Citate Unul Din Elementele Fundamentale

Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii. -Johan Huizinga


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Să vorbim deschis despre unul din adevărurile fundamentale ale căsătoriei: soţia este la conducere. -Bill Cosby


să-vorbim-deschis-despre-unul-din-adevărurile-fundamentale-ale-căsătoriei-soţia-este-conducere
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Folclorul dă materialul artistic, elementele şi atmosfera, compozitorul urmând să eşafodeze lucrarea, folosind elementele în structuri proprii. -Dimitrie Cuclin


folclorul-dă-materialul-artistic-elementele-şi-atmosfera-compozitorul-urmând-să-eşafodeze-lucrarea-folosind-elementele-în-structuri-proprii
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Pentru expunerea structurii interne a stelelor sunt suficiente cunoştinţele de fizică dobândite în şcoala medie. Dacă vom încerca însă să expunem mai amănunţit elementele legate de atmosferele stelare, să deducem formulele fundamentale, atunci cunoştinţele de fizică obţinute în şcoală vor fi insuficiente. -S.A. Kaplan


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Un om cultivat e unul care se duce la întâlnirea cu cărţile cu câteva întrebări fundamentale şi cu gândul că va primi un răspuns modelator. -Gabriel Liiceanu


un-om-cultivat-e-unul-care-se-duce-întâlnirea-cu-cărţile-cu-câteva-întrebări-fundamentale-şi-cu-gândul-că-va-primi-un-răspuns-modelator
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Am călătorit pentru prima dată în afara Spaniei datorită acestei profesii (de jurnalist) şi, mai ales, am învăţat elementele fundamentale ale scrisului:


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Este o contradicţie în termeni să vorbeşti despre noi principii fundamentale. E ca şi cum cineva ar pretinde că a confecţionat antichităţi noi. Asta ar crea suspiciune, nu-i aşa? Nu, principiile fundamentale sunt vechi de când lumea. Au fost aceleaşi din timpurile biblice şi vor continua să rămână la fel până la sfârşitul lumii. -Jim Rohn


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: În viaţa unui om există patru întrebări fundamentale: Ce este spiritul? Din ce este format spiritul? Pentru ce merită să trăieşti? Pentru ce merită să mori? Răspunsul este unul singur: Dragostea. -Don Juan del Marco


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Trupul omenesc este îngropat în pământ şi încetează să mai existe ca trup. Însă din elementele în care s-a descompus, asemenea celulelor seminţei de grâu, prin puterea lui Dumnezeu va învia un nou trup, nu unul stricăcios, neputincios şi fără de vlagă, ci un nou trup duhovnicesc, plin de putere, de nestricăciune şi de slavă. -Sfântul Luca al Crimeei


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Nicio fiinţă umană nu este o insulă. Trebuie să vă amintiţi mereu acest lucru, deoarece el reprezintă unul din adevărurile fundamentale ale vieţii. Insist asupra acestui fapt, deoarece există mereu tendinţa de a-l uita. Facem cu toţii parte din aceeaşi energie a vieţii, din aceeaşi existenţă oceanică. Şi tocmai datorită faptului că rădăcinile noastre sunt ancorate în aceeaşi unitate, este posibilă iubirea. Dacă nu am fi o singură unitate, iubirea nu ar fi nicidecum posibilă. -Osho


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: C. C.: Se întâmplă să fie unul din cei mai buni terapeuţi din New York. Nu poţi intra la ea decât dacă unul din pacienţii ei se sinucide. -Dădaca


c-c-se-întâmplă-să-fie-unul-din-cei-mai-buni-terapeuţi-din-new-york-nu-poţi-intra-ea-decât-dacă-unul-din-pacienţii-ei-se-sinucide
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Frumuseţea este făcută din toate formele fundamentale ale vieţii. -Johann Gottfried von Herder


frumuseţea-este-făcută-din-toate-formele-fundamentale-ale-vieţii
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Iubirea este una din nevoile fundamentale ale fiinţei noastre. -Jean Marie Guyau


iubirea-este-una-din-nevoile-fundamentale-ale-fiinţei-noastre
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Principiile fundamentale formează începutul, baza şi realitatea din care decurg toate celelalte lucruri. -Jim Rohn


principiile-fundamentale-formează-începutul-baza-şi-realitatea-din-care-decurg-toate-celelalte-lucruri
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Nu putem să luăm toţi copiii de cinci ani din lume, să-i punem să cânte la vioară. Unul singur va fi genial din 200. Din 200 de oameni, poate unul singur ştie să iubească cu adevărat şi să aibă satisfacţia asta enormă din iubire. -Tudor Chirilă


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Ştim deja că una din legile fundamentale ale mentalului este următoarea: subconştientul este în permanenţă sensibil la diferitele sugestii, fie că ele provin direct de la subiectul în cauză, ori din exteriorul lui. -Joseph Murphy


Citate Unul Din Elementele Fundamentale: Afirmaţi întotdeauna doar adevărurile fundamentale ale vieţii, până când veţi obţine din partea subconştientului răspunsul dorit. -Joseph Murphy


afirmaţi-întotdeauna-doar-adevărurile-fundamentale-ale-vieţii-până-când-veţi-obţine-din-partea-subconştientului-răspunsul-dorit
Citate Unul Din Elementele Fundamentale: S-a spus deseori şi desigur, nu pe nedrept, că omul de ştiinţă este un slab filozof. De ce atunci n-ar fi mai bine ca şi fizicianul să lase filozofia în seama filozofilor? Se prea poate ca lucrul acesta să fi fost valabil într-o epocă în care fizicienii credeau că dispun de un sistem solid de concepte fundamentale şi de legi fundamentale, în afara oricări îndoieli, însă nu într-o epocă în care întreg fundamentul fizicii a devenit problematic, cum se întâmplă în prezent. -Albert Einstein