Citate Sens Mai Larg

Citate Sens Mai Larg: Învăţător în sens larg e acela care înlesneşte dezvoltarea altora. -I.C. Petrescu


Învăţător-în-sens-larg-e-acela-care-înlesneşte-dezvoltarea-altora
Citate Sens Mai Larg: Creierul păstrează încă multe enigme. El este receptorul conşti­inţei sau, altfel spus, al lui Dumnezeu într-un sens mai larg. -Dumitru Constantin Dulcan


creierul-păstrează-încă-multe-enigme-el-este-receptorul-conşti­inţei-sau-altfel-spus-al-lui-dumnezeu-într-un-sens-mai-larg
Citate Sens Mai Larg: Cei care se află în perfectă armonie unii cu ceilalţi pot comunica prin gânduri, fără niciun fel de bariere ale vorbirii; însă, în general, nu ne putem dispensa de forma lingvistică în sens mai larg. -Chico Xavier


Citate Sens Mai Larg: Teama de bătrâneţe, în sens larg, vine dintr-o reprezentare negativă pe care ne-am făcut-o noi, ca societate, despre încercările unei vârste înaintate. Ea se manifestă, cel mai des, sub forma fricii de singurătate şi de a nu deveni la un moment dat incapabil să ne mai purtăm singuri de grijă. -Herbert Harris


Citate Sens Mai Larg: Când e de împărţeală, ca în multe dăţi,Politicienii noştri ne cred nulităţi.Păstrează pentru ei tot, într-un larg consens,Ca să împarţi la zero-n matematici n-are sens. -Cornel Stelian Popa


când-e-de-împărţeală-ca-în-multe-dăţipoliticienii-noştri-ne-cred-nulităţipăstrează-pentru-ei-tot-într-un-larg-consensca-să-împarţi
Citate Sens Mai Larg: Deoarece noi nu recunoaştem o muzică care ar consta dintr-un joc inutil de sunete, atunci, în sens larg, orice muzică este programatică. În sens strict, se înţelege prin această expresie muzica simfonică sau, în general, instrumentală, care ilustrează un anumit subiect, prezentat publicului într-un program. Programatismul este capacitatea muzicii de a exprima idei, sentimente, trăiri, întrucât fără această proprietate, muzica, devenită joc de sunete, încetează de a mai fi artă. -Piotr Ilici Ceaikovski


Citate Sens Mai Larg: Opinia adversarului trebuie extinsă peste limitele ei naturale, ea trebuie interpretată cât se poate de general, într-un sens cât mai larg, ba chiar exagerată; opinia proprie trebuie luată, în schimb, în sensul cel mai precis, restrângând-o la limite cât se poate de strâmte: căci cu cât mai generală este o opinie, cu atât mai atacabilă este ea. -Arthur Schopenhauer


Citate Sens Mai Larg: Lumea în care pătrundem născându-ne este crudă şi cruntă şi totodată de o frumuseţe dumnezeiască. Să credem că predomină lipsa de sens sau sensul este o chestiune de temperament. Dacă lipsa de sens ar prevala în mod absolut, ar dispărea tot mai mult, pe măsura evoluţiei, caracteristica vieţii de a fi plină de sens. Dar nu acesta este - sau nu-mi pare mie că este - cazul. Probabil că, aşa ca în toate problemele metafizice, ambele sunt adevărate: viaţa este sens şi nonsens sau are sens şi nonsens. Nutresc speranţa anxioasă că sensul va fi preponderent şi va câştiga bătălia. -Carl Gustav Jung


Citate Sens Mai Larg: În faţa unor fenomene istorice fără sens sau, mai curând, al căror sens ne scapă, recurgerea la fatalism este absolut necesară. -Lev Tolstoi


În-faţa-unor-fenomene-istorice-fără-sens-sau-mai-curând-al-căror-sens-ne-scapă-recurgerea-fatalism-este-absolut-necesară
Citate Sens Mai Larg: Ally McBeal: Oricât de bine aş şti că o parte din mine a fost întotdeauna de părere că viaţa nu are niciun sens real până ce o împarţi cu cineva. Poate că de asta îmi este teamă: ca viaţa mea să aibă în sfârşit sens sau să devină brusc lipsită de sens. -Ally McBeal


Citate Sens Mai Larg: Cel mai mic lucru care are un sens în viaţă este mai important decât cel mai mare lucru care nu are niciun sens. -Carl Gustav Jung


cel-mai-mic-lucru-care-are-un-sens-în-viaţă-este-mai-important-decât-cel-mai-mare-lucru-care-nu-are-niciun-sens
Citate Sens Mai Larg: Nu există fericire şi nici nu trebuie să existe, iar dacă există un sens şi un ţel în viaţă, acest sens şi acest ţel nu constau deloc în fericirea noastră personală, ci în ceva mult mai mare şi mai înţelept. Să faci binele! -Anton Cehov


Citate Sens Mai Larg: Iubirea e asemenea mării. Uneori e liniştită, alteori e furtunoasă. Corabia ce se află în larg e sufletul omului care este purtat de valurile iubirii. Iar cu cât corabia este mai în larg cu atât sufletul este mai impregnant de sentimentul suprem şi mai dornic să-i cunoască tainele. Dar cârmuitorul? Cine este? Este raţiunea care oricât s-ar lupta cu valurile, sfârşeşte prin a se lăsa prinsă în mrejele iubirii. Dar ce s-ar face o corabie fără apă? Dar un suflet fără iubire? -Ana Truta


Citate Sens Mai Larg: Tu eşti miezul profund al tuturor lucrurilor, ultimul cuvânt care poate fi spus. Fiecăruia dintre noi îi apari diferit: pentru vasul din larg eşti ţărmul, pentru ţărm eşti vasul din larg. -Rumi


tu-eşti-miezul-profund-al-tuturor-lucrurilor-ultimul-cuvânt-care-poate-fi-spus-fiecăruia-dintre-noi-îi-apari-diferit-pentru-vasul-din-larg-eşti
Citate Sens Mai Larg: Oricât aş fi cu alţii în consensSă îi găsesc femeii un folos,Constat: ea-i un amestec curios


oricât-aş-fi-cu-alţii-în-consenssă-îi-găsesc-femeii-un-folosconstat-ea-i-un-amestec-curiosde-sens-nonsens-şi-dublu-sens
Citate Sens Mai Larg: La înălţimea Marelui AzurÎn echilibrul spiritului purGăsim sămânţa fericiriiDând sens din propriul sens iubirii -Corneliu Sofronie


la-înălţimea-marelui-azurÎn-echilibrul-spiritului-purgăsim-sămânţa-fericiriidând-sens-din-propriul-sens-iubirii
Citate Sens Mai Larg: De ce ai nevoie de un sens? Viaţa este o dorinţă, nu un sens. -Talleyrand


de-ai-nevoie-de-un-sens-viaţa-este-o-dorinţă-nu-un-sens
Citate Sens Mai Larg: Avem pretenţia ca viaţa noastră să aibă un sens, dar ea are exact atâta sens cât suntem în stare să-i dăm. -Hermann Hesse


avem-pretenţia-ca-viaţa-noastră-să-aibă-un-sens-dar-ea-are-exact-atâ-sens-cât-suntem-în-stare-să-i-dăm