Citate Sugrumate în

Citate Sugrumate în: Un comitet este o fundătură întunecată, în care ideile sunt atrase şi apoi sugrumate în tăcere. -Barnett Cocks


un-comitet-este-o-fundătură-întunecată-în-care-ideile-sunt-atrase-şi-apoi-sugrumate-în-tăcere
Citate Sugrumate în: Sub tălpi de împrumut scârbele curg dimpreună cuvârsta cetăţii şi de o seamă cu zilele ei cele multe.De oriunde, privirile hrănesc aceleaşi indiferenţefixate pe ziduri şi bune la toate întâmplările.Cetatea nutrită din răzleţirile sale geometrice păstreazăpentru pigmeii de azi, aceiaşi cuminţenie ostenită şigratuitatea unui timp consumat la răspântia viitorului.Un zeu al prostiei, a promovat mai demult închipuiri absurde.Din cenuşa lor s-au iscat îndoieli.Şi ele s-au statornicit în nepăsarea zidurilor.Mortificate dorm în adaos de linişte şi bănuială.Se mai întâmplă, ca aceste închipuiri călcate înpicioare să moară, sau sugrumate pe rând, să amplificeun cimitir cu eternităţi posibile.În semnul îndoit al pirzării din fiecare ceas, gândurileplimbă priviri pe îndoliate şi cenuşii imagini de bunăcredinţa, ghiftuite în zăceri fără de noimă.De nicăieri, un aer stătut în derâderi, absoarbeneputinţă sau, mişcă şiruri de copaci uscaţi, expiind unverde anemiat, prefăcut pe alocuri. -Vasile Gavrilescu