că existăm necă existăm ne îndeamnăexistăm ne îndeamnă săne îndeamnă să venerămîndeamnă să venerăm ceeasă venerăm ceea cefost refuzat la felrefuzat la fel cumla fel cum venerămfel cum venerăm ceeacum venerăm ceea ceÎnţelepciunea faptului că existăm nefaptului că existăm ne îndeamnăcă existăm ne îndeamnă săexistăm ne îndeamnă să venerămne îndeamnă să venerăm ceeaîndeamnă să venerăm ceea cefost refuzat la fel cumrefuzat la fel cum venerămla fel cum venerăm ceeafel cum venerăm ceea ce

Înţelepciunea inexplorabilă prin care existăm nu e mai puţin demnă de veneraţie pentru ceea ce ne-a refuzat decât pentru ceea ce ne-a acordat.Marele har a lui Iisus a fost că El i-a văzut pe toţi aşa cum erau ei cu adevărat; El a refuzat să accepte aparenţele. El a refuzat să creadă ceea ce credeau alţii despre ei înşişi. El a avut întotdeauna gândirea cea mai înaltă şi întotdeauna i-a invitat şi pe ceilalţi să o aibă.Cele citite prin ziare şi mai ales discuţiile avute cu prietenii din ţară – asupra faptului că bolşevicii nu-ţi arată decât ceea ce vor – m-au ţinut treaz tot timpul şi am refuzat ghidul sovietic, deşi poate uneori mi-ar fi fost de folos.Experienţa este o femeie în vârstă pe care o venerăm fără a ne mai întreba despre trecutul său.Situaţia creştinului e la fel de paradoxală ca a lui Don Quijote. E om şi i se cere să fie Dumnezeu. A fost creat curat şi e murdar, şi trebuie să se întoarcă la ceea ce a fost menit a fi. Altfel spus, el trebuie să lupte pentru a deveni ceea ce este.Deşi sunt femeie, încă de la început mi s-a acordat încredere. Mi-au fost spuse multe secrete, ştiam tot ceea ce se întâmpla.