Citate Pretutindeni în

Citate Pretutindeni în: Pretutindeni omul a căutat poezia infinitului, înfricoşătoarea solemnitate a tăcerii; pretutindeni a vrut să se aşeze cât mai aproape de Dumnezeu; l-a căutat pe culmi, în adâncul genunilor, la ţărmul mărilor, şi pretutindeni l-a găsit. -Balzac


Citate Pretutindeni în: Caută-L pretutindeni pe Cel ce este pretutindeni. -Sfântul Ioan Damaschin


Citate Pretutindeni în: Dumnezeu este pretutindeni, pretutindeni se amestecă zeul,Început, sfârşit şi mijlocA ceea ce trăieşte şi în care sufletul este închisPretutindeni ţine în vigoare orice lucru. -Pierre de Ronsard


Citate Pretutindeni în: Greşeşti, crezând că numai pe mare limita dintre moarte şi viaţă este foarte redusă: în orice loc intervalul este deopotrivă de îngust. Moartea nu se arată pretutindeni atât de aproape: ea este pretutindeni atât de aproape. -Seneca


Citate Pretutindeni în: Calităţile şi defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi; oamenii sunt peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale şi morale, religiuni, precum şi toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut, îi pot arăta ca şi cum s-ar deosebi mult cei dintr-un loc cu cei dintr-altul; ei însă, în fundul lor, pretutindeni şi totdeauna sunt aceiaşi. -Ion Luca Caragiale


Citate Pretutindeni în: Sufletul te umbreşte pretutindeni. -Terri Guillemets


Citate Pretutindeni în: Oamenii inteligenţi sunt la fel pretutindeni. -Jerome K. Jerome


Citate Pretutindeni în: Patria şi urile le duci pretutindeni cu tine. -Dumitru Almaş


patria-şi-urile-duci-pretutindeni-cu-tine
Citate Pretutindeni în: Cine nu-şi are locul nicăieri are loc pretutindeni. -Menahem Mendel din Kotzk


Citate Pretutindeni în: Ostenelile sunt pretutindeni călăuze celor buni. -Sfântul Ioan Gură de Aur


Citate Pretutindeni în: Frumuseţea e pretutindeni, dar nu se dezvăluie decât dragostei. -Emile Male


frumuseţea-e-pretutindeni-dar-nu-se-dezvăluie-decât-dragostei
Citate Pretutindeni în: Ceea ce trebuie să se întâmple are deschise porţile pretutindeni. -Kalidasa


ceea-trebuie-să-se-întâmple-are-deschise-porţile-pretutindeni
Citate Pretutindeni în: Există pretutindeni un mediu în lucruri, determinat de echilibru. -Dmitri Ivanovici Mendeleev


există-pretutindeni-un-mediu-în-lucruri-determinat-de-echilibru
Citate Pretutindeni în: Omul necăsătorit este pretutindeni şi nicăieri acasă. -Bogumil Goltz


omul-necăsătorit-este-pretutindeni-şi-nicăieri-acasă
Citate Pretutindeni în: Bucuria de a fi necesară şi utilă altora mă însoţeşte pretutindeni. -Margareta Pâslaru


bucuria-de-a-fi-necesară-şi-utilă-altora-mă-însoţeşte-pretutindeni
Citate Pretutindeni în: Dumnezeu la lucru,Minuni pretutindeni…Atâtea irosindu-se. -Gavriil Stiharul


dumnezeu-lucruminuni-pretutindeniatâtea-irosindu-se
Citate Pretutindeni în: Înţelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. -proverbe chinezeşti


Înţelepciunea-este-singura-monedă-care-are-curs-pretutindeni
Citate Pretutindeni în: Până la urmă, Adevărul Ultim Divin va fi rostit pretutindeni. -Yoga Swami


până-urmă-adevărul-ultim-divin-va-fi-rostit-pretutindeni