Citate Virtutea

Citate Virtutea: Toţi oamenii trăiesc - conştient sau inconştient - în virtutea unui principiu, în virtutea unui ideal, adică în virtutea a ceea ce ei consideră adevăr, frumuseţe, bine. -Ivan Turgheniev


toţi-oamenii-trăiesc-conştient-sau-inconştient-în-virtutea-unui-principiu-în-virtutea-unui-ideal-adică-în-virtutea-a-ceea-ei-consideră
Citate Virtutea: Virtutea superioară este asemenea apei. Apa şi virtutea dăruiesc detaşate binefacerile lor tuturor fiinţelor şi lucrează fără luptă. Ambele se menţin în locurile pe care omul ignorant le dispreţuieşte: locuri joase, ranguri modeste. Când virtutea există iubeşte tot Pământul. În inima omului virtutea este vidul beatific. În binefacere, virtutea este fermecătoarea omenie. În vorbă este sinceritate. În administraţie este conducerea bună. În activitate este puterea realizatoare. În acţiune este timpul, stăruinţa, clipa cea mai prielnică. Singură virtutea lucrează fără luptă, astfel nu-şi face duşmani. -Lao Tse


Citate Virtutea: Fericirea constă în fapte conforme întru totul cu virtutea, înţelegând prin virtute, virtutea absolută, nu cea relativă. Virtutea absolută este, după părerea noastră, cea care tinde spre frumuseţe şi cinste, iar cea relativă se referă la lucrurile necesare. -Aristotel


Citate Virtutea: Dacă baza guvernului popular, în timp de pace, este virtutea, baza guvernului popular în timpul revoluţiei este teroarea şi virtutea; virtutea fără de care teroarea este ucigaşă, teroarea fără de care virtutea este neputincioasă. Teroarea înseamnă doar dreptate: promptă, severă şi inflexibilă; prin urmare, este o emanaţie a virtuţii. -Maximilien Robespierre


Citate Virtutea: Iubesc pe cel care-şi pierde virtutea, căci virtutea este voinţa de-a pieri: săgeată a dorinţei nesfârşite. -Friedrich Nietzsche


iubesc-pe-cel-care-şi-pierde-virtutea-că-virtutea-este-voinţa-de-a-pieri-săgeată-a-dorinţei-nesfârşite
Citate Virtutea: Sunt momente când virtutea e a te cheltui fără oprelişti şi altele când virtutea e a acumula şi a economisi. -Andrei Pleşu


sunt-momente-când-virtutea-e-a-te-cheltui-fără-oprelişti-şi-altele-când-virtutea-e-a-acumula-şi-a-economisi
Citate Virtutea: Virtutea nu înseamnă lipsa viciilor sau evitarea pericolelor morale; virtutea este un lucru intens şi aparte, ca durerea sau un miros deosebit. -G.K. Chesterton


virtutea-nu-înseamnă-lipsa-viciilor-sau-evitarea-pericolelor-morale-virtutea-este-un-lucru-intens-şi-aparte-ca-durerea-sau-un-miros-deosebit
Citate Virtutea: Oamenii superiori nu au virtute lumească, ei au Virtute. Cei ce ţin la virtutea lor nu au virtute. Virtutea superioară corespunde Non-Acţiunii, ea nu are intenţii. Virtutea comună nu acţionează decât cu intenţia ascunsă de a fi apreciată şi recunoscută. Bunătatea superioară acţionează întotdeauna fără intenţii. Justiţia înaltă acţionează însă cu intenţii. Ceremoniile care acţionează ca şi cum nimeni nu li se supune, sfârşesc prin violenţă. Când omenirea a pierdut cunoaşterea, nu a mai avut decât Virtutea. Pierzând Virtutea, i-a rămas bunătatea; pierzând bunătatea, a găsit dreptatea; pierzând dreptatea, a stabilit în final ceremoniile. Dar ele nu sunt decât umbra virtuţii şi izvor de dezordine. Cunoaşterea falsă este aparenţa Cărării şi începutul prostiei. Omul de seamă preţuieşte ceea ce este de seamă şi nu ceea ce este uşuratic; el are în vedere fructul, nu floarea; pe aceasta o nesocoteşte şi se alătură rodului. -Lao Tse


