Îi privesc şi îi compar:Tatăl seamănă c-un par,Mama seamănă c-un crin,Iar copilul... c-un vecin.


Îi-privesc-şi-îi-compartatăl-seamănă-c-un-mama-seamănă-c-un-criniar-copilul-c-un-vecin
Ştefan lipcaÎiprivescşiîicompartatălseamănăcunparmamacriniarcopilulvecinÎi privescprivesc şişi îiÎi privesc şiprivesc şi îiÎi privesc şi îi

Cine seamănă lene culege foame, iar cine seamănă muncă – belşug.Omul păcătos seamănă cu corbul care pleacă de pe corabia mântuirii şi se hrăneşte cu stârvul faptelor rele, iar porumbiţa seamănă cu cei drepţi care, deşi greşesc, se întorc cu creanga de măslin a pocăinţei şi a rugăciunii.Azi, niciun copil nu mai seamănă cu părinţii lui; seamănă singuri.Corpul nostru seamănă cu animalele, iar sufletul nostru seamănă cu îngerii. Trebuie să alegem bine imaginile pe care le vom întipări în el; căci nu trebuie să turnăm într-un vas atât de mic şi de preţios decât lucruri alese.Incultul ce vrea să înveţe seamănă cu savantul, savantul ce vorbeşte fără discernământ seamănă cu un incult.Înaintea unui război, ştiinţa militară seamănă cu o ştiinţă adevărată, ca astronomia; dar după război seamănă mai mult cu astrologia.