Citate Spaţiu Aşa

Citate Spaţiu Aşa: Cu greu găseşti puţin spaţiu în tine însuţi. Pentru a înţelege acel ceva care este sacru, spaţiul vast şi nemărginit trebuie să fie în tine, înlăuntrul tău, iar nu în afară. Spaţiu nu înseamnă separaţie. Spaţiu nu înseamnă despărţire. -Krishnamurti


Citate Spaţiu Aşa: Ceea ce oferă arta este spaţiu - un anume spaţiu de respirat pentru spirit. -John Updike


ceea-oferă-arta-este-spaţiu-un-anume-spaţiu-de-respirat-pentru-spirit
Citate Spaţiu Aşa: Relativitatea generală combină dimensiunea timpului cu cele trei dimensiuni ale spaţiului, pentru a forma ceea ce se numeşte spaţiu-timpul. Teoria încorporează efectul gravitaţiei, afirmând că distribuţia energiei şi materiei din univers curbează şi deformează spaţiu-timpul, astfel încât el nu e plat. Obiectele din acest spaţiu-timp tind să se deplaseze pe linii drepte, dar, fiindcă spaţiu-timpul e curbat, traiectoriile lor apar îndoite. Ele se mişcă de parcă ar fi influenţate de un câmp gravitaţional. -Stephen Hawking


Citate Spaţiu Aşa: Starea de veghe e starea realului. Starea de vis e starea adevărului. În starea de veghe trăim în spaţiu. În starea de vis trăim în timp, simultan în toate dimensiunile timpului. Aşa pare - că doar în iluziile noastre trăim în Timp. Că numai Timpul are Timp, în rest, tot ce putem denumi prin Restul, are numai spaţiu. -Corneliu Sofronie


Citate Spaţiu Aşa: Eu sunt manifestarea Întregului în spaţiu şi timp. Tot ce este, toate acestea sunt eu, numai că eu sunt limitat de spaţiu şi timp. Ceea ce numim dragoste e numai manifestarea acestei conştiinţe. Manifestarea este, desigur, mai vie în raport cu fiinţele mai apropiate în spaţiu şi timp. -Lev Tolstoi


Citate Spaţiu Aşa: Într-un spaţiu în care sunetele au ecouri te simţi mai puţin singur decât într-un spaţiu unde sunetele se pierd fără întoarcere. -Lucian Blaga


Într-un-spaţiu-în-care-sunetele-ecouri-te-simţi-mai-puţin-singur-decât-într-un-spaţiu-unde-sunetele-se-pierd-fără-întoarcere
Citate Spaţiu Aşa: Precum nu e trup fără spaţiu, aşa nu e spirit fără ritm. -Vasile Pârvan


precum-nu-e-trup-fără-spaţiu-aşa-nu-e-spirit-fără-ritm
Citate Spaţiu Aşa: Cauzalitate înseamnă succesiunea în timp a elementelor din spaţiu, spaţiul fiind fizic ori mental. Timp, spaţiu, cauzalitate sunt categorii mentale, stârnindu-se şi domolindu-se odată cu mintea. -Sri Nisargadatta Maharaj


Citate Spaţiu Aşa: Oricât de mare ar fi un spaţiu, se poate concepe unul mai mare; apoi altul şi mai mare; şi aşa la nesfârşit fără ca vreodată să se ajungă la unul care să nu mai poată fi mărit. Din contră, oricât de mic ar fi un spaţiu, se poate găsi unul mai mic decât el şi mereu la nesfârşit, fără a se ajunge vreodată la unul indivizibil care să nu mai aibă nicio suprafaţă. -Blaise Pascal


Citate Spaţiu Aşa: M-am uitat în spaţiu mai departe decât ar fi făcut-o oricare altă fiinţă umană înaintea mea. Am observat stele îndepărtate, a căror lumină călătoreşte două milioane de ani prin spaţiu pentru a ajunge până pe Pământ (şi pot dovedi această afirmaţie). -William Herschel


Citate Spaţiu Aşa: Îngerii convertesc abisul dintre Dumnezeu şi om într-un spaţiu al comunicării. Ei dau consistenţă şi viaţă acestui spaţiu, transmiţând omului semnele lui Dumnezeu şi lui Dumnezeu rugăciunile omului. -Andrei Pleşu


Citate Spaţiu Aşa: Un zeu care ar vrea să distrugă lumile dintr-o dată, n-ar avea de făcut altceva decât să ia materiei forţa sa de atracţie, îndată totul se va pierde în ceea ce noi nu vom mai putea numi spaţiu, deoarece nu va mai fi spaţiu, dat fiind că doar mişcările şi deplasările mate­riei îi dau existentă. -Maeterlinck


Citate Spaţiu Aşa: Două idei fixe nu pot sta concomitent laolaltă în mintea omului, aşa după cum două corpuri nu pot ocupa acelaşi loc în spaţiu, în acelaş timp. -Puşkin


două-idei-fixe-nu-pot-sta-concomitent-laolaltă-în-mintea-omului-aşa-după-cum-două-corpuri-nu-pot-ocupa-acelaşi-loc-în-spaţiu-în-acelaş
Citate Spaţiu Aşa: Cultura este mereu aşa, strat după strat de citate peste citate, de idei care provocă alte idei, carambolaje scânteietoare de cuvinte prin timp şi spaţiu. -Rosa Montero


cultura-este-mereu-aşa-strat-după-strat-de-citate-peste-citate-de-idei-care-provocă-alte-idei-carambolaje-scânteietoare-de-cuvinte-prin-timp-şi
Citate Spaţiu Aşa: Cel mai evident lucru despre spaţiu e că se întinde şi se tot întinde. Faptul a fost confirmat de instrumente moderne ca telescopul Hubble, care ne permite să sondăm adânc în spaţiu. Ceea ce vedem sunt miliarde şi miliarde de galaxii, de diverse forme şi mărimi. Fiecare galaxie conţine nenumărate miliarde de stele, multe dintre ele având planete în jurul lor. Trăim pe o planetă ce se mişcă în jurul unei stele de pe un braţ exterior al galaxiei spirale Calea Lactee. Praful din braţele spiralei ne împiedică să observăm universul în planul galaxiei, dar avem o vizibilitate bună de o parte şi de alta a planului şi putem înregistra poziţiile galaxiilor îndepărtate. Costatăm că galaxiile sunt distribuite destul de uniform în spaţiu, cu unele concentrări şi goluri locale, iar densitatea lor se anulează la distanţe foarte mari – poate însă că depărtarea şi slaba lor strălucire ne împiedică să le observăm. Universul pare să se întindă nemăsurat în spaţiu. -Stephen Hawking


Citate Spaţiu Aşa: Dacă vă spun să rămâneţi în prezent, voi nu puteţi. Puteţi sări din trecut în viitor sau din viitor în trecut. Între aceste două gânduri există prezentul, un spaţiu foarte mic. Acest prezent nu-l puteţi atinge (realiza) decât când această putere pe care noi o numim Kundalini, se ridică şi creează acel spaţiu dintre gânduri care este prezentul. -Shri Mataji Nirmala Devi


Citate Spaţiu Aşa: Depărtarea nu e spaţiu, ci e stare. -Lesia Ukrainka


Citate Spaţiu Aşa: Ne naştem în timp şi murim în spaţiu. -Eise Osman


ne-naştem-în-timp-şi-murim-în-spaţiu