Citate Un Asemenea

Citate Un Asemenea: Pentru a avea în chip durabil drept la dragostea tinerei tale soţii, este necesar să nu te subestimezi în faţa ei; trebuie de asemenea ca intimitatea conjugală să nu ştirbească cu nimic drăgălăşenia şi respectul pe care i le-ai arătat mai înainte de a o conduce în faţa altarului; de asemenea, să nu te comporţi prosteşte, asemenea unui sclav, incapabil de a o corija; nici să te porţi ca un despot dojenind-o cu asprime. -Silvio Pellico


Citate Un Asemenea: N-am cunoscut niciodată un artist cu o asemenea concentrare şi spirit, cu o asemenea vitalitate şi o inimă atât de mare. Îmi închipui cât de greu trebuie să-i fie să se adapteze cu lumea şi cu obiceiurile ei. -Goethe


Citate Un Asemenea: Cred că există multe feţe, pentru toată lumea. Am, de asemenea, părţile mele rele. De asemenea, cred că toţi încearcă să-şi îmbunătăţească neajunsurile, pentru a deveni mai sănătoşi. -Zhou Xun


Citate Un Asemenea: Cum poate ceva atât de impalpabil ca sufletul să fie atât de fragil asemenea unei frunze care se frânge toamna, asemenea unei trestii bătută de vânt? Acesta este necunoscutul. -Andreea Focsa


cum-poate-ceva-atât-de-impalpabil-ca-sufletul-să-fie-atât-de-fragil-asemenea-unei-frunze-care-se-frânge-toamna-asemenea-unei-trestii-bătută-de
Citate Un Asemenea: Poezia... e asemenea visului, asemenea clipei pieritoarePeste care umbrele s-ar întinde să zideascăPorţi înalte sub zăvoarele uitării,Dacă n-ar perla nemărginireaŞi necurmatele treceri ale timpului.Cuvântu-i atributul ei divin, taina eiTrecută pe sub pragul soarelui,Prin toate anotimpurile dorului... -Mariana Didu


Citate Un Asemenea: O femeie este cel mai puternic reper al căminului: asemenea Mamei Pământ, ea ia toate problemele asupra ei, pentru că este cea mai puternică. Cine altcineva ar putea suporta o asemenea greutate? Doar o mamă. -Shri Mataji Nirmala Devi


Citate Un Asemenea: Asemenea femeii ce vrea s-atragă ochiiDin oră-n oră, mare, schimbi rochii după rochii,Şi-asemenea femeii setoase de plăceriAi trupul pretutindeni, dar capul nicăeri! -Nichifor Crainic


asemenea-femeii-vrea-s-atragă-ochiidin-oră-n-oră-mare-schimbi-rochii-după-rochiiŞi-asemenea-femeii-setoase-de-plăceriai-trupul-pretutindeni-dar
Citate Un Asemenea: Tristeţea care mă învăluie profund... nu aveam unde să îndrept o asemenea senzaţie, unde să o încui ca să scap de ea. Nu avea nici formă, nici greutate, nici nu mă puteam înfăşura în ea. Era asemenea vântului ce trecea pe lângă mine. -Haruki Murakami


Citate Un Asemenea: Casa, oricât ar fi ea de modestă, de mică, pentru un membru iubitor al familiei tre­buie să fie locul cel mai drag de pe pământ. Ea trebuie să fie plină de o asemenea dragoste, de o asemenea fericire, ca pe orice meleaguri ar um­bla apoi omul, oricâţi ani ar trece, inima tot acasă îl va trage. -Alexandra Feodorovna


Citate Un Asemenea: Se poate să fi auzit vorbindu-se de mai multe minţi, dar o asemenea expresie e mai degrabă un idiolect. Nimic din cuprinsul ştiinţei ori realităţii nu susţine o asemenea afirmaţie. Este o singură minte, aşa cum este numai o singură electricitate, doar un aer sau o atmosferă. -John McDonald


Citate Un Asemenea: Creştinismul a fost încercarea de a


Citate Un Asemenea: Nu ştiu unde îşi au cuibul pescăruşii,unde îşi găsesc ei pacea.Eu sunt asemenea lor,într-un zbor continuu.Viaţa o atingprecum aceştia, apa la prinderea hranei.Şi, asemenea lor, iubesc liniştea,imensa linişte marină,dar destinul meu este să trăiescdansând printre furtuni. -Vincenzo Cardarelli


Citate Un Asemenea: Existenţa şi cugetarea sunt doi factori corelativi. Nu pot cugeta dacă nu exist şi numai cugetând îmi dau seama că exist. Cugetarea fără existenţă este de neconceput: cugetarea fiind asemenea sufletului, iar existenţa fiind asemenea corpului. Nu se poate unul, fără celălalt. -Dan Begu


Citate Un Asemenea: Să fii plin de admiraţie şi departe de orice invidie; să te înveseleşti în mare măsură de binele altora; să iubeşti cu o asemenea generozitate a inimii încât dragostea ta să fie o posesiune dragă în absenţa răutăţii; acestea sunt daruri ale sorţii, daruri pe care banii nu le pot cumpăra. Cel care are asemenea comoară se va bucura de Univers ca şi cum acesta i-ar aparţine şi îi va ajuta şi pe alţii să se bucure alături de el. -Robert Louis Stevenson


Citate Un Asemenea: În orice guvernământ ar fi, monarhic, oligarhic sau democratic, dacă acela care comandă are sufletul robit de o mulţime de dorinţe şi patimi, pe care se sileşte în zadar să le satisfacă, pentru că sufletul său nu se poate umple şi fiindcă răul care îl roade este nesăţios şi fără leac;un asemenea om, ori că ar conduce pe un particular sau un stat, va călca în picioare toate legile;şi nu se poate ca vreun om să fie fericit sub un asemenea conducător. -Platon


Citate Un Asemenea: Cad porumbei pestePiaţa Centrală,cad primăvăratice ploipeste străzi, peste pieţe.Oamenii poartă pânze desoare pe feţeşi-n suflet un straniu amestecde-azur şi lentoare letală.Iarăşi cresc muguri înceaţa podgoriei,iarăşi cresc ierburi şi flori dinsinistra ţărână.Şi-asemenea ierbii, şi-asemenea frunzei,urcă, tacit,din latenţa, dinţărâna istoriei,urcă-n priviri, urcă-n gând şi în sânge,urcă, în vidullăsat de pârjolul ateu, -Eugen Dorcescu


Citate Un Asemenea: Dacă într-adevăr există o teorie complet unificată care guvernează totul, aceasta se presupune că poate determina, de asemenea şi acţiunile voastre. Dar o face într-un asemenea mod încât este imposibil de calculat pentru un organism care este atât de complicat precum este fiinţa umană. Motivul pentru care spunem că oamenii au liber arbitru este pentru că nu putem prezice ce vor face. -Stephen Hawking


Citate Un Asemenea: Poezia este asemenea picturii. -Horatio Nelson