Înţelepţi asemenea mie nu există decât câţiva într-un veac, în vreme ce viziri ca tine s-ar putea numi câte cinci sute pe an.


Înţelepţi-asemenea-mie-nu-există-decât-câţiva-într-un-veac-în-vreme-viziri-ca-tine-s-ar-putea-numi-câte-cinci-sute-pe-an
amin maaloufÎnţelepţiasemeneamienuexistădecâtcâţivaîntrunveacînvremeviziricatinesarputeanumicâtecincisutepeanÎnţelepţi asemeneaasemenea miemie nunu existăexistă decâtdecât câţivaîn vremevreme cece viziriviziri caca tineputea numinumi câtecâte cincicinci sutesute pepe anÎnţelepţi asemenea mieasemenea mie numie nu existănu există decâtexistă decât câţivaîn vreme cevreme ce vizirice viziri caviziri ca tineputea numi câtenumi câte cincicâte cinci sutecinci sute pesute pe anÎnţelepţi asemenea mie nuasemenea mie nu existămie nu există decâtnu există decât câţivaîn vreme ce vizirivreme ce viziri cace viziri ca tineputea numi câte cincinumi câte cinci sutecâte cinci sute pecinci sute pe anÎnţelepţi asemenea mie nu existăasemenea mie nu există decâtmie nu există decât câţivaîn vreme ce viziri cavreme ce viziri ca tineputea numi câte cinci sutenumi câte cinci sute pecâte cinci sute pe an

Rose (amintindu-şi de trecut): O mie cinci sute de oameni au ajuns în ocean când Titanicul s-a scufundat cu noi. Erau douăzeci de bărci care pluteau alături şi doar una s-a întors. Una. Şase persoane au fost salvate din apă, printre care şi eu. Şase... din o mie cinci sute. Până la urmă, cei şapte sute de oameni aflaţi în bărci nu aveau decât să aştepte. Să aştepte să moară, să aştepte să trăiască, să aştepte iertarea care nu mai avea să vină.Raţiunea a făcut mai multe progrese în douăzeci de ani decât a făcut fanatismul în o mie cinci sute de ani.Cum aţi putea voi bănui câte lumi mişună într-o rază de soare, câte lupte se dau într-o gaură de furnici, câte dureri ascunde o inimă de mamă trudită şi câte daruri se pot naşte într-un suflet de copil!Cu cât socotiţi că a cumpărat moşia asta? - N-o să credeţi, căci în adevăr eu însumi n-aş crede, dacă n-aş şti pozitiv. Cu cât?... Cu o pereche de cai roibi... atât! Frumoşi cai, ce e drept: dar, oricum, să capeţi o moşie, care face două sute cincizeci de mii de lei ca o para, pe o pereche de cai, care mult-mult să facă cinci mii, cinci mii cinci sute! Aci însă a lucrat un alt factor mult mai puternic decât interesul - patima.Comuniştii n-au putut să ne convingă, într-o jumătate de veac, de calităţile comunismului. Anticomuniştii au reuşit treaba aceasta în câţiva ani.Eu nu pot lua ca exemplu decât neamul nostru. De la daci,