Citate Virtutea: Preţul real al muncii este ştiinţa şi virtutea; bogăţia şi petrecerea sunt numai semnele lor. Aceste semne, ca şi moneda de hârtie, pot fi furate sau imitate; însă ceea e reprezintă ele, anume ştiinţa şi virtutea nu poate fi imitate sau furat. -Ralph Waldo Emerson


Citate Virtutea: Pentru că noi trăim datorită unei enorme inteligenţe tacite şi implicite, care nu e separabilă de noi şi care, dacă ne-ar părăsi pentru o clipă, am cădea seceraţi. Vreau să spun acest lucru precis: că suntem vii în virtutea inteligenţei şi că murim în virtutea prostiei. -Horia-Roman Patapievici


Citate Virtutea: Este virtutea. Vorbesc despre virtutea publică care a produs atât de multe miracole în Grecia şi Roma şi care trebuie să producă chiar mai multe lucruri uimitoare în Franţa Republicană - acea virtute care nu reprezintă altceva decât iubirea faţă de naţiune şi legile sale. -Maximilien Robespierre


Citate Virtutea: Binecuvântează-mă! nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că Tu eşti bun. Binecuvântează-mă! nu pentru că merit binecuvântarea Ta, ci pentru că este în natura Ta să binecuvântezi. Pentru că nu poţi face altfel. Vin la Tine nu în virtutea a ceea ce sunt. Pentru că nu îmi datorezi nimic. Vin la Tine în virtutea a ceea ce eşti Tu. -Larry Crabb


Citate Virtutea: Vorbiţi puţin, rămâneţi în repaus. O furtună nu dăinuie mai mult de o dimineaţă; o ploaie potopitoare nu ţine mai mult de o zi. Dacă Cerul şi Pământul nu le pot face să dureze mai mult, cum ar putea omul să facă să dureze mereu tristeţea, cum ar putea el să rămână mereu în agitaţie? Cel ce urmează constant calea lui Tao, se uneşte în final cu Tao. Cel ce urmează mereu Virtutea, se uneşte până la urmă cu Virtutea. Cel ce urmează îndârjit Răul, se uneşte într-un jalnic sfârşit cu Răul. Cel ce se uneşte cu sine însuşi e primit în Tao; cel ce se uneşte cu Virtutea este unit în Virtute; cel ce se uneşte cu Răul, Răul îl primeşte şi, direct proporţional cu aceasta, suferă. A avea doar puţină credinţă, înseamnă a nu avea credinţă. -Lao Tse


Citate Virtutea: Cel care ştie ce mare este forţa sa şi ştie totuşi să rămână slab, este demn să primească împărăţia. Virtutea veşnică nu-l va părăsi şi va deveni asemenea unui copil: pur. Cel ce cunoaşte luminile sale şi ştie să rămână în umbră, este model pentru împărăţie. Virtutea veşnică nu-i va lipsi şi va reveni grabnic la desăvârşirea supremă. Cel ce cunoaşte gloria şi ştie să rămână umil, este demn să primească împărăţia. Astfel virtutea veşnică va deveni nemărginită în el şi el se va întoarce în simplitatea dintru început. Tao - simplitatea dintru început, fărâmiţându-se, a dat viaţă atâtor vase - tuturor fiinţelor din lume. Înţeleptul care participă la Tao este cel mai bun maestru. Cârmuirea sa plină de dragoste este foarte largă şi nu vatămă pe nimeni. -Lao Tse


Citate Virtutea: Virtutea este ştiinţă. -Socrate


virtutea-este-ştiinţă
Citate Virtutea: Să preţuim şi la vrăjmaşi virtutea. -William Shakespeare


Citate Virtutea: Naivitatea e virtutea divină. -Liviu Rebreanu


Citate Virtutea: Virtutea e absenţa exceselor. -Andrei Pleşu