Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în

Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: O măsură a dreptăţiiAncoră în viitor,Cinste, semnul demnităţii -Pân' la primul... vânzător. -Marian Popescu


o-măă-a-dreptăţiiancoră-în-viitorcinste-semnul-demnităţii-pân'-primul-vânzător
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Adevărata


adevărata-măă-a-vieţii-unui-om-nu-se-poate-obţine-decât-prin-lipsa-de-măă-dorind-fără-măă-îndrăznind-fără-măă-iubind-fără-măă
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Tot ce întrece dreapta măsură e vătămător: atât întinderea peste măsură a postului, cât şi săturarea; atât privegherea peste măsură, cât şi somnul prea mult. -Avva Moise


tot-întrece-dreapta-măă-e-vătămător-atât-întinderea-peste-măă-a-postului-cât-şi-săturarea-atât-privegherea-peste-măă-cât-şi-somnul
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Există o singură măsură a iubirii: aceea de a iubi fără măsură. -Sfântul Bernard de Clairvaux


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Stimularea creierului reprezintă o măsură împotriva tristeţii; altă măsură e înarmarea contra gândurilor şi sentimentelor negative. -Stefan Klein


stimularea-creierului-reprezintă-o-măă-împotriva-tristeţii-altă-măă-e-înarmarea-contra-gândurilor-şi-sentimentelor-negative
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: O exagerare sau o măsură neîndestulătoare de mâncare şi băutură strică sănătatea, pe când o măsură potrivită o produce, întăreşte şi păstrează. -Aristotel


o-exagerare-sau-o-măă-neîndestulătoare-de-mâncare-şi-băutură-strică-sănătatea-pe-când-o-măă-potrivită-o-produce-întăreşte-şi
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Trebuie să găseşti o lipsă de măsură în măsură. -Albert Camus


trebuie-să-găseşti-o-lipsă-de-măă-în-măă
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Este un fapt bine cunoscut că memoria se întăreşte pe măsură ce o încarci şi devine demnă de încredere pe măsură ce ai încredere în ea. -Thomas de Quincey


este-un-fapt-bine-cunoscut-că-memoria-se-întăreşte-pe-măă-o-încarci-şi-devine-demnă-de-încredere-pe-măă-ai-încredere-în-ea
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Iisus Hristos: Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura. -Sfântul Luca


iisus-hristos-daţi-şi-se-va-da-turna-vor-în-sânul-vostru-o-măă-bună-îndesată-clătinată-şi-cu-vârf-că-cu-măă-veţi-măsura-cu
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Atunci când fiinţa umană aspiră să fie iubită fără măsură, ea ar trebui să nu piardă din vedere că este necesar să iubească fără măsură. -Gregorian Bivolaru


atunci-când-fiinţa-umană-aspiră-să-fie-iubită-fără-măă-ea-ar-trebui-să-nu-piardă-din-vedere-că-este-necesar-să-iubească-fără-măă
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Tot ce e bun e frumos, iar frumosul nu poate fi lipsit de măsură... Nicio proporţie sau lipsă de măsură nu e mai gravă decât a sufletului însuşi faţă de trupul însuşi. -Platon


tot-e-bun-e-frumos-iar-frumosul-nu-poate-fi-lipsit-de-măă-nicio-proporţie-sau-lipsă-de-măă-nu-e-mai-gravă-decât-a-sufletului-însuşi
Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Vorbesc des de măsură nu pentru că eu aş şti măsura ci, dimpotrivă, pentru că-i duc lipsa, că simt nevoia ei, încât mă gândesc la măsură ca la colacul meu de salvare la care nu voi mai ajunge. -Mircea Oprea


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Nu printr-o mare iubire,Nu prin bogăţie, prin onoruri din anii maturităţii, prin victorii în politică sau în război,Vei avea zile senine.Dar, pe măsură ce viaţa se duce şi toate furtunoasele pasiuni se potolesc,Pe măsură ce splendide, vaporoase, tăcute culori acoperă cerul de seară,Pe măsură ce blândeţea, liniştea şi bogăţia spiritului, ca un aer proaspăt şi îmbălsămat, îţi umplu viaţa,Pe măsură ce zilele se îmbracă în lumini patinate şi merele coapte atârnă, obosite şi leneşe, pe crengi,Sosesc cele mai liniştite şi mai fericite zile dintre toate,Liniştitele şi fericitele zile senine. -Walt Whitman


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Dintre substanţele secunde, specia e substanţă în mai mare măsură decât genul, căci ea este mai apropiată de substanţa primă. Într-adevăr, dacă ar reda (apodidomi) cineva ce este substanţa primă, o va face în chip mai cunoscut şi mai familiar redând specia decât genul... Prin urmare... specia e în mai mare măsură substanţă decât genul. În schimb, dintre speciile care ele însele nu sunt genuri, nici una nu e substanţă în mai mare măsură decât alta. -Aristotel


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Spiritul Universal nu ne judecă; judecata este o invenţie umană, o modalitate de a compara, contrasta şi controla pe măsură ce ne judecăm pe noi înşine faţă de standarde artificiale şi deseori ideale de perfecţiune, moralitate sau adevăr. Pe măsură ce tinereţea trece şi timpul aduce schimbări, se poate ca şi noi să ne schimbăm multe din opiniile noastre prezente. Aşa că haideţi să ne abţinem din a ne plasa pe noi înşine ca judecători ai lucrurilor celor mai înalte. -Platon


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Dacă necunoaşterea naturii a dat naştere zeilor, cunoaşterea naturii e menită să-i distrugă. Pe măsură ce omul se instruieşte, forţele şi resursele sale cresc o dată cu luminile sale; ştiinţele, meseriile, meşteşugul îi dau ajutoare, experienţa îl linişteşte sau îi procură mijloacele de a rezista efectelor multor cauze care încetează să-l mai îngrijoreze din momentul în care le-a cunoscut. Într-un cuvânt, temerile sale se împrăştie pe măsură ce mintea sa se luminează. Omul instruit încetează de a mai fi superstiţios. -Baronul d'Holbach


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: iubito, drumul spre înţelepciuneeste drumul spre libertatea din noi înşinedrumul spre centrul fiinţei noastretu ştii că cea mai preţioasă călătorieeste aceea către sufletul nostru,către noi înşine, către nu se ştie undecălătorie ce o facem în singurătate şi apoi în moarteiubito, o singură îndoială, o singură greşealăîn dragoste, surpă totul în nebunie şi extaz.eu în viaţă am dorit fără măsură, fără răgazam îndrăznit fără măsură, am iubit fără măsură.în primul anotimp am descoperit lumea,în cel de-al doilea-vezi bine- m-am îndrăgostit de tineîn al treilea anotimp am reflectat la lucrurile toateîn al patrulea am plecat într-o călătorie fără bagajespre care dintre visele mele adunate, iubito?m-am îndreptat spre ceea ce nu am trăit la timp,şi nu vom mai trăi niciodată nicicândnoi suntem ca un cântec eterncântat cu fiinţa toată, -Mariana Didu


Citate O Măsură A Dreptăţiiancoră în: Ia-ţi nevastă pe măsură. -Cleobulus