Citate Raţiunea

Citate Raţiunea: Sunt două excese la fel de periculoase: a exclude raţiunea, a nu admite decât raţiunea. -Blaise Pascal


sunt-două-excese-fel-de-periculoase-a-exclude-raţiunea-a-nu-admite-decât-raţiunea
Citate Raţiunea: Deşi n-aş fi gândit vreodatăNe potrivim într-o măsură:Tu critici


deşi-n-aş-fi-gândit-vreodatăne-potrivim-într-o-măătu-critici-raţiunea-purăeu-raţiunea-poluată
Citate Raţiunea: Nimic nu va fi lăsat la bunul plac al oamenilor sau în voia întâmplării. Raţiunea va guverna pământul: raţiunea mea. -Simone de Beauvoir


nimic-nu-va-fi-lăsat-bunul-plac-al-oamenilor-sau-în-voia-întâmplării-raţiunea-va-guverna-pământul-raţiunea-mea
Citate Raţiunea: Să nu ne amăgim că raţiunea poate fi populară. Pasiunile şi sentimentele pot deveni populare, dar raţiunea va rămâne întotdeauna proprietatea câtorva indivizi eminenţi. -Goethe


să-nu-ne-amăgim-că-raţiunea-poate-fi-populară-pasiunile-şi-sentimentele-pot-deveni-populare-dar-raţiunea-va-rămâne-întotdeauna-proprietatea
Citate Raţiunea: Opinia publică este în asemenea măsură regina lumii încât, atunci când raţiunea vrea să o combată, raţiunea este condamnată la moarte. -Voltaire


opinia-publică-este-în-asemenea-măă-regina-lumii-încât-atunci-când-raţiunea-vrea-să-o-combată-raţiunea-este-condamnată-moarte
Citate Raţiunea: Raţiunea e nebunia omului tare. Raţiunea omului slab este nebunie. -Eugene Ionesco


raţiunea-e-nebunia-omului-tare-raţiunea-omului-slab-este-nebunie
Citate Raţiunea: Urmează, logic, că dacă creştinismul e adevărat, atunci raţiunea e falsă. Dacă raţiunea umană e falsă, cum se explică minunile create de ştiinţă pe baza raţiunii umane? -C.W. Dalton


urmează-logic-că-dacă-creştinismul-e-adevărat-atunci-raţiunea-e-falsă-dacă-raţiunea-umană-e-falsă-cum-se-explică-minunile-create-de
Citate Raţiunea: Raţiunea omenească construieşte obiceiuri, practici uzuale şi obligaţii care fac viaţa grea şi obositoare. Însă, raţiunea pare a fi totuşi un rău necesar pe care omul trebuie să-l suporte spre a înainta pe calea civilizaţiei. -Nicola Abbagnano


Citate Raţiunea: Ştiinţa îl face pe savant, raţiunea îl face pe om; ştiinţa aparţine câtorva, raţiunea este a tuturor. -Henri Lacordaire


Ştiinţa-îl-face-pe-savant-raţiunea-îl-face-pe-om-ştiinţa-aparţine-câtorva-raţiunea-este-a-tuturor
Citate Raţiunea: Nebunia este o condiţie umană. În noi nebunia există şi este prezentă cum este şi raţiunea. Problema este că societatea, pentru a se numi civilizată, ar trebui să accepte atât raţiunea, cât şi nebunia. -Franco Basaglia


Citate Raţiunea: Misterul pune la îndoială nu raţiunea, ci limitele ei... Ne place să credem că le ştim pe toate. Dar viaţa ne plasează uneori în centrul unor evenimente incredibile, pe care raţiunea nu le poate înţelege, şi atunci, ca să nu fim ridicoli, ne prefacem că analiza lor e sub nivelul demnităţii noastre sau, în genere, că ele nu există, de parcă realitatea s-ar compune doar din fenomene pe care suntem să le explicăm. -Aurelian Silvestru


