Citate O Urmează Pe

Citate O Urmează Pe: Dacă găseşti un om inteligent care-ţi spune unde se poate găsi adevărata comoară, care îţi arată ceea ce trebuie evitat, şi care îţi administrează mustrări, urmează-l pe acel om înţelept; va fi mai bine, nu mai rău, pentru cei care-l urmează. -Buddha


Citate O Urmează Pe: De urmează Tao, dregătorul ce sfătuieşte pe rege nu va trebui să recurgă la forţa armată pentru a supune popoarele. Răul făcut altora întotdeauna se va întoarce. Spinii şi pălămida cresc în ţările unde au trecut oştirile; ani de mari lipsuri urmează după războaie îndelungi. Generalul bun ştie să învingă, dar ştie să se oprească şi să fie cumpătat în victorie. Ştie să învingă fără să se fălească; nu e încrezut şi nu caută să-şi satisfacă ambiţia, nu e inutil aspru. Fiinţele îmbătrânesc pentru că, ajunse la deplinătatea forţelor, abuzează în mod prostesc de ele. Aceasta nu înseamnă a urma Tao. Cine nu urmează Tao suferă şi în cele din urmă piere jalnic. -Lao Tse


Citate O Urmează Pe: Dar aşa cum soarele răsare în altă lume, la fel şi creştinul, prin Învierea din morţi a lui Iisus Hristos, a primit încredinţarea că după urmează un strălucitor răsărit de soare, urmează o nouă zi, o nouă viaţă.


Citate O Urmează Pe: O călătorie este tot ce mi-am dorit


Citate O Urmează Pe: Omul care a ajuns la o bătrână, iar ea îi prevesteşte viitorul şi-i spune ce urmează să se întâmple, trece în starea de aşteptare. El aşteaptă catastrofele care urmează să le întâmpine, din credinţa că el poate să schimbe ceea ce s-a stabilit. Cu alte cuvinte, astfel se scoate pe sine din alegerea liberă care i-a fost dată, ca să-şi asimileze instrumente pentru a putea să întâmpine greutăţile şi nu să stea şi să le aştepte cu răbdare sau să creadă că este posibil să sară peste ele. -Michael Laitman


Citate O Urmează Pe: Tot ceea ce suntem şi tot ceea ce există (apare, se menţine şi dispare) în viaţa noastră este rezultatul a ceea ce am gândit: este fondat pe gândurile noastre, este confecţionat din gândurile noastre. Dacă un om vorbeşte sau acţionează având un gând rău (greşit sau impur), atunci suferinţa îl urmează aşa cum roata urmează piciorul boului care trage căruţa. -Buddha


Citate O Urmează Pe: Vorbiţi puţin, rămâneţi în repaus. O furtună nu dăinuie mai mult de o dimineaţă; o ploaie potopitoare nu ţine mai mult de o zi. Dacă Cerul şi Pământul nu le pot face să dureze mai mult, cum ar putea omul să facă să dureze mereu tristeţea, cum ar putea el să rămână mereu în agitaţie? Cel ce urmează constant calea lui Tao, se uneşte în final cu Tao. Cel ce urmează mereu Virtutea, se uneşte până la urmă cu Virtutea. Cel ce urmează îndârjit Răul, se uneşte într-un jalnic sfârşit cu Răul. Cel ce se uneşte cu sine însuşi e primit în Tao; cel ce se uneşte cu Virtutea este unit în Virtute; cel ce se uneşte cu Răul, Răul îl primeşte şi, direct proporţional cu aceasta, suferă. A avea doar puţină credinţă, înseamnă a nu avea credinţă. -Lao Tse


Citate O Urmează Pe: Urmează-ţi pasiunea! -Joel Siegel


Citate O Urmează Pe: Forma urmează funcţiei. -Louis Sullivan


Citate O Urmează Pe: După glorie urmează invidia. -Sallustius


după-glorie-urmează-invidia
Citate O Urmează Pe: Urmează sfatul duşmanului tău. -Kierkegaard


Citate O Urmează Pe: Ce-a fost mai greu, urmează. -Teodor Burnar


Citate O Urmează Pe: Crezi în ceva şi urmează-ţi visele. -Kristanna Loken


crezi-în-ceva-şi-urmează-ţi-visele
Citate O Urmează Pe: După o hotărâre pripită urmează căinţa. -Publilius Syrus


după-o-hotărâre-pripită-urmează-căinţa
Citate O Urmează Pe: Urmează-ţi lumina interioară; nu-ţi ascunde nebunia. -Irwin Allen Ginsberg


urmează-ţi-lumina-interioară-nu-ţi-ascunde-nebunia
Citate O Urmează Pe: Unei hotărâri pripite îi urmează căinţa. -Publilius Syrus


unei-hotărâri-pripite-îi-urmează-căinţa
Citate O Urmează Pe: Nu de moarte mi-e teamă ci de zilelecare mă urmează supuse -Ioana Trică


nu-de-moarte-mi-e-teamă-de-zilelecare-mă-urmează-supuse
Citate O Urmează Pe: Lenea este teama de munca ce urmează. -Cicero


lenea-este-teama-de-munca-urmează