Citate Adrian Ibiş

Citate Adrian Ibiş: Orice casă sau edificiu nu pot fi trainice decăt cu o fundaţie extrem de solidă, tot aşa un sistem democratic nu poate funcţiona autentic fără depolitizarea instituţiilor fundamentale ale Statului, fără instaurarea echidistanţei politice constituţionale a funcţiei supreme în stat, fără partide politice devotate interesului naţional. Fundamentul democratic înseamnă prosperitate economică, înaltă educaţie, ştiinţă, tehnologie şi cultură, înseamnă aplicarea fermă a Legilor în interesul Cetăţeanului. Sărăcia societăţii înseamnă lipsa Democraţiei şi acţiunea virulentă a grupurilor de interese nelegitime care au luat locul partidelor politice. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Fiecare moment de viaţă naturală, de dragoste diamantică este un moment unic, monumental, irepetabil care înalţă fiinţa noastră către fericirea universală. -Adrian Ibiş


fiecare-moment-de-viaţă-naturală-de-dragoste-diamantică-este-un-moment-unic-monumental-irepetabil-care-înalţă-fiinţa-noastră-către-fericirea
Citate Adrian Ibiş: În societăţile decadente moral există organisme voalate şi mecanisme de distrugere sistematică, programată a solidarităţii organice şi instituţionale între marile personalităţi moral-culturale şi ştiinţifice! Reconstrucţia unei forţe moral civice trebuie să aibă o asemenea amplitudine, încât să depăşească intensitatea răului produs istoric de acele entităţi amintite. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Lumea politicianistă bolnavă planetar este


lumea-politicianistă-bolnavă-planetar-este-opera-pierderii-periculoase-a-credinţei-şi-a-sentimentelor-de-dragoste
Citate Adrian Ibiş: Partidele politice nu sunt organizate după criterii doctrinare politice democratice, ci după modelul grupurilor de interese nelegitime, de cele mai multe ori, criteriul financiar, al mercenariatului fiind prioritar, în acest mod pot pătrunde în toate structurile statului personaje antidemocratice, destructurând statul de drept şi ordinea constituţională. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Noaptea liniştită înseamnă sufletul nostru mulţumit de binele făcut şi văzut, înseamnă sublimul văzut în intimitatea şi măreţia lui, legat întotdeauna de fiinţa iubită! Noaptea plăcută înseamnă reflecţia încrederii în celălalt şi proiecţia unei vieţi cu mai multe noutăţi personale, intime pentru cei care cred în puterea dragostei. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Ascult muzica candorii, a inocenţei şi mergem mai departe demni, triumfători, lăsând în urma noastră zgomotele şi agitaţia sterilă a unei lumi şi a unei gândiri mult prea obişnuite, însă ne vom reîntoarce pentru a picta culorile vii, strălucitoare ale gândurilor curate şi ale speranţei cerului azuriu. Nu putem merge universal înainte decât prin reîntoarcerile păstrării Frumosului şi a Dragostei. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Credinţa prin rugăciune dar şi prin acţiunea faptică, concretă, solidarizatoare poate schimba Lumea! Fără acţiunea etică concretă, binele, dreptatea, adevărul nu pot fi restabilite la standarde acceptabile uman. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Zilele încep şi se termină frumos atunci când coincid sentimentele noastre nobile, când simţim misterul prieteniilor adevărate, când îl aşteptăm nerăbdător pe celălalt... . fiind aşteptaţi fericit. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Putem avea Forţa de a ieşi din obişnuitul cotidian şi de a trăi o altfel de viaţă, regăsind mereu candoarea, exuberanţa, naturalul, boemul, romantismul Dragostei! -Adrian Ibiş


putem-avea-forţa-de-a-ieşi-din-obişnuitul-cotidian-şi-de-a-trăi-o-altfel-de-viaţă-regăsind-mereu-candoarea-exuberanţa-naturalul-boemul
Citate Adrian Ibiş: Sexul însoţit de multă dragoste şi frumuseţe spirituală, fizică, nu atât se vizualizează, se propagă imagistic, cât se practică în muzicalitatea romantismului nostru şi în intimitatea sublimului iubirii. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Marile averi în Lume, indiferent de protagoniştii lor şi de ţara de origine, au fost realizate prin afaceri clientelare, contracte preferenţial-politice cu Statul, prin injustiţie, înaltă corupţie şi crimă organizată. Important este ca prin programe guvernamentale, instituţiile abilitate să returneze legal sume importante către cetăţenii oneşti din orice societate umană, şi pentru depăşirea crizei economice, morale mondiale. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: A trăi obişnuit înseamnă să fi prins în capcana structurilor revolute, plictisitoare, mediocre cotidiene. A ieşi din obişnuit înseamnă actele de creaţie permanente, forţa de a învinge răul social, forţa dragostei de a menţine şi dinamiza mari prietenii peste timp, forţa intimă ce asigură intesitatea maximă a celui mai nobil sentiment faţă de cea mai apropiată persoană de lângă noi. Ea, El, Noi. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Principala armă a unor decidenţi politici corupţi este să subordoneze instituţiile de informaţii pentru a neutraliza adevărul prin tehnici de dezinformare, manipulare, etichetări psihologice/psihiatrice de izolare a personalitaţilor culturale incomode. În anumite societăţi există şi se practică tehnici psihologice/psihiatrice care conduc la depresii majore până la trecerea în nefiinţă. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Existenţa civilizatorie a unui popor, a unei naţiuni este dată de fiinţarea unui Stat puternic care să-i asigure securitatea în toate formele şi manifestările ei grandioase. Fiecare Naţiune posedă domenii sociale strategice (în consonanţă cu stimularea activităţilor private) în lipsa cărora se dezintegrează. Un Stat puternic prin instituţiile sale asigură perenitatea Naţiunii. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Să prelungim la infinit viaţa frumosului, a dragostei şi a fericirii, departe de lumea nesincerităţii, a falsităţii umane. Sentimentele noastre nobile nu pot deveni mărfuri ale televiziunii comerciale. Forţa armoniei stă numai în noi. Gândurile noastre curate sunt intime, personale şi au putere afectivă imensă, înnobilându-ne reciproc. -Adrian Ibiş


Citate Adrian Ibiş: Cel mai mare pericol pentru democraţia unei societăţi, a unei vieţi libere şi prospere este introducerea strategică şi funcţionarea unor structuri


Citate Adrian Ibiş: Potrivit principiilor umanităţii, fiecare om va trebui să ocupe un loc în structura socială în funcţie de aptitudini. Centrarea oamenilor pe valorile materiale (egoism) reprezintă o formă de alienare care nu poate aduce fericirea. Trebuie să oferim oamenilor un ideal superior de viaţă. -Adrian Ibiş