Citate Tuturor Corpurilor Cereşti

Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Pot să calculez mişcarea corpurilor cereşti, dar nu şi nebunia oamenilor. -Isaac Newton


pot-să-calculez-mişcarea-corpurilor-cereşti-dar-nu-şi-nebunia-oamenilor
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: În prezent putem înţelege şi cerceta fapte care timp de secole păreau enigme de nerezolvat; de exemplu, cunoaşterea temperaturii în interiorul şi la suprafaţa stelelor, determinarea compoziţiei chimice a corpurilor cereşti, găsirea izvorului de energie stelară, studiul căii de evoluţie a stelelor etc. Cheia rezolvării tuturor acestor probleme este fizica. -S.A. Kaplan


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Aura e mai complexă, e o combinaţie a tuturor emanaţiilor a tuturor corpurilor subtile şi fiecare dintre ele, prin emanaţiile sale, adaugă noi nuanţe. -Omraam Mikhael Aivanhov


aura-e-mai-complexă-e-o-combinaţie-a-tuturor-emanaţiilor-a-tuturor-corpurilor-subtile-şi-fiecare-dintre-ele-prin-emanaţiile-sale-adaugă-noi
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: M-am lovit de mai puţine greutăţi la descoperirea mişcării corpurilor cereşti, cu toată depărtarea lor uimitoare, decât la cercetările asupra mişcării apei curgătoare care se produce sub ochii noştri. -Charles Jaeger


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Cel mai important fapt pentru astronomia contemporană este acela că pentru studiul corpurilor cereşti, astronomia poate folosi un bogat material experimental şi teoretic, acumulat de fizica modernă şi în special realizările fizicii atomice şi nucleare. -S.A. Kaplan


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: O, dacă ne-ar fi dat tuturor să ancorăm cu bine la ţărmul patriei cereşti! -Sfântul Ioan de Kronstadt


o-dacă-ne-ar-fi-dat-tuturor-să-ancorăm-cu-bine-ţărmul-patriei-cereşti
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Cugetă în ce stare a corpului şi a sufletului te va prinde moartea, precum şi la scurtimea vieţii, la infinitul de timp dinapoia şi dinaintea ta, la fragilitatea tuturor corpurilor. -Marc Aureliu


cugetă-în-stare-a-corpului-şi-a-sufletului-te-va-prinde-moartea-precum-şi-scurtimea-vieţii-infinitul-de-timp-dinapoia-şi-dinaintea
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Iubirea adevărată, mare, necondiţionată, e taina tuturor fericirilor pământeşti şi cereşti. Numai iubirea apropie pe om de Dumnezeu. -Liviu Rebreanu


iubirea-adevărată-mare-necondiţionată-e-taina-tuturor-fericirilor-pământeşti-şi-cereşti-numai-iubirea-apropie-pe-om-de-dumnezeu
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Gândirea este sursa de origine a tuturor bogăţiilor, a tuturor succeselor, a câştigului material, a tuturor descoperirilor şi invenţiilor şi a tuturor realizărilor. -Claude M. Bristol


gândirea-este-sursa-de-origine-a-tuturor-bogăţiilor-a-tuturor-succeselor-a-câştigului-material-a-tuturor-descoperirilor-şi-invenţiilor-şi-a
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Când astronomul amator are o noţiune mai precisă despre gradele cereşti, poate vorbi despre măsurătorile cereşti, fără de care amatorul nu ar putea înţelege mare lucru, fără care nu ar putea, în primul rând, să întrebuinţeze un atlas ceresc. -Victor Anestin


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: În vocabularul medical,


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Modelul lui Ptolemeu dădea un sistem destul de precis pentru precizarea poziţiilor corpurilor cereşti pe cer. Dar, pentru a prezice correct aceste poziţii, Ptolemeu a trebuit să facă ipoteza că luna urma o traiectorie care o aducea în unele cazuri la o distanţă de două ori mai aproape de pământ decât în altele. Şi aceasta însemna că luna trebuia să fie în unele cazuri de două ori mai mare decât în altele. Ptolemeu a recunoscut acest punct slab, dar, cu toate acestea, modelul lui era acceptat în general, deşi nu universal. -Stephen Hawking


Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Libertate înseamnă sfârşitul, încetarea totală a tuturor iluziilor, a tuturor credinţelor, a tuturor dorinţelor adunate în dumneavoastră. -Krishnamurti


libertate-înseamnă-sfârşitul-încetarea-totală-a-tuturor-iluziilor-a-tuturor-credinţelor-a-tuturor-dorinţelor-adunate-în-dumneavoastră
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Eterna sursă a tuturor spaimelor, a tuturor ororilor, a tuturor răutăţilor e omul. -John Fowles


eterna-sursă-a-tuturor-spaimelor-a-tuturor-ororilor-a-tuturor-răutăţilor-e-omul
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Miscarea corpurilor ceresti este o miscare indusa. -Corneliu Calciu


miscarea-corpurilor-ceresti-este-o-miscare-indusa
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Prezenţa corpurilor în spaţiu-timp dă naştere unei relaţii de dublă dependenţă. -Simon Singh


prezenţa-corpurilor-în-spaţiu-timp-dă-naştere-unei-relaţii-de-dublă-dependenţă
Citate Tuturor Corpurilor Cereşti: Lege la femei, de bazăŞi-adecvată scopurilor,Că-i ştiut, ea guverneazăŞi căderea corpurilor. -Constantin Iuraşcu-Tataia


lege-femei-de-bazăŞi-adecvată-scopurilorcă-i-ştiut-ea-guverneazăŞi-căderea-corpurilor