Citate Dumitru Constantin Dulcan

Citate Dumitru Constantin Dulcan: Din păcate, istoria ne dovedeşte că şi ştiinţa a gre­şit, negându-l pe Dumnezeu, şi Biserica a greşit, arzân­du-l pe Giordano Bruno pe rug sau condam­nându-l pe Galilei. 200 de ani i-au trebuit Bisericii să accepte că pământul se învârte în jurul soarelui şi nu in­vers. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Cei ca­re au trecut prin moar­tea cli­nică şi au descris lu­mea de din­colo vor­besc despre întâlnirea cu o Fiinţă de Lumi­nă, pe care o asi­mi­lează cu Dum­nezeu. -Dumitru Constantin Dulcan


cei-ca­re-trecut-prin-moar­tea-cli­nică-şi-descris-lu­mea-de-din­colo-vor­besc-despre-întâlnirea-cu-o-fiinţă-de-lumi­nă-pe-care-o
Citate Dumitru Constantin Dulcan: Eu nu cred în Iisus doar pentru că aşa am fost educat de părinţi. Sunt un intelectual trecut prin şcoli, care a căutat să-şi explice lumea. Dar dintre toate ma­rile spirite care au trăit pe Terra (Buda, Confucius, Pi­ta­gora etc) Iisus are cea mai perfectă acoperire ştiinţi­fică. Am luat rând pe rând toate noţiunile predicate de El şi toate pot fi explicate în termenii ştiinţelor actuale. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Facem o encefalogramă şi nu distingem decât o linie sinuoasă a activităţii electrice a creierului, dar nici o singură volu­tă nu ne spune că ea în­seamnă un cuvânt anu­me sau un gând. Cum trans­cende infor­ma­ţia din planul fizio­logic în pla­nul con­ştiinţei ră­mâ­ne de neînţeles. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Am fost printre primii care au îndrăznit să afir­me că nu conştiinţa e produsul cre­ierului, ci cre­ie­rul este produsul con­şti­inţei. -Dumitru Constantin Dulcan


am-fost-printre-primii-care-îndrăznit-să-afir­me-că-nu-conştiinţa-e-produsul-cre­ierului-cre­ie­rul-este-produsul-con­şti­inţei
Citate Dumitru Constantin Dulcan: Gân­durile nega­tive la nivel de chimie a sângelui deter­mi­nă în corp un viraj spre aci­di­tate (care înseamnă îm­bă­trânire, boală, degene­res­cenţă). Faptele pozitive şi senine duc corpul către un ph alcalin, care se traduce prin longevitate şi vita­litate. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Ne­u­ronii îm­bă­trânesc şi mor, sunt ca un radio de­­fect care nu mai re­cep­­ţionează un­de­le. Me­­moria însă nu se pier­­de, e undeva în câm­­pul in­formaţional de deasu­pra. Vă daţi sea­­ma ce mister e în noi? -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Stresul înseam­nă moartea celulei. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Când crezi, îţi mobilizezi toate mecanismele de vindecare. -Dumitru Constantin Dulcan


când-crezi-îţi-mobilizezi-toate-mecanismele-de-vindecare
Citate Dumitru Constantin Dulcan: Orice emoţie negativă blochează celulele sis­temului imunitar pentru cinci, şase ore. Asta în­seamnă că un gând de invidie, de răutate, un necaz ne lasă organismul fără apărare pentru câteva ore. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Ce înseamnă iertarea? Din punct de vedere spiritual, înseamnă pace şi armonie. Din punct de vedere ştiinţific, prin iertare, la nivel de ADN, modelul negativ este pur şi simplu şters şi se instalează în corp o bună chimie şi un echilibru ener­getic. E fantastic, e pur şi simplu ca resetarea unui com­puter. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: M-am întrebat mult timp de ce murim. De ce ne uzăm fizic, dacă energia fundamen­tală, cuantică, este infinită şi nu se consumă? Am în­ţe­les târziu că aici sun­tem doar la o şcoală, iar corpul e uniforma ne­cesară aici. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Şcoala îmi impunea con­cepţia ei materialistă, religiile îmi spuneau că există un Dumnezeu. N-aveam decât o finalitate în toate că­ută­rile mele: să aflu cine are dreptate şi să răspund în­trebării din copilărie: cine sunt eu? -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Avem o singură şansă de ieşire din criza în care în­trea­ga omenire este implicată: să optăm pentru o adevărată re­naştere spirituală. Cu alte cuvinte, să trăim în armo­nie cu Dumnezeu, cu noi înşine, cu semenii şi cu natu­ra. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: Am intuit de mic că medicina îmi poate oferi ceea ce eu nu pu­team afla doar din cărţi. Iar neurologia mă ajuta să descifrez complexitatea creierului uman. -Dumitru Constantin Dulcan


am-intuit-de-mic-că-medicina-îmi-poate-oferi-ceea-nu-pu­team-afla-doar-din-cărţi-iar-neurologia-mă-ajuta-să-descifrez-complexitatea
Citate Dumitru Constantin Dulcan: Până la urmă, religiile vor ajunge la o concordie uni­versală. Nu este admisibil să spun că, dacă eu sunt ortodox, iar tu catolic, eu sunt agreat de Dumnezeu şi tu nu. -Dumitru Constantin Dulcan


până-urmă-religiile-vor-ajunge-o-concordie-uni­versală-nu-este-admisibil-să-spun-că-dacă-sunt-ortodox-iar-catolic-sunt-agreat-de
Citate Dumitru Constantin Dulcan: Facem cu toţii parte dintr-un plan divin şi suntem trimişi aici cu o misiune. Venim cu un bagaj de talente şi predispoziţii care ser­vesc misiunii noastre pe pământ. Despre lucrurile acestea putem afla mai multe de la cei care au traversat experienţa morţii cli­nice. -Dumitru Constantin Dulcan


Citate Dumitru Constantin Dulcan: As­tăzi, bazându-mă pe o cunoaştere ştiinţifică, pot afirma cu certitu­dine că lucrurile nu au pornit din­tr-o întâmplare şi viaţa nu e acci­den­tală pe pământ, aşa cum spun manualele de bio­lo­gie. Ba mai mult, afirm că universul se sprijină pe legi morale. -Dumitru Constantin Dulcan