Citate Viciul Pentru Suflet

Citate Viciul Pentru Suflet: După cum sufletul pleacă de la virtute pentru a se înălţa spre frumos şi spre bine, la fel el porneşte de la viciu pentru a coborî la răul absolut. Contemplarea care aparţine sufletului ce contemplă viciul este a răului absolut, iar participarea la acest rău îi revine sufletului, care devine vicios, căci el se va afla în întregime pe ''tărâmul neasemănării''când scufundându-se în sine, va cădea într-o mlaştină întunecată. Când sufletul se află în întregime în viciul absolut, el nu mai deţine viciul, ci îşi transformă natura într-una rea. Sufletul care se îndreaptă spre intelect se îndepărtează de materie şi nu se apropie de lipsă de măsură, rămânând pur. -Plotin


Citate Viciul Pentru Suflet: Ca o legătură primejdioasă este hazardul pentru trup şi viciul pentru suflet. De aceea, cel liber cu trupul, dar cu sufletul înlănţuit, este rob, pe când cel cu trupul înlănţuit, dar cu sufletul dezlegat, este un om liber. -Epictet


Citate Viciul Pentru Suflet: Pentru a şti ce e virtutea, trebuie întâi să cunoaştem viciul. -Marchizul de Sade


pentru-a-şti-e-virtutea-trebuie-întâi-să-cunoaştem-viciul
Citate Viciul Pentru Suflet: Dacă scoate fum pe nări,Viciul nu-i de stăpânit.Va plăti pentru ţigăriO taxă de fumărit! -Viorica Găinariu


dacă-scoate-fum-pe-năriviciul-nu-i-de-stăpânitva-plăti-pentru-ţigărio-taxă-de-fumărit
Citate Viciul Pentru Suflet: Fiecare suflet este pentru alt suflet o lume ascunsă. -Friedrich Nietzsche


fiecare-suflet-este-pentru-alt-suflet-o-lume-ascunsă
Citate Viciul Pentru Suflet: Ura este viciul sufletelor înguste; ei o hrănesc cu toate meschinăriile lor şi o folosesc ca pretext pentru tiranii josnice. -Balzac


ura-este-viciul-sufletelor-înguste-ei-o-hrănesc-cu-toate-meschinăriile-lor-şi-o-folosesc-ca-pretext-pentru-tiranii-josnice
Citate Viciul Pentru Suflet: Ura este viciul sufletelor meschine; ele o alimentează cu toate minciunile şi fac din ea un pretext pentru tirania lor josnică. -Balzac


ura-este-viciul-sufletelor-meschine-ele-o-alimentează-cu-toate-minciunile-şi-fac-din-ea-un-pretext-pentru-tirania-lor-josnică
Citate Viciul Pentru Suflet: Nu doresc în nici un caz să pledez pentru virtute şi să demasc viciul: consider că, pentru muritorul de rând, o asemenea îndeletnicire este nu numai deşartă, dar şi imorală, deoarece presupune pretenţia neîndreptăţită de a fi mai bun decât alţii. Pentru noi nu contează abaterile individuale de la calea cea dreaptă, ci opţiunea generală, fermă şi definitivă. -Vladimir Soloviov


Citate Viciul Pentru Suflet: Pentru suflet, este foarte clar că scopul lui este evoluţia. Acesta este singurul lui scop. Pe el nu-l interesează realizările trupului sau dez­voltarea minţii. Toate acestea nu au nici un înţeles pentru suflet. -Neale Donald Walsch


Citate Viciul Pentru Suflet: Harul este pentru orice suflet, căci orice suflet, oricare ar fi religia sau credinţa sa, aparţine lui Dumnezeu. -Inayat Khan


harul-este-pentru-orice-suflet-că-orice-suflet-oricare-ar-fi-religia-sau-credinţa-aparţine-lui-dumnezeu
Citate Viciul Pentru Suflet: Gândirea şi limbajul sunt pentru artist instrumentele artei sale. Viciul şi virtutea sunt pentru artist materialele artei. -Oscar Wilde


gândirea-şi-limbajul-sunt-pentru-artist-instrumentele-artei-sale-viciul-şi-virtutea-sunt-pentru-artist-materialele-artei
Citate Viciul Pentru Suflet: Ucigaşii de fii numai trupul îl despart de suflet, iar cei ce nu dau bună creştere şi învăţătură fiilor lor, şi pe trup îl despart de suflet, şi pe suflet de Dumnezeu. -Sfântul Ioan Gură de Aur


ucigaşii-de-fii-numai-trupul-îl-despart-de-suflet-iar-cei-nu-dau-bună-creştere-şi-învăţătură-fiilor-lor-şi-pe-trup-îl-despart-de-suflet
Citate Viciul Pentru Suflet: Alcoolicul suferă de sentimente profunde de inferioritate, de neputinţă, de frustrare, însoţite de ostilitate. El găseşte mereu justificări şi scuze pentru viciul său, când de fapt, singurul motiv îl constituie natura distructivă a gândurilor sale. -Joseph Murphy


Citate Viciul Pentru Suflet: Să nu-ţi în­chipui că un suflet care s-a încarnat într-un trup pe care-l numeşti limi­tat nu şi-a atins potenţialul complet, pentru că nu ştii ce încerca să facă acel suflet. Tu nu-i înţelegi programul. Nu-ţi sunt clare intenţiile lui. -Neale Donald Walsch


Citate Viciul Pentru Suflet: Morala a apărut odată cu viciul. -Alexander von Humboldt


Citate Viciul Pentru Suflet: Sângele se moşteneşte, viciul se dobândeşte. -Mateo Aleman


sângele-se-moşteneşte-viciul-se-dobândeşte
Citate Viciul Pentru Suflet: Virtutea are un voal, viciul are o mască. -Victor Hugo


virtutea-are-un-voal-viciul-are-o-mască
Citate Viciul Pentru Suflet: Asta-i viaţaŞugubeaţa:El cu viciul,Ea cu biciul. -Corin Bianu


asta-i-viaţaŞugubeaţael-cu-viciulea-cu-biciul