Citate Omului

Citate Omului: Inima omului are trei compartimente: primul este Cunoaşterea, ca o condiţie esenţială a realităţii lumii de dincolo; al doilea - Iubirea - necesară sfinţirii şi curăţirii omului şi al treilea - Voinţa necesară Desăvârşirii omului. -Arsenie Boca


Citate Omului: A sosit timpul ca Vestul să apere nu atât drepturile omului cât obligaţiile omului. -Alexander Soljenitsin


a-sosit-timpul-ca-vestul-să-apere-nu-atât-drepturile-omului-cât-obligaţiile-omului
Citate Omului: Tristeţea omului vesel nu ţine mai mult decăt veselia omului trist. -N. Petrescu-Redi


tristeţea-omului-vesel-nu-ţine-mai-mult-decăt-veselia-omului-trist
Citate Omului: Ideea de luptă a omului împotriva omului a fost şi va rămâne o mare, dureroasă şi ruşinoasă absurditate. -G.M. Vlădescu


ideea-de-luptă-a-omului-împotriva-omului-a-fost-şi-va-rămâne-o-mare-dureroasă-şi-ruşinoasă-absurditate
Citate Omului: Umorul este o afirmare a demnităţii omului, o declaraţie a superiorităţii omului faţă de tot ceea ce i se întâmplă. -Romain Cary


umorul-este-o-afirmare-a-demnităţii-omului-o-declaraţie-a-superiorităţii-omului-faţă-de-tot-ceea-i-se-întâmplă
Citate Omului: Viaţa omului e un război împotriva răutăţii omului. -Baltasar Gracian


viaţa-omului-e-un-război-împotriva-răutăţii-omului
Citate Omului: Demnitatea omului este rezultat al activităţii omului. -Giovanni Pico della Mirandola


Citate Omului: Recunoştinţa unifică mintea omului cu inteligenţa Substanţei, aşa încât gândurile omului sunt recepţionate de către aceasta. -Wallace D. Wattles


recunoştinţa-unifică-mintea-omului-cu-inteligenţa-substanţei-aşa-încât-gândurile-omului-sunt-recepţionate-de-către-aceasta
Citate Omului: Din toate pacatele omeneşti, cel mai detestabil rămâne, fără putinţă de tăgadă, nepăsarea, augusta indiferenţă a omului faţă de suferinţele şi durerile omului de lângă el. -Aurel Baranga


din-toate-pacatele-omeneşti-cel-mai-detestabil-rămâne-fără-putinţă-de-tăgadă-nepăsarea-augusta-indiferenţă-a-omului-faţă-de-suferinţele
Citate Omului: La începutul Creaţiei Dumnezeu dă chip omului, iar în prunca Maria ia El chipul omului. La Creaţie i-l dă, iar la naşterea Fecioarei îl ia. -Ion Buga


la-începutul-creaţiei-dumnezeu-dă-chip-omului-iar-în-prunca-maria-ia-el-chipul-omului-la-creaţie-i-l-dă-iar-naşterea-fecioarei-îl-ia
Citate Omului: Preocuparea omului din vechime a fost să fie bun, cea a omului modern – să fie fericit. -Elisabeth Elliot


preocuparea-omului-din-vechime-a-fost-să-fie-bun-cea-a-omului-modern-să-fie-fericit
Citate Omului: Îngâmfarea a fost întâiul păcat al omului; această substituire a omului în locul lui Dumnezeu a fost pricina căderii sale. -Maria Montessori


Îngâmfarea-a-fost-întâiul-păcat-al-omului-această-substituire-a-omului-în-locul-lui-dumnezeu-a-fost-pricina-căderii-sale
Citate Omului: Să nu uităm că una este lupta şi suferinţa omului mărturisit şi alta e suferinţa omului nemărturisit. -Arsenie Boca


să-nu-uităm-că-una-este-lupta-şi-suferinţa-omului-mărturisit-şi-alta-e-suferinţa-omului-nemărturisit
Citate Omului: Dumnezeu nu vorbeşte omului pentru ca el să posede noţiuni, o cunoaştere în sensul superficial al termenului, ci vizează să trezească inima omului – în termeni creştini a se înţelege: să răspundă Abba chemării sale: Fiul meu. -Henri Le Saux


Citate Omului: Nefericirea omului rezidă în caracterul fragmentar al vieţii şi al cunoaşterii sale; măreţia omului stă în capacitatea lui de a şti că fiinţa lui este fragmentară şi enigmatică. -Paul Tillich


nefericirea-omului-rezidă-în-caracterul-fragmentar-al-vieţii-şi-al-cunoaşterii-sale-măreţia-omului-stă-în-capacitatea-lui-de-a-şti-că
Citate Omului: Raţiunea e nebunia omului tare. Raţiunea omului slab este nebunie. -Eugene Ionesco


raţiunea-e-nebunia-omului-tare-raţiunea-omului-slab-este-nebunie
Citate Omului: Unitarienii recunosc în parte răul şi responsabilitatea omului. Din cauza corupţiei totale a omului, probabil Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca să moară pentru oamenii păcătoşi. Dar cei mai mulţi unitarieni consideră această doctrină ca jignitoare, nebiblică şi chiar imorală. Ea nu este compatibilă cu natura lui Dumnezeu şi cu demnitatea omului, pe care Cel Etern l-a creat după chipul Său, iubindu-l cu o iubire veşnică. -Cari M. Chorowsky


Citate Omului: Libertatea naturală a omului este să fie liber de orice putere superioară pe Pământ şi să nu fie supus voinţei sau puterii legislative a omului, ci să aibă doar legea naturii ca stăpână. -Samuel Adams


libertatea-naturală-a-omului-este-să-fie-liber-de-orice-putere-superioară-pe-pământ-şi-să-nu-fie-supus-voinţei-sau-puterii-legislative-a