Citate Om Nu Este Atât

Citate Om Nu Este Atât: Influenţa celor din jurul nostru este atât de puternică, atât de subtilă, atât de gradată încât adesea nici măcar nu realizăm cât de mult ne poate afecta. -Jim Rohn


influenţa-celor-din-jurul-nostru-este-atât-de-puternică-atât-de-subtilă-atât-de-gradată-încât-adesea-nici-mă-nu-realizăm-cât-de-mult-ne
Citate Om Nu Este Atât: Cu cât inspiraţia este mai puternică, cu atât este nevoie de mai multă migală pentru a-i da glas. Îl citim pe Puşkin şi versurile lui sunt atât de curgătoare, atât de simple, încât avem impresia că ele s-au rânduit într-o astfel de formă, aşa, de la sine, fără nicio greutate. Nu ne dăm seama însă câtă muncă a cheltuit poetul pentru ca totul să iasă atât de simplu şi de curgător. -Lev Tolstoi


Citate Om Nu Este Atât: Urăsc Hollywoodul. Este un oraş fără milă. Nu ştiu nici un alt loc din lume unde atât de mulţi oameni suferă de căderi nervoase, unde sunt atât de mulţi alcoolici, nevrotici şi unde este atât de multă nefericire. -Grace Kelly


Citate Om Nu Este Atât: Inflaţia este tot atât de violentă ca un bandit, tot atât de înspăimântătoare ca un tâlhar înarmat şi tot atât de mortală ca un ucigaş cu simbrie. -Ronald Reagan


inflaţia-este-tot-atât-de-violentă-ca-un-bandit-tot-atât-de-înspăimântătoare-ca-un-tâlhar-înarmat-şi-tot-atât-de-mortală-ca-un-ucigaş-cu
Citate Om Nu Este Atât: Capitalul nu este atât de important în afaceri. Experienţa nu este nici ea atât de importantă. Le poţi obţine pe ambele. Importante sunt ideile. -Harvey S. Firestone


capitalul-nu-este-atât-de-important-în-afaceri-experienţa-nu-este-nici-ea-atât-de-importantă-le-poţi-obţine-pe-ambele-importante-sunt
Citate Om Nu Este Atât: Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:


Citate Om Nu Este Atât: Hotărârea de a evita un rău este uneori atât de statornicită, până când răul este atât de înaintat încât evitarea lui devine imposibilă. -Thomas Hardy


hotărârea-de-a-evita-un-rău-este-uneori-atât-de-statornicită-până-când-răul-este-atât-de-înaintat-încât-evitarea-lui-devine-imposibilă
Citate Om Nu Este Atât: Atât de vastă este arta şi atât de îngustă este inteligenţa umană. -Alexander Pope


atât-de-vastă-este-arta-şi-atât-de-îngustă-este-inteligenţa-umană
Citate Om Nu Este Atât: Este atât de scurtă dragostea şi este atât de lungă uitarea. -Pablo Neruda


este-atât-de-scurtă-dragostea-şi-este-atât-de-lungă-uitarea
Citate Om Nu Este Atât: Ceea ce este atât de înspăimântător este măsura în care poţi să idealizezi pe cineva, când îţi e atât de greu chiar să te suporţi pe tine însuţi - tocmai pentru că aşa o problemă există... -Alain de Botton


Citate Om Nu Este Atât: Nimeni nu este atât de înţelept sau atât de prost pe cât se crede. -Francesco Orestano


nimeni-nu-este-atât-de-înţelept-sau-atât-de-prost-pe-cât-se-crede
Citate Om Nu Este Atât: Iubirea este ca un parfum de tuberoze, atât de intens şi atât de sublim. -Betty Marcovici


iubirea-este-ca-un-parfum-de-tuberoze-atât-de-intens-şi-atât-de-sublim
Citate Om Nu Este Atât: Adevărul este în aceste vremuri atât de umbrit şi minciuna atât de răspândită, încât adevărul nu poate fi recunoscut dacă acesta nu este iubit. -Blaise Pascal


adevărul-este-în-aceste-vremuri-atât-de-umbrit-şi-minciuna-atât-de-răspândită-încât-adevărul-nu-poate-fi-recunoscut-dacă-acesta-nu-este
Citate Om Nu Este Atât: Marea tragedie este că atât de mulţi au ambiţii şi atât de puţini au înzestrarea necesară pentru a le realiza. -William Feather


marea-tragedie-este-că-atât-de-mulţi-ambiţii-şi-atât-de-puţini-înzestrarea-necesară-pentru-a-realiza
Citate Om Nu Este Atât: Greşeşti, crezând că numai pe mare limita dintre moarte şi viaţă este foarte redusă: în orice loc intervalul este deopotrivă de îngust. Moartea nu se arată pretutindeni atât de aproape: ea este pretutindeni atât de aproape. -Seneca


Citate Om Nu Este Atât: N-ar fi atât de odioasăProsteasca timpului risipă,Nici viaţa-atât de preţioasăDe nu ar fi atât de... clipă. -Gheorghe Şchiop


n-ar-fi-atât-de-odioasăprosteasca-timpului-risipănici-viaţa-atât-de-preţioasăde-nu-ar-fi-atât-de-clipă
Citate Om Nu Este Atât: Dacă sexul este un fenomen atât de natural, atunci de ce sunt atât de multe cărţi despre cum să-l faci? -Bette Midler


dacă-sexul-este-un-fenomen-atât-de-natural-atunci-de-sunt-atât-de-multe-cărţi-despre-cum-să-l-faci
Citate Om Nu Este Atât: Nimic în lume nu este atât de nestatornic, atât de trecător ca acea faimă a puterii care nu se întemeiază pe forţa ei proprie. -Tacit


nimic-în-lume-nu-este-atât-de-nestatornic-atât-de-trecător-ca-acea-faimă-a-puterii-care-nu-se-întemeiază-pe-forţa-ei-proprie