Citate O Cauză Nobilă

Citate O Cauză Nobilă: Dorinţa de a face bine e o cauză nobilă a minţii. -Teodor Dume


dorinţa-de-a-face-bine-e-o-cauză-nobilă-a-minţii
Citate O Cauză Nobilă: Deşi o cauză nobilă nu poate susţine o acţiune negativă, o cauză rea va vicia întotdeauna o acţiune pozitivă. Când vine vorba de lucruri banale şi neînsemnate putem acţiona fără să avem un motiv, dar în ceea ce priveşte lucrurile importante, trebuie să acţionăm cu chibzuinţă. -W.M.L. Jay


Citate O Cauză Nobilă: Consider că este o cauză suficientă aceea căreia nu-i lipseşte nimic din ceea ce este necesar pentru producerea efectului. O asemenea cauză este şi o cauză necesară căci, dacă ar fi posibil ca o cauză suficientă să nu producă efectul, atunci i-ar lipsi ceva din ceea ce-i trebuie pentru a-l produce, iar în cazul acesta nu ar fi suficientă. Dar dacă este imposibil ca o cauză suficientă să nu-şi producă efectul, înseamnă că o cauză suficientă este şi o cauză necesară. De aici este evident că tot ceea ce se produce, se produce cu necesitate, căci orice lucru care se produce are o cauză suficientă, fără de care nu s-ar fi produs;tot de aceea, acţiunile voluntare sunt necesitate. -Thomas Hobbes


Citate O Cauză Nobilă: Clark Kent: Nu mă deranjează să ajut pentru o cauză nobilă. Doar că oamenii aceştia sunt... Martha Kent: Bătrâni şi bolnavi? Clark Kent: E greu să fac faţă. Nu putem face nimic să-i ajutăm. Martha Kent: Ai dreptate. Nu-i poţi salva de bătrâneţe şi de boală, dar nu asta contează. Îi salvezi de singurătate. -Smallville


Citate O Cauză Nobilă: Religiile au impus foarte superficial nişte lucruri omului; subconştientul său nu este de acord cu ele. Fiecare om trăieşte în dezacord cu el însuşi. Aşadar, ori de câte ori are ocazia – pentru o cauză nobilă, democraţie, libertate, socialism, orice cuvânt frumos devine o umbrelă pentru a-şi ascunde caracterul urât – vrea, pur şi simplu să distrugă şi se bucură de distrugere. -Osho


Citate O Cauză Nobilă: Partea cea mai nobilă a raţiunii mele este împotriva furiei pe care o simt uneori. Căci partea aceea nobilă îmi spune că este lucru mai preţios să ierţi decât să te răzbuni. -William Shakespeare


partea-cea-mai-nobilă-a-raţiunii-mele-este-împotriva-furiei-pe-care-o-simt-uneori-că-partea-aceea-nobilă-îmi-spune-că-este-lucru-mai-preţios
Citate O Cauză Nobilă: O cauză bine apărată este o cauză dreaptă. -George Călinescu


o-cauză-bine-apărată-este-o-cauză-dreaptă
Citate O Cauză Nobilă: Ceea ce răsare din solul necunoştinţei de cauză nu poate fi decât o cauză pierdută din start. De exemplu, fericirea. -Sergiu Burcă


ceea-răsare-din-solul-necunoştinţei-de-cauză-nu-poate-fi-decât-o-cauză-pierdută-din-start-de-exemplu-fericirea
Citate O Cauză Nobilă: Voinţa nu poate fi numită cauză liberă, ci numai necesară. Voinţa nu este decât un anumit mod al gândirii, fiecare voliţiune nu poate să existe, nici să fie determinată la acţiune, decât dacă este determinată de o altă cauză, şi aceasta iarăşi de către alta, şi aşa la infinit. Deci, în orice chip ar fi concepută voinţa cere o cauză de către care să fie determinată să existe şi să acţioneze, şi de aceea ea nu poate fi numită cauză liberă, ci numai necesară sau constrânsă. -Descartes


Citate O Cauză Nobilă: Când spun că un lucru este fără cauză, eu înţeleg că acesta poate să fie fără o cauză particulară. Nu era necesară propria ta mamă ca să-ţi dea naştere; te-ai fi putut naşte şi dintr-o altă femeie. -Sri Nisargadatta Maharaj


Citate O Cauză Nobilă: Legea cauză-efect. Există o ordine universală. Nimic nu este accidental. Totul se întâmplă cu un motiv. Pentru fiecare efect există o cauză sau un set de cauze. -Peter Arnold


legea-cauză-efect-există-o-ordine-universală-nimic-nu-este-accidental-totul-se-întâmplă-cu-un-motiv-pentru-fiecare-efect-există-o-cauză
Citate O Cauză Nobilă: Sunt două certitudini după care mintea omului este într-o căutare fără sfârşit: o cauză pentru care să trăieşti şi o cauză pentru care să mori. -Whittaker Chambers


sunt-două-certitudini-după-care-mintea-omului-este-într-o-căutare-fără-sfârşit-o-cauză-pentru-care-să-trăieşti-şi-o-cauză-pentru-care
Citate O Cauză Nobilă: Fiecare gând este o verigă într-un lanţ nesfârşit de cauze şi efecte, fiecare efect devenind la rândul său o cauză şi fiecare cauză fiind efectul unei cauze anterioare. -Swami Shivananda


fiecare-gând-este-o-verigă-într-un-lanţ-nesfârşit-de-cauze-şi-efecte-fiecare-efect-devenind-rândul-său-o-cauză-şi-fiecare-cauză-fiind
Citate O Cauză Nobilă: E uşor să suferi din dragoste pentru aproapele, din dragoste pentru lume sau din dragoste pentru copil. Suferinţa îţi dă sentimentul că asta face parte din viaţă, că este o durere nobilă şi măreaţă. E uşor să suferi din dragoste pentru o cauză sau pentru o misiune: asta înalţă inima celui ce suferă. Dar cum să explici suferinţa din pricina unui bărbat? E imposibil! Atunci te simţi în infern, pentru că nu există nobleţe sau măreţie - ci doar mizerie. -Paulo Coelho


Citate O Cauză Nobilă: Raymond Barone (după ce o vede pe Debra plângând de una singură): Plângi din cauză că sunt prost? Debra Barone: Nu, mănânc îngheţată din cauză că eşti prost. -Dragul de Raymond


raymond-barone-după-o-vede-pe-debra-plângând-de-una-singură-plângi-din-cauză-că-sunt-prost-debra-barone-nu-mănânc-îngheţată-din-cauză
Citate O Cauză Nobilă: Pentru că totul în Natură este explicat prin legea cauzei şi a efectului, tot astfel ar trebui explicată şi Natura privită ca un întreg. Ea trebuie să aibă o cauză şi această cauză trebuie să fie diferită de efectul pe care îl produce. Aceasta implică prezenţa unei realităţi supra-naturale, cu alte cuvinte Dumnezeu. -Swami Shivananda


Citate O Cauză Nobilă: Cerul – imagine nobilă eternului. -Platon


cerul-imagine-nobilă-eternului
Citate O Cauză Nobilă: Obârşia nobilă înlătură tăria de caracter. -Stendhal


obârşia-nobilă-înlătură-tăria-de-caracter