Citate Raţiunea: Misterul pune la îndoială nu raţiunea ci limitele ei... Ne place să credem că le ştim pe toate. Dar viaţa ne plasează uneori în centrul unor evenimente incredibile, pe care raţiunea nu le poate explica, şi atunci ca să nu fim ridicoli, ne prefacem că analiza lor e sub nivelul demnităţii noastre sau, în genere că ele nu există, de parcă realitatea s-ar compune doar din fenomenele pe care suntem în stare să le înţelegem. -Aurelian Silvestru


Citate Raţiunea: Numesc rezonabil pe acel om care îşi pune de acord raţiunea sa proprie cu raţiunea universală, astfel încât să nu fie prea surprins de orice întâmplare, care să se adapteze la aceasta pe cât îi stă în putinţă. Numesc rezonabil pe acel om care, observând dezordinea naturii şi nebunia omenească, nu se încăpăţânează să vadă în ele ordine şi înţelepciune. -Anatole France


Citate Raţiunea: Raţiunea îmi spune să plec, inima îmi spune să aştept, intuiţia îmi spune că se poate, inima îmi spune că o doare, timpul îmi spune că trece, raţiunea îmi spune că pierd. Aşa se naşte haosul. -Victor Rechiţian


Citate Raţiunea: Ceea ce este propriu fiecărui lucru, este din fire cel mai bun şi mai plăcut acestuia – pentru fiinţele umane, de aceea, viaţa conformă cu raţiunea este cea mai bună şi mai plăcută, de vreme ce raţiunea mai mult decât orice altceva este omenească. Astfel de viaţă, prin urmare, este totodată şi cea mai fericită. -Aristotel


Citate Raţiunea: În sfârşit întrebuinţarea facultăţii de cunoaştere în totalitate are nevoie pentru promovarea sa, chiar şi în cunoaşterea teoretică, de raţiune pentru a îi furniza regula, fără de care ea nu s-ar putea orienta: astfel, putem reduce aici pretenţia, pe care raţiunea o are, la trei probleme, ce se pun în numele celor trei mari facultăţi ale acesteia: Ce vreau eu? (întreabă intelectul); De unde provine? (întreabă facultatea de judecare); Ce rezultă? (întreabă raţiunea). -Immanuel Kant


Citate Raţiunea: Care dintre cele două facultăţi este mai nobilă: raţiunea sau voinţa? Vorbind la modul absolut, raţiunea este o facultate mai nobilă, deoarece raţiunea posedă obiectul prin intermediul cunoaşterii, îl conţine prin asimilare mentală, în timp ce voinţa tinde spre obiect ca formă externă şi este mai bine să posezi perfecţiunea obiectului în sine decât să tinzi spre el ca obiect ce există în afara ta. Aşadar, în privinţa obiectelor fizice, a le cunoaşte este mai bine şi mai nobil decât a le dori, deoarece prin cunoaştere posedăm în noi înşine formele acestor obiecte, iar formele respective există într-un fel mai nobil în sufletul raţional decât în obiectele fizice. Pe de altă parte, deşi a poseda un obiect prin raţiune este, în sine, mult mai bine decât a tinde spre el prin dorinţă, în anumite privinţe, voinţa poate fi mai nobilă decât raţiunea, datorită unor motive accidentale. -Sfântul Toma de Aquino


Citate Raţiunea: Omul nu este decât supusul erorii naturale şi ireparabile, dacă e lipsit de har. Nimic nu-i arată adevărul. Totul îl amăgeşte;cele două principii ale adevărului, raţiunea şi simţurile, în afară de faptul că amândurora le lipseşte sinceritatea, se înşală reciproc. Simţurile amăgesc raţiunea prin false aparenţe şi chiar această iluzie pe care o dau raţiunii o primesc de la ea la rândul lor. Ea se răzbună. Patimile sufletului tulbură simţurile, dându-i impresii false. Ele mint şi se înşeală pe întrecute. -Blaise Pascal