Citate Unite Prin întrepătrunderea

Citate Unite Prin întrepătrunderea: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Unite Prin întrepătrunderea: Răul şi binele se împletesc în lume, dar din întrepătrunderea lor rezultă întotdeauna un bine. -Voltaire


răul-şi-binele-se-împletesc-în-lume-dar-din-întrepătrunderea-lor-rezultă-întotdeauna-un-bine
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Globalizarea în general şi Fondul Monetar în particular au acţionat spre binele statelor bogate, mai ales al Statelor Unite (care au drept de veto în adoptarea deciziilor FMI), şi în detrimentul statelor sărace; prăpastia dintre bogaţi şi săraci s-a adâncit prin globalizare. -George Ritzer


Citate Unite Prin întrepătrunderea: Orice ţară ai cărei cetăţeni se poartă bine poate conta pe prietenia noastră sinceră. Dacă o naţiune arată că ştie să acţioneze eficient şi decent în problemele interne, dacă păstrează ordinea şi îşi îndeplineşte obligaţiile, nu are de ce să se teamă din partea Statelor Unite. Încălcări repetate ale ordinii şi civilizaţiei, sau lipsa puterii de a le impune, va necesita, în America sau în orice altă ţară, intervenţia unei naţiuni civilizate; în emisfera vestică, conform doctrinei Monroe, Statele Unite ar putea să fie nevoite să intervină în aceste cazuri flagrante, îndeplinind rolul de poliţie internaţională. -Theodore Roosevelt


Citate Unite Prin întrepătrunderea: Pătratul este un fost dreptunghi aflat în custodia Statelor Unite. -Alex Dospian


pătratul-este-un-fost-dreptunghi-aflat-în-custodia-statelor-unite
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Nu există separare acolo unde inima şi mintea sunt unite. -Mary Sterling


nu-există-separare-acolo-unde-inima-şi-mintea-sunt-unite
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Influenţa politică a Statelor Unite nu precedă capitalul, ci mai degrabă îl urmează. -Neagu Djuvara


influenţa-politică-a-statelor-unite-nu-precedă-capitalul-mai-degrabă-îl-urmează
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Într-o zi, va exista un telefon în toate oraşele importante din Statele Unite. -Alexander Graham Bell


Într-o-zi-va-exista-un-telefon-în-toate-oraşele-importante-din-statele-unite
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Chişinău şi Bucureşti –Două State româneşti,Ar fi foarte fericite,De-ar fi... Statele Unite! -Efim Tarlapan


chişinău-şi-bucureşti-două-state-româneştiar-fi-foarte-fericitede-ar-fi-statele-unite
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Anglia şi Statele Unite sunt două naţiuni separate de aceeaşi limbă. -George Bernard Shaw


anglia-şi-statele-unite-sunt-două-naţiuni-separate-de-aceeaşi-limbă
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Statele Unite sunt o naţiune a legilor; scrise prost şi aplicate aleator. -Frank Zappa


statele-unite-sunt-o-naţiune-a-legilor-scrise-prost-şi-aplicate-aleator
Citate Unite Prin întrepătrunderea: În 1927, Carl Gustav Jung - odihnească-i-se inima în pace, pe tărâmul marilor vizionari - a constatat că locuitorii Americii de Nord deveniseră aidoma indienilor în aşa măsură, încât luaseră de la ei nu doar tenacitatea, idealul eroic şi fanteziile, ci şi caracterele fizice. Observaţia aceasta, de o natură foarte personală, îi fusese prilejuită în Statele Unite de muncitorii dintr-o uzină. Ca s-o facă


Citate Unite Prin întrepătrunderea: Cele două catene polinucleotidice ale ADN sunt complementare, deoarece de ordinea în care se succed nucleotidele într-una depinde ordinea nucleotidelor în cealaltă. Bazele purinice şi pirimidinice sunt unite între ele prin legături duble sau triple de hidrogen, care, fiind în număr suficient de mare de-a lungul macromoleculei, asigură coeziunea şi stabilitatea ADN. -Petre Raicu


Citate Unite Prin întrepătrunderea: Străinii ilegali au fost întotdeauna o problemă în Statele Unite. Întrebaţi orice indian... -Robert Orben


străinii-ilegali-fost-întotdeauna-o-problemă-în-statele-unite-Întrebaţi-orice-indian
Citate Unite Prin întrepătrunderea: În fiecare an, în Statele Unite se construiesc mai multe închisori decât şcoli şi colegii. -Jesus Sepulveda


În-fiecare-an-în-statele-unite-se-construiesc-mai-multe-închisori-decât-şcoli-şi-colegii
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Mergem spre o viaţă bunăCa şi Statele Unite,Pe-o direcţie comunăDar în sensuri diferite. -Val Andreescu


mergem-spre-o-viaţă-bunăca-şi-statele-unitepe-o-direcţie-comunădar-în-sensuri-diferite
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Reducerea populaţiei ţărilor sărace este vitală pentru securitatea Statelor Unite. -Henry Kissinger


reducerea-populaţiei-ţărilor-sărace-este-vitală-pentru-securitatea-statelor-unite
Citate Unite Prin întrepătrunderea: Cel ale cărui trupe sunt unite în jurul unui obiectiv comun va fi victorios. -Sun Tzu


cel-ale-cărui-trupe-sunt-unite-în-jurul-unui-obiectiv-comun-va-fi-victorios