Citate Păcate Ale

Citate Păcate Ale: Creştinul cu dioptrii mari:


creştinul-cu-dioptrii-mari-ale-mele-sunt-greşeli-ale-celorlalţi-păcate
Citate Păcate Ale: S-a spus că marile evenimente ale lumii au loc în minte. În minte şi numai acolo se petrec marile păcate ale omenirii. -Oscar Wilde


s-a-spus-că-marile-evenimente-ale-lumii-loc-în-minte-În-minte-şi-numai-acolo-se-petrec-marile-păcate-ale-omenirii
Citate Păcate Ale: Orice înţelept este depozitarul marilor păcate ale neamului său. -Paula Adriana Cozian


orice-înţelept-este-depozitarul-marilor-păcate-ale-neamului-său
Citate Păcate Ale: Germanii au pe conştiinţă toate marile păcate culturale ale ultimelor patru veacuri. -Friedrich Nietzsche


germanii-pe-conştiinţă-toate-marile-păcate-culturale-ale-ultimelor-patru-veacuri
Citate Păcate Ale: Sunt două păcate principale din care toate celelalte păcate se nasc: nerăbdarea şi lenea. -Franz Kafka


sunt-două-păcate-principale-din-care-toate-celelalte-păcate-se-nasc-nerăbdarea-şi-lenea
Citate Păcate Ale: Creştinismul a luat apărarea a tot ceea ce este slab, josnic, neizbutit, a făcut un ideal din împotrivirea faţă de instinctele de conservare, ale vieţii puternice, ba chiar a corupt dreapta judecată a firilor celor mai puternice din punct de vedere intelectual, propovăduindu-le că valorile superioare ale intelectualităţii nu-s decât păcate, rătăciri şi ispite. -Friedrich Nietzsche


Citate Păcate Ale: Viaţa omului se zbate între păcate şi remuşcări. Ar trebui ca el să nu aibă păcate sau să nu aibă conştiinţă. -Vasile Băncilă


viaţa-omului-se-zbate-între-păcate-şi-remuşcări-ar-trebui-ca-el-să-nu-aibă-păcate-sau-să-nu-aibă-conştiinţă
Citate Păcate Ale: Conştiinţa nu ne împiedică să comitem păcate, dar ne împiedică să ne bucurăm de ele - din păcate. -Salvador de Madariaga


conştiinţa-nu-ne-împiedică-să-comitem-păcate-dar-ne-împiedică-să-ne-bucurăm-de-ele-din-păcate
Citate Păcate Ale: Hai, acceptă! Fii păcătos! Şi nu păcătui pe jumătate: păcătuieşte de-a dreptul, până la capăt! Păcate făcute pe jumătate? Nu; ci din cele adevărate, serioase, păcate enorme! -Martin Luther


hai-acceptă-fii-păcătos-Şi-nu-păcătui-pe-jumătate-păcătuieşte-de-a-dreptul-până-capăt-păcate-făcute-pe-jumătate-nu-din-cele
Citate Păcate Ale: Universul constituie un organism aflat într-un echilibru perfect, alcătuit din fenomene a căror natură se bazează pe un sistem de şapte: şapte note muzicale, şapte culori în spectrul luminii albe, şapte mari grupe atomice. Al şaptelea val este cel mai puternic, întrucât adună în contracurent toată apa primelor şase. Există şapte vârste ale omului, şapte ceruri şi şapte etape ale progresiei mentale; şapte continente, şapte mări, şapte păcate capitale, şapte mari înţelepţi ai lumii, şapte zile ale săptămânii, şapte arte, şapte paragrafe în rugăciunea Tatăl Nostru, şapte vaci slabe şi şapte vaci grase, şapte preoţi cu şapte trâmbiţe înconjurând zidurile Ierihonului timp de şapte zile, iar în a şaptea zi, de şapte ori suflând în trâmbiţe de câte şapte ori. În Apocalipsă, găsim şapte biserici ale Asiei, şapte peceţi şi şapte molime. Înţelepciunea orientală ne-a adus învăţătura deja larg acceptată a celor şapte chakre ale omului. -Colin Turner


Citate Păcate Ale: Există o veche legendă despre un sfânt care a trebuit să aleagă unul din cele şapte păcate capitale; l-a ales pe cel care i s-a părut cel mai puţin grav, beţia, şi cu acesta a comis celelalte şapte păcate. -Hans Christian Andersen


Citate Păcate Ale: Cartea ne descoperă frumuseţile creaţiunii, secretele naturii; ne face să cunoaştem speculaţiile înalte ale spiritului omenesc, delicioasele invenţii ale fanteziei sale, acţiunile nobile ale geniului şi ale sfinţeniei. -Louis Riboulet


Citate Păcate Ale: Una dintre rănile cele mai mari ale României este că nu se face educaţia mirării. Mirarea este starea naturală a copilului. Din păcate noi nu i-o respectăm, nu plecăm de la ea. Pe măsură ce copilul intră pe mâna educatorilor, inclusiv a părinţilor, starea lui de mirare este ignorată. -Solomon Marcus


Citate Păcate Ale: Oamenii se duc departe ca să se mire de înălţimile muntilor, de valurile enorme ale mărilor, de cursurile lungi ale râurilor, de întinderile vaste ale oceanelor, de mişcările circulare ale stelelor şi trec unii pe lângă alţii fără să se mire. -Sfântul Augustin


Citate Păcate Ale: În cele mai cuprinzătoare modalităţi ale poeziei, modalităţi ale gândirii şi imaginaţiei, modalităţi ale dicţiunii şi ornamentului - nu numai modalităţi ale versului - rareori se produce vreo schimbare importantă fără vreo influenţă străină: uneori Franţa, alteori Italia, în vreme ce în adâncuri se află întotdeauna cei vechi, poeţii Greciei şi Romei. Şi în orice epocă a poeziei engleze există posibilitatea realizării unor noi studii ale celor vechi şi ale influenţelor ce ne vin de la ei. -William Paton Ker


Citate Păcate Ale: Din păcate, oamenii cred prea puţin în coincidenţe. Ei sunt dispuşi mai degrabă să construiască teorii esoterice extrem de complicate, pentru a evita admiterea unor coincidenţe. Eu, pe de altă parte, consider întotdeauna coincidenţele drept consecinţe inevitabile ale legilor probabilităţii, conform cărora lipsa unor coincidenţe neobişnuite este mult mai neobişnuită decât orice fel de coincidenţă. -Isaac Asimov


Citate Păcate Ale: Întotdeauna citesc mai întâi paginile cu informaţii sportive ale ziarelor, care consemnează realizări ale oamenilor. Prima pagină nu conţine decât eşecuri ale acestora. -Earl Warren


Întotdeauna-citesc-mai-întâi-paginile-cu-informaţii-sportive-ale-ziarelor-care-consemnează-realizări-ale-oamenilor-prima-pagină-nu-conţine
Citate Păcate Ale: Nu te refuză niciodată, Dar, din păcate, te amână Din săptămână-n săptămână, Etern se-nvârte-a vieţii roată! Cu rezolvări la îndemână Şi când problema-i delicată, Nu te refuză niciodată, Dar, din păcate, te amână! Şi când o faptă-i deşucheată Şi nu există nicio frână,Deţine rezolvarea-n mână Chiar dacă nu-i justificată Nu te refuză niciodată! -Mihai Enachi