Citate Parcursul întregii Noastre

Citate Parcursul întregii Noastre: Cred că suntem singurii responsabili pentru alegerile noastre şi trebuie să acceptăm consecinţele fiecărei fapte, fiecărui cuvânt şi fiecărui gând pe parcursul întregii noastre vieţi. -Elisabeth Kubler-Ross


cred-că-suntem-singurii-responsabili-pentru-alegerile-noastre-şi-trebuie-să-acceptăm-consecinţele-fiecărei-fapte-fiecărui-cuvânt-şi-fiecărui
Citate Parcursul întregii Noastre: Fiecare dintre noi avem momente de infinită inspiraţie artistică, socială, sentimentală. Este imposibil să imortalizăm acele secunde magnifice, însă putem să ne păstrăm frumuseţea pentru a prinde noi momente de inspiraţie divină, de dragoste pe parcursul întregii noastre existenţe inefabile. -Adrian Ibiş


Citate Parcursul întregii Noastre: Suferinţele noastre îşi pun pecetea pe bucuriile noastre, dar nu şi invers. De aici subtonul de melancolie al întregii noastre vieţi. -Lucian Blaga


suferinţele-noastre-îşi-pun-pecetea-pe-bucuriile-noastre-dar-nu-şi-invers-de-aici-subtonul-de-melancolie-al-întregii-noastre-vieţi
Citate Parcursul întregii Noastre: Fiecare om este asemeni unui magnet care atrage şi respinge, are simpatii şi antipatii, gânduri, sentimente şi asocieri, experienţe diverse pe parcursul întregii sale vieţi. -Herbert Harris


fiecare-om-este-asemeni-unui-magnet-care-atrage-şi-respinge-are-simpatii-şi-antipatii-gânduri-sentimente-şi-asocieri-experienţe-diverse-pe
Citate Parcursul întregii Noastre: Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a întregii noastre afaceri. -Walt Disney


cel-mai-important-element-al-muncii-noastre-este-familia-noi-sperăm-să-creăm-o-legătură-indisolubilă-în-cadrul-familiilor-familia-reprezintă
Citate Parcursul întregii Noastre: Ai avea cu uşurinţă în puterea ta să măreşti întreaga fericire a acestei lumi acum. Cum? Prin oferirea câtorva cuvinte de apreciere sinceră pentru cineva care este singur sau descurajat. Poate mâine veţi uita cuvintele spuse azi, dar destinatarul le poate preţui pe parcursul întregii vieţi. -Dale Carnegie


Citate Parcursul întregii Noastre: Credinţa reprezintă piatra de temelie pe care ne putem construi realizările de-a lungul întregii noastre vieţi. -Bob Proctor


credinţa-reprezintă-piatra-de-temelie-pe-care-ne-putem-construi-realizările-de-a-lungul-întregii-noastre-vieţi
Citate Parcursul întregii Noastre: Inimile noastre vor întineri cu amintirile din copilărie şi dragostea celor dragi, şi suntem mai buni pe tot parcursul anului pentru a deveni din nou copii cu spiritul în perioada Crăciunului. -Laura Ingalls Wilder


inimile-noastre-vor-întineri-cu-amintirile-din-copilărie-şi-dragostea-celor-dragi-şi-suntem-mai-buni-pe-tot-parcursul-anului-pentru-a-deveni-din
Citate Parcursul întregii Noastre: Prosperitatea întregii noastre naţiuni depinde de prosperitatea financiară a fiecărui individ în parte. -George S. Clason


prosperitatea-întregii-noastre-naţiuni-depinde-de-prosperitatea-financiară-a-fiecărui-individ-în-parte
Citate Parcursul întregii Noastre: Este ironic că Statele Unite au fost întemeiate de intelectuali, fiindcă pe parcursul istoriei noastre politice, intelectualii au fost, în cea mai mare parte, fie nişte marginalizaţi, nişte servitori sau nişte ţapi ispăşitori. -Richard Hofstadter


Citate Parcursul întregii Noastre: Creierul e cel care deţine misterul întregii noastre existenţe. Înţele­gând creierul, înţelegem în bună parte funcţionalitatea organismului viu. -Dumitru Constantin Dulcan


creierul-e-cel-care-deţine-misterul-întregii-noastre-existenţe-Înţele­gând-creierul-înţelegem-în-bună-parte-funcţionalitatea-organismului
Citate Parcursul întregii Noastre: Moartea şi noua viaţă nu sunt decât căi ale sufletului nostru de a îmbrăca şi dezbrăca trupuri. Aceasta este baza ştiinţei reîncarnării sufletelor. Sufletul rămâne mereu acelaşi, numai corpul se schimbă pe parcursul a mii de ani, iar el îmbracă mii de forme pe parcursul unei specifice axe a timpului, din clipa naşterii şi până la moarte şi tot aşa. -Michael Laitman


Citate Parcursul întregii Noastre: Mă uluieşte această arhitectură a timpurilor noastre. Şi în general, arhitectura întregului Petersburg este extrem de caracteristică, de originală, şi m-a impresionat întotdeauna tocmai prin faptul că exprimă lipsa de caracter şi personalitate a oraşului de-a lungul întregii sale existenţe. -Dostoievski


Citate Parcursul întregii Noastre: Dintre toate pasiunile şi poftele noastre, setea de putere este prin natura ei cea mai aprigă şi cea mai antisocială deoarece fala unui singur om cere supunerea întregii mulţimi. -Edward Gibbon


dintre-toate-pasiunile-şi-poftele-noastre-setea-de-putere-este-prin-natura-ei-cea-mai-aprigă-şi-cea-mai-antisocială-deoarece-fala-unui-singur-om
Citate Parcursul întregii Noastre: Nu există conflict între idealul religiei şi idealul ştiinţei, dar ştiinţa se opune dogmelor teologice pentru că ştiinţa se bazează pe adevăr. Pentru mine, universul este pur şi simplu o maşină uriaşă care nu a fost creată niciodată şi nu se va termina niciodată. Fiinţa umană nu face excepţie de la această ordine naturală. Omul, la fel ca şi universul, este o maşină. Nimic nu intră în minţile noastre sau ne determină acţiunile care să nu fie direct sau indirect un răspuns la stimulii care bat pe organele noastre de simţ din exterior. Ca urmare a similitudinii construcţiei noastre şi a similitudinii mediului înconjurător, noi răspundem într-o manieră similară la stimuli similari, şi din concordanţa dintre reacţiile noastre, se naşte înţelegerea. Pe parcursul veacurilor, mecanisme de o infinită complexitate au fost dezvoltate, dar ceea ce numim noi suflet sau spirit nu este nimic mai mult decât suma funcţionărilor corpului. Când aceste funcţionări încetează, sufletul sau spiritul dispare de asemenea. -Nikola Tesla


Citate Parcursul întregii Noastre: Fiecare întâlneşte pe parcursul vieţii un ''Iuda''. -Cristina Vrâncean


fiecare-întâlneşte-pe-parcursul-vieţii-un-''iuda''
Citate Parcursul întregii Noastre: După cum, ca fiinţe biologice, nu putem exista decât prin adaptările întregii filogeneze, care ne-a dotat cu organele, aparatele şi funcţiunile noastre, tot astfel nu putem participa la munca de cultură de azi decât pornind de la nenumăratele câştiguri intelectuale şi morale, adunate de-a lungul secolelor şi mileniilor. Există o filogeneză a culturii. -Tudor Vianu


Citate Parcursul întregii Noastre: Nimeni nu trebuie să-şi închipuie că prin teoria relativităţii sau prin oricare alta, marea creaţie a lui Newton ar putea fi dată la o parte, în sensul propriu al cuvântului. Ideile sale clare şi mari îşi vor păstra întotdeaua însemnătatea lor eminentă, ca fundament al întregii noastre construcţii conceptuale moderne în conceptul filozofiei naturale. -Albert Einstein