Citate Johan Huizinga

Citate Johan Huizinga: Eseul nu asediază metodic, ci numai seduce şi învăluie ideea. -Johan Huizinga


eseul-nu-asediază-metodic-numai-seduce-şi-învăluie-ideea
Citate Johan Huizinga: Cultura nu începe ca joc şi nici din joc, ci în joc. -Johan Huizinga


cultura-nu-începe-ca-joc-şi-nici-din-joc-în-joc
Citate Johan Huizinga: Avem oare dreptul ca această înclinare secundară şi absolut indispensabilă a minţii de a-şi crea o lume imaginară alcătuită din fiinţe vii s-o numim un joc al minţii? -Johan Huizinga


avem-oare-dreptul-ca-această-înclinare-secundară-şi-absolut-indispensabilă-a-minţii-de-a-şi-crea-o-lume-imaginară-alcătuită-din-fiinţe-vii
Citate Johan Huizinga: Jocul ţine şi de oameni, şi de animale. Jocul nu poate fi fundamentat pe un context raţional, nu este legat de nici o treaptă a civilizaţiei, de nici o concepţie despre lume. Jocul nu poate fi contestat, în vreme ce tot ceea ce este abstract poate fi contestat: dreptatea, frumuseţea, adevărul, bunătatea, spiritul, Dumnezeu. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Jocul este o acţiune sau o activitate efectuată de bunăvoie înlăuntrul anumitor limite stabilite, de timp şi de spaţiu, şi după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăşi şi fiind însoţită de un sentiment de încordare şi de bucurie, şi de ideea că


Citate Johan Huizinga: A te recunoaşte pe tine însuţi reprezintă începutul şi sfârşitul tuturor învăţăturilor de viaţă. -Johan Huizinga


a-te-recunoaşte-pe-tine-însuţi-reprezintă-începutul-şi-sfârşitul-tuturor-învăţăturilor-de-viaţă
Citate Johan Huizinga: Orice joc poate să-l absoarbă oricând pe jucător întru totul. Opoziţia joc-seriozitate rămâne tot timpul în suspensie. Inferioritatea jocului îşi are limita în superioritatea seriozităţii. Jocul se preschimbă în seriozitate, iar seriozitatea în joc. Jocul se poate înălţa pe culmi de frumuseţe şi sfinţenie, unde lasă în urmă seriozitatea. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Existenţa jocului confirmă fără încetare, şi în sensul cel mai înalt, caracterul supralogic al situaţiei noastre în cosmos. Animalele se pot juca, deci chiar şi ele sunt ceva mai mult decât nişte mecanisme. Noi (ne) jucăm, şi ştim că (ne) jucăm, deci suntem ceva mai mult decât nişte simple făpturi raţionale, pentru că jocul este iraţional. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Jocul este mai vechi decât cultura, pentru că noţiunea de cultură, oricât de incomplet ar fi ea definită, presupune în orice caz o societate, iar animalele nu l-au aşteptat pe om ca să le înveţe să se joace. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Fiecare joc înseamnă ceva. Dacă acest principiu activ, care îi conferă jocului acea esenţă, îl numim intelect, spunem prea mult, iar dacă îl numim instinct, nu spunem nimic. -Johan Huizinga


fiecare-joc-înseamnă-ceva-dacă-acest-principiu-activ-care-îi-conferă-jocului-acea-esenţă-îl-numim-intelect-spunem-prea-mult-iar-dacă-îl
Citate Johan Huizinga: Lupta pentru a câştiga sau a pierde este sacră în sine. Dacă este însufleţită de noţiuni de dreptate şi de nedreptate formulate, atunci ea se înalţă în sfera dreptului, este văzută în lumina unor reprezentări pozitive ale puterii divine, deci se înalţă în sfera religiei. Primară însă în toate acestea este forma ludică. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Johan Huizinga: Poezia, în funcţia ei originară, de factor al culturii timpurii, se naşte în joc şi ca joc. Este un joc sacru, dar, în sacralitatea lui, acest joc rămâne totuşi fără încetare la hotarul veseliei, al glumei şi al divertismentului. Despre o satisfacere conştientă a nevoii de frumuseţe nu este încă, multă vreme, vorba. Această nevoie zace închisă necunoscută, în trăirea actului sacru, care devine cuvânt în formă poetică şi este resimţit ca operă miraculoasă, ca beţie, ca extaz. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Caracterul jocului de a crea o stare de exceptie si de a diferentia imbraca forma sa cea mai izbitoare in secretul cu care ii place jocului sa se inconjoare. Pana si copii mici isi sporesc incantarea produsa de joaca lor facand din ea un


Citate Johan Huizinga: Orice joc este în primul rând şi mai presus de toate o acţiune liberă. Jocul din ordin nu mai este joc. Cel mult poate fi redarea obligatorie a unui joc. -Johan Huizinga


orice-joc-este-în-primul-rând-şi-mai-presus-de-toate-o-acţiune-liberă-jocul-din-ordin-nu-mai-este-joc-cel-mult-poate-fi-redarea-obligatorie-a
Citate Johan Huizinga: În joc avem de-a face cu o categorie absolut primară a vieţii şi care poate fi recunoscută pe loc de către oricine, deci cu o totalitate, dacă există pe lume ceva care să merite acest nume. În totalitatea ei trebuie să încercăm s-o înţelegem şi s-o preţuim. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: Orice luptă care este legată de reguli restrictive prezintă, chiar datorită acestei ordini restrictive, semnalmentele unui joc, ale unei forme deosebit de intensive, de energice şi totodată extrem de evidente a jocului. -Johan Huizinga


Citate Johan Huizinga: O superstiţie care se pretinde a fi ştiinţă crează o mai mare confuzie a gândirii decât una care se rezumă la simplele practici populare. -Johan Huizinga


o-superstiţie-care-se-pretinde-a-fi-ştiinţă-crează-o-mai-mare-confuzie-a-gândirii-decât-una-care-se-rezumă-simplele-practici-